Verweerschrift ontbinding arbeidsovereenkomst - Gratis gesprek advocaat

Gratis gesprek met een advocaat over verweerschrift ontbinding arbeidsovereenkomst 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij het opstellen van een verweerschrift ontbinding arbeidsovereenkomst en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer een verweerschrift ontbinding arbeidsovereenkomst indienen?

Een werknemer kan een verweerschrift indienen na ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Als dit niet gebeurt kan het gevolgen hebben voor een WW-uitkering. In het verweerschrift kunt u tegenargumenten aanvoeren en om een transitievergoeding verzoeken. 

Een werkgever heeft geen keuzemogelijkheid meer als het gaat om de te volgen procedure bij ontslag. De reden van ontslag bepaalt of de procedure bij het UWV of bij de kantonrechter gestart moet worden. De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werkgever ontslagen wordt op grond van zijn functioneren of verstoorde arbeidsrelaties. De kantonrechter bepaalt ook de datum van ontbinding. Als de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden is er geen opzegtermijn van toepassing. De kantonrechter kan de werknemer een ontslagvergoeding toekennen.


Waarom een (pro deo) advocaat bij verweerschrift ontbinding arbeidsovereenkomst

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Voordat uw werkgever een procedure bij de kantonrechter start is het mogelijk om samen tot een regeling te komen: een minnelijke regeling. Samen onderhandelt u over het ontslag. Door samen het dienstverband te beëindigen hoeft u niet naar de rechter en heeft u zelf ook wat in te brengen over de condities van het ontslag. Zo kunt u een vertrekregeling (schadevergoeding of transitievergoeding) eisen.

De beëindiging met wederzijds goedkeuren is mogelijk tot het moment dat de kantonrechter uitspraak heeft gedaan. Dit betekent dat u ook nog samen een regeling kunt treffen als de zaak al voor de rechter ligt. Ook de kantonrechter zal in veel gevallen proberen partijen nader tot elkaar te brengen tijdens de mondelinge behandeling. Een (pro deo) advocaat kan namens u onderhandelen met uw werkgever om zo tot een goede vertrekregeling te komen. Als een minnelijke regeling geen optie is zal de (pro deo) advocaat zich inzetten voor een goede transitievergoeding via de kantonrechter. Een (pro deo) advocaat zorgt ervoor dat u niet afgescheept wordt met een te lage transitievergoeding.


Vergoeding ondersteuning advocaat bij verweer ontbinding arbeidsovereenkomst 

Ondersteuning van een advocaat bij het verweer rond de ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan hoge kosten met zich meebrengen. Dit zou u op voorhand niet af mogen schrikken, daar u mogelijk aanspraak kunt maken op pro deo rechtshulp. Het is een vorm van juridische ondersteuning, waarbij de overheid het grootste deel van de kosten voor u betaalt. Gratis is rechtshulp hierbij niet; u betaalt een beperkte eigen bijdrage. U komt niet standaard in aanmerking voor pro deo rechtshulp. Dit hangt onder meer af van uw jaarinkomen en vermogen.


Vergoeding verzekeraar voor verweer ontbinding arbeidsovereenkomst 

Heeft u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afgesloten? Lees de polisvoorwaarden hiervan nog eens door. Mogelijk worden de kosten voor de ondersteuning van een advocaat rond de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gedekt. In sommige gevallen heeft u een aanvullende module nodig. Een advocaat kan u helpen uit te zoeken of en op welke manier u de kosten vergoed krijgt; doe dit tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek. 


Wat houdt een gratis gesprek over verweerschrift ontbinding arbeidsovereenkomst in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met het opstellen van een verweerschrift ontbinding arbeidsovereenkomst. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij het opstellen en indienen van een verweerschrift ontbinding arbeidsovereenkomst. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.