Naheffingsaanslag parkeerbelasting - Gratis bezwaar en aanvechten

Gratis bezwaar en aanvechten naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als u een naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft ontvangen kunt u met succes bezwaar maken en de naheffing gratis laten aanvechten door een jurist. 

 • Het indienen van de boete is gratis en kost slechts enkele minuten
 • Uw boete wordt gratis gecontroleerd en beoordeeld 
 • Als de boete kans maakt wordt er gratis bezwaar gemaakt tegen de boete
 • Een jurist voert de procedure namens u, desnoods tot aan de rechter 

Hoe kan dit nou gratis zijn? 

Als een jurist namens u bezwaar maakt tegen uw naheffingsaanslag parkeerbelasting en de zaak wint, krijgt de jurist een vergoeding van de overheid. Als de jurist de zaak niet wint, krijgt de jurist niets. Of de jurist nou wint of verliest, voor u is deze dienst altijd gratis! Belangrijk: de overheid betaalt de vergoeding alleen aan juristen. Als u zelf bezwaar maakt en uw zaak wint, dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. 


Wat is een naheffingsaanslag parkeerbelasting?

Als u een boete ontvangt omdat u vergeten bent parkeergeld te betalen ontvangt u van de gemeente een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Dit heet zo omdat u altijd parkeerbelasting moet betalen aan de gemeente waarin u uw auto parkeert. Omdat u dit vergeten bent volgt een naheffing.  


Bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft een grote kans

 • Als uw auto niet stond geparkeerd op een daarvoor bestemde parkeerplek 
  U kunt alleen een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangen als uw auto geparkeerd stond op een daarvoor bestemde parkeerplaats en u geen parkeergeld heeft betaald. Met succes kunt u dan bezwaar maken tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting
   
 • Als de naheffingsaanslag parkeerbelasting niet op uw naam staat terwijl u de BOA heeft aangesproken voor dat deze de bon aan het uitschrijven was
  Als u de bestuurder bent van de auto en u spreekt de BOA aan omdat u ziet dat deze bezig is om u te bekeuren dan moet de BOA op de In dit geval op naheffingsaanslag parkeerbelasting uw naam als bestuurder vermelden en niet de kentekenhouder. Gebeurt dit wel dan kunt u de boete laten vernietigen.
   
 • Als u een fout heeft gemaakt bij het invoeren van het kenteken bij de parkeerautomaat
  Als u nog uw betalingsbewijs heeft kunt u aantonen dat u voornemens was om parkeergeld te betalen maar dat u een fout heeft gemaakt. De naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt in dit geval als u bezwaar laat maken kwijtgescholden. 
   
 • Als u een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangt terwijl u uw auto in de periode al had verkocht
  Als u een naheffingsaanslag parkeerbelasting krijgt terwijl u de auto heeft verkocht kunt u met het vrijwaringsbewijs dat u krijgt op het moment dat u de auto overschrijft de boete ongedaan maken.
   
 • Als u een naheffingsaanslag parkeerbelasting krijgt maar wel parkeergeld heeft betaald
  Best vaak worden er door systeemfouten boetes verstuurd terwijl er wel parkeergeld is betaald. U kunt deze fout rechtzetten door uw betaalbewijs te laten zien van de parkeerautomaat of een uitdraag te maken van uw parkeer app (zoals bijvoorbeeld Park Mobile). Uw boete zal vervolgens ongedaan worden gemaakt. 
   
 • Als u door een noodsituatie niet in staat was om parkeergeld te betalen
  Als u door een noodgeval niet in staat was om parkeergeld te betalen kunt u met een dokterverklaring succesvol bezwaar maken.

Bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft weinig zin 

 • Als u aangeeft dat de parkeermeter het niet deed
  Het komt regelmatig voor dat parkeermeters het niet doen. Omdat u verplicht bent als een parkeermeter het niet doet om een parkeermeter in de buurt te zoeken die het wel doet, vindt dit argument geen gehoor bij een rechter.  
   
 • Als u als reden opgeeft dat er op het moment waarvoor u de naheffingsaanslag parkeerbelasting ontving onvoldoende geld op uw rekening had staan 
  Het is volgens de rechter uw eigen verantwoordelijkheid om voldoende geld op uw rekening te hebben staan. 
   
 • Als u als reden opgeeft dat u uw bankpas niet kon vinden of vergeten was
  Ook dit valt volgens de rechter onder uw verantwoordelijkheid. De naheffingsaanslag parkeerbelasting blijft dan ook gewoon staan.

Vraag en antwoord

Naheffingsaanslag parkeerbelasting - Naheffing voor niet betaald parkeergeld, hoe vecht ik deze aan?

Bij het afzetten van mijn partner heb ik de auto korte termijn op de stoep geparkeerd. Nu heb ik een naheffing parkeerbelasting ontvangen voor parkeergeld wat niet betaald is. Hoe vecht ik deze aan? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het kan voorkomen dat uw gemeente u een naheffing parkeerbelasting stuurt, wanneer u geparkeerd maar niet betaald heeft. Een gemeente mag u zo’n naheffing alleen toesturen, bij het parkeren op een parkeerplaats. U geeft aan op de stoep te hebben geparkeerd. De gemeente mag een naheffing in dat geval niet bij u in rekening brengen, daar de stoep geen parkeerplaats is. Dien uw boete via deze website in zodat een gespecialiseerde jurist gratis de naheffing parkeerbelasting voor u kan aanvechten. 

Naheffingsaanslag parkeerbelasting - Ik heb een typefout gemaakt in mijn kenteken, wat te doen?

Ik heb een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangen, terwijl ik wel betaald heb. Nu bleek achteraf dat ik een typefout heb gemaakt bij het indienen van mijn kenteken. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft bij een naheffingsaanslag parkeerbelasting de mogelijkheid bezwaar te maken. De kans dat een dergelijk bezwaar succesvol is, zal zeker bij een typefout in uw kenteken groot zijn. U kunt in dit geval immers aantonen dat u voornemens was om te betalen voor het gebruik van de parkeerplek. Het is belangrijk dit bewijs mee te sturen met uw bezwaar. Wanneer het bezwaar gehonoreerd wordt, zal de naheffingsaanslag parkeerbelasting vernietigd worden. Het proces voor het indienen van uw bezwaar start u direct via de button op deze pagina.