Boete door rood licht rijden

Wanneer krijgt u een boete voor door rood licht rijden? 

U krijgt een boete voor door rood licht rijden als u bij een driekleurig verkeerslicht, bij een rood licht niet bent gestopt voor de stopstreep. Ook als het stoplicht op rood springt terwijl u de stopstreep bent gepasseerd, wordt u nog steeds geacht om te stoppen. Dit komt vaak voor bij filerijden. Dat u door rood licht rijd kan op twee verschillende manieren worden geconstateerd. De overtreding kan worden waargenomen door een ambtenaar of worden vastgelegd door een meeting. U kunt hierbij denken aan een flitspaal. 

Door rood rijden gebeurt vaak zonder dat u hier erg in heeft. Een boete voor door rood licht rijden komt daarom vaak als een verassing. Wanneer u teruggaat naar het moment waarop de overtreding plaatsvond was u vaak gehaast of onoplettend. Het kan ook zo zijn dat er een noodsituatie was. U kunt hierbij denken aan een ambulance, politieauto of brandweerauto zich achter u bevond en u ruimte moest maken.   

Ook komt een boete voor door rood licht rijden onverwachts omdat er meestal geen flits meer wordt  waargenomen. Dit komt omdat de foto's van een flitspaal voornamelijk digitaal worden gemaakt en vastgelegd. Doormiddel van lussen in de weg wordt geconstateerd of u de stopstreep gepasseerd bent terwijl het stoplicht op rood stond.  

Bij een boete opgelegd door de politie, gelden er verschillende regels waar een agent zich aan moet houden. Een agent is verplicht u aan te houden mits dit geen gevaar voor andere weggebruikers oplevert. Om een boete voor door rood licht rijden op te kunnen leggen hoeft een agent niet direct zicht te hebben op u en het stoplicht. Een agent moet wel in een verklaring duidelijk uitleggen hoe deze heeft vastgesteld dat u door rood bent gereden. Bijvoorbeeld door na het constateren van de overtreding te bekijken hoe de stoplichten op elkaar zijn afgesteld. Wanneer de boete is opgelegd door een agent of gemeente heeft bezwaar maken doorgaans zin. Als de overtreding is vastgesteld door meetapparatuur zoals een flitspaal kunt u zich beter deze moeite besparen.


Wanneer heeft bezwaar een grote kans? 

 • Als een meetmiddel niet goed functioneerden 
  Soms zijn meetmiddelen zoals flitspalen aan vervanging of onderhoud toe. Ook kunnen ze niet goed zijn afgesteld. Hierdoor kunnen boetes voor rood licht rijden onterecht worden opgelegd. 
   
 • Als het bewijsmateriaal van de agent onvolledig of van een lage kwaliteit is
  Als op basis van de verklaring en het bewijsmateriaal niet duidelijk kan worden vastgesteld dat u door rood bent gereden maakt bezwaar een goede kans.
   
 • Als de ambtenaar niet bevoegd was om de boete op te mogen leggen
  Niet alle ambtenaren zijn bevoegd om een boete voor door rood licht rijden op te leggen. Als dit dan wel gebeurt, kunt u de boete op grond hiervan laten vernietigen
   
 • Als u niet door de agent bent aangehouden terwijl dit wel makkelijk zou hebben gekund
  Een agent is verplicht u aan te houden als u door rood rijdt. Als dit niet is gedaan terwijl dit makkelijk zou hebben gekund kunt u de boete op grond hiervan laten vernietigen. 
   
 • Als u door rood bent gereden tijdens een noodsituatie
  Als u door rood bent gereden doordat u snel naar het ziekhuis moest of omdat u ruimte moest maken voor een ambulance of andere hulpdienst kunt u dit aandragen als reden om de boete te vernietigen. 

Wanneer heeft bezwaar weinig zin

 • Als de overtreding is vastgesteld door een flitspaal
  Als op uw boete ziet staan dat de overtreding is vastgesteld door meetapparatuur zoals een flitspaal dan heeft bezwaar maken geen zin.  
   
 • Als u aangeeft echt niet meer te kunnen stoppen
  Als u niet meer kon stoppen voor het gele en vervolgens rode licht omdat u teveel snelheid is doorgaans geen reden voor de rechter om de boete te vernietigen.  

Gratis bezwaar en aanvechten boete voor door rood licht rijden door rechtswinkel

Een rechtswinkel werkt meestal met studenten. Deze studenten zijn in opleiding tot jurist of advocaat. Zij helpen rechtzoekenden met simpele juridische kwesties zoals onterechte verkeersboetes. Het heeft geen zin om via Eersterechtshulp.nl een (pro deo) advocaat te raadplegen, omdat (pro deo) advocaten zich niet bezig houden met verkeersboetes. U kunt het bezwaar ook zelf indienen op de manier die is aangegeven op de verkeersboete. Wij adviseren u echter om u hierbij gratis te laten helpen door een student in opleiding bij een rechtswinkel. Zij hebben veel ervaring met het aanvechten van boetes en dit vergroot uw kans op een succesvol resultaat. 


Vraag en antwoord

De koper van mijn auto reed door rood, ik kreeg de boete. Wat nu?

Nadat ik mijn auto verkocht had aan een particulier, is deze door rood gereden. Nu heb ik hier een boete voor ontvangen. Kan ik bezwaar maken tegen deze boete voor rood licht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is heel verstandig om bezwaar te maken tegen een boete voor rood licht, wanneer u de auto op dat moment al verkocht had. De boete zal in dit geval vernietigd worden en op naam van de koper van uw voertuig worden gezet. Om succesvol bezwaar te maken dient u het vrijwaringsbewijs van de auto mee te sturen. U toont hiermee aan, dat de auto op het moment van het door rood licht rijden niet meer tot uw eigendommen behoorde. U kunt uw bezwaar eenvoudig online indienen via onze website.