Boete zonder staandehouding - Gratis bezwaar en aanvechten

Wat is een staandehouding? 

Staandehouding betekent dat de politie u staande houdt voor een overtreding. Staande houden is verplicht bij het opleggen van een boete maar er zijn uitzonderingen. De reden waarom de politie bij het uitdelen van boetes iemand moet staande houden is dat anders altijd de kentekenhouder de boete krijgt. Dit zou oneerlijk zijn want de kentekenhouder op wiens naam de auto staat hoeft niet altijd achter het stuur te zitten. Bij een staandehouding wordt de boete aan de bestuurder van de auto opgelegd die de verkeersovertreeding pleegt. 

Hoewel het uitgangspunt van de wet is dat de politie verplicht is om u staande te houden bij het opleggen van een boete kan in sommige gevallen hier van worden afgeweken. Situaties waar een boete mag worden opgelegd zonder staandehouding zijn: 

  • Als een staande houding tot ernstig gevaar of hinder voor medeweggebruikers zou leiden 
  • Als een agent een snelheidsovertreding constateert mag deze afzien van een staandehouding als gelijktijdig er een snelheidsovertreding plaatsvindt die ernstiger is
  • Bij geautomatiseerde boetes hoeft u ook niet worden staande gehouden. U kunt hierbij denken aan flitspalen en trajectcontroles.

Bezwaar tegen een boete zonder staandehouding heeft een grote kans 

Het gebeurt heel vaak dat boetes worden uitgedeeld zonder staandehouding. Als u een boete krijgt opgelegd zonder staandehouding heeft bezwaar altijd een goede kans. Het is dan aan de politie om bij de rechter uit te leggen waarom u niet bent staande gehouden. Hierbij als voorbeeld een aantal opgelegde boetes die zijn vernietigd door de rechter omdat de bestuurder niet werd staande gehouden:

  • Op basis van een foto van een agent in burgerkleding werd een boete uitgedeeld. Omdat de agent geen staandehouding had verricht werd de boete vernietigd omdat de rechter van mening was dat de agent wel de mogelijkheid om de bestuurder staande te houden. Dat de agent op weg was naar zijn werk in zijn priv√©auto vond de rechter geen argument.
  • Om een boete op te kunnen leggen als iemand met een telefoon in de hand aan het rijden was, is een staandehouding verplicht. De agent dient namelijk vast te stellen dat u daadwerkelijk een telefoon in uw handen had. Het kan namelijk ook uw portemonnee zijn geweest of iets anders.      
  • Als u een boete krijgt op basis van een lagergunmeeting, dan is het de moeite waard om bezwaar te maken. Zelf als een agent u hiervoor aanhoud is het van groot belang dat deze agent ook de meting heeft verricht. Is dit niet het geval dan is er een grote kans dat uw boete wordt vernietigd.  

Gratis bezwaar en aanvechten boete zonder staandehouding door rechtswinkel

Een rechtswinkel werkt meestal met studenten. Deze studenten zijn in opleiding tot jurist of advocaat. Zij helpen rechtzoekenden met simpele juridische kwesties zoals onterechte verkeersboetes. Het heeft geen zin om via Eersterechtshulp.nl een (pro deo) advocaat te raadplegen, omdat (pro deo) advocaten zich niet bezig houden met verkeersboetes. U kunt het bezwaar ook zelf indienen op de manier die is aangegeven op de verkeersboete. Wij adviseren u echter om u hierbij gratis te laten helpen door een student in opleiding bij een rechtswinkel. Zij hebben veel ervaring met het aanvechten van boetes en dit vergroot uw kans op een succesvol resultaat. 


Vraag en antwoord

Ik heb een boete gekregen, maar ben nooit staande gehouden. Wat nu?

Onlangs ontving ik een boete thuis, van een incident waarvoor ik nooit staande ben gehouden. De politie beschuldigt mij van het gebruik van mijn smartphone in de auto. Wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis is een agent verplicht u staande te houden, wanneer deze u een boete oplegt. Dat is niet voor niets; de agent moet met zekerheid kunnen stellen dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Het gebruik van uw smartphone in de auto kan daar een voorbeeld van zijn. Bij een boete zonder staandehouding loont het hiertegen bezwaar te maken. De kans is groot dat de boete vernietigd zal worden. Er zijn situaties waarin een staandehouding niet noodzakelijk is. Denk aan een trajectcontrole, waarbij de boete gebaseerd wordt op basis van een automatisch systeem.