Boete te hard rijden - Gratis bezwaar maken en aanvechten

Gratis bezwaar en aanvechten boete te hard rijden

Als u een boete te hard rijden heeft ontvangen kunt u met succes bezwaar maken en de boete gratis laten aanvechten door een jurist. 

 • Het indienen van de boete is gratis en kost slechts enkele minuten
 • Uw boete wordt gratis gecontroleerd en beoordeeld 
 • Als de boete kans maakt wordt er gratis bezwaar gemaakt tegen de boete
 • Een jurist voert de procedure namens u, desnoods tot aan de rechter 

Hoe kan dit nou gratis zijn? 

Als een jurist namens u bezwaar maakt tegen uw boete te hard rijden en de zaak wint, krijgt de jurist een vergoeding van de overheid. Als de jurist de zaak niet wint, krijgt de jurist niets. Of de jurist nou wint of verliest, voor u is deze dienst altijd gratis! Belangrijk: de overheid betaalt de vergoeding alleen aan juristen. Als u zelf bezwaar maakt en uw zaak wint, dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. 


Boete te hard rijden 

Meer dan 80% van alle boetes die in Nederland worden opgelegd zijn boetes voor te hard rijden. Tegen deze boetes bezwaar maken is zeker niet kansloos. De overheid maakt van de volgende middelen gebruik om uw snelheid te controleren en als u 3 km harder rijd dan is toegestaan, u een boete te hard rijden op te leggen: 

 • Flitspalen
 • Lussen in de weg (tussen de lussen wordt uw snelheid gemeten.
 • Mobiele flitsers
 • Trajectcontroles
 • Politie op de weg (boordsnelheidsmeting)

Wanneer heeft bezwaar tegen boete te hard rijden een grote kans? 

 • Als de politieauto te kort achter u aan heeft gereden 
  Bij een boordsnelheidsmeting volgt een politiewagen u. Als geconstateerd wordt dat u te hard rijd krijgt u een boete. Om betrouwbaar te constateren dat u te hard rijd moet de politieauto meer dan 16 seconden achter u aan hebben gereden. Het komt vaak voor dat dit niet het geval is. Als u bezwaar maakt wordt uw boete te hard rijden vernietigd. 
   
 • Als er meerdere voortuigen op de foto staan
  Als een boete te hard rijden is opgelegd naar aanleiding van een foto en meeting van een vaste flitspaal of mobile flitser is het van belang om de foto te laten opvragen. Op de foto moet het duidelijk zijn dat alleen uw auto is vastgelegd en gemeten. Als er meerdere voortuigen op de foto staan moet de officier aantonen dat de meeting over uw voortuig gaat en uitleggen aan de hand van welk meetgebied de snelheid is beoordeeld.  
   
 • Als er fouten zijn gemaakt tijdens het opmeten van de rijbaan
  Het optuigen van een mobiele flitser is veel werk en vereist kennis van zaken. Voor een betrouwbare meeting  wordt de rijbaan precies uitgemeten en moet elke foto op locatie beoordeeld. Omdat dit allemaal handmatige handelingen zijn (tussen 400 en 1000 foto's) worden er vaak fouten gemaakt.  
   
 • Als meetapparatuur wordt gebruikt voordat deze is gekeurd
  Alle meetapparatuur moet gekeurd zijn. Soms komt het voor dat meetapparatuur wordt gebruikt voordat deze is gekeurd. Als dit niet is gebeurt kunt u de boete voor te hard rijden met succes aanvechten. 

Wanneer heeft bezwaar tegen een boete te hard rijden weinig zin 

 • Bij een boete n.a.v. een trajectcontrole of lusmeting
  Als u een boete te hard rijden krijgt opgelegd naar aanleiding van een traject controle of lusmeting heeft bewaar maken weinig zin.

Vraag en antwoord

Boete te hard rijden - Boete bij een trajectcontrole, kan ik bezwaar maken?

Ik heb onlangs een boete ontvangen, doordat ik bij een trajectcontrole te hard zou hebben gereden. Nu twijfel ik of dat het geval was. Kan ik bezwaar maken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis kunt u bij iedere boete die u krijgt voor te hard rijden bezwaar maken; u dient uw bezwaar online in via deze website. Houd er rekening mee, dat een bezwaar bij een trajectcontrole of bijvoorbeeld lusmeting in veel gevallen geen effect heeft. Het is nauwelijks aan te tonen dat de trajectcontrole het verkeerd had en u zich aan de geldende snelheidsregels hield. Anders is het, wanneer u een boete krijgt na het gebruik van niet gekeurde meetapparatuur door de verkeerspolitie.