Wat is een parkeerboete?

Een parkeerboete krijgt u voor 2 soorten parkeerovertredingen. Parkeren zonder te betalen en fout parkeren. Maak bezwaar als u het niet met de boete eens bent. 

Mulder parkeerboete van het CJIB

Als u uw auto fout heeft geparkeerd ontvangt u een Mulderboete. Dit kunt u zien op de boete aan de M die rechtsboven staat. Deze parkeerboete ontvangt u van het CJIB. Dit soort boetes worden heel veel opgelegd. U kunt een Mulder boete krijgen als u uw auto:

 • Deels op een invalideparkeerplaats parkeert 
 • Deels op een plek parkeert waar een parkeerverbod geldt
 • Gevaarlijk of hinderlijk voor andere weggebruikers parkeert 
 • In een vergunningsgebied parkeert zonder parkeervergunning 
 • Op een plek parkeert met een blauwe streep zonder parkeerschijf 
 • Deels op de stoep  parkeert 
 • Niet geheel in het parkeervak parkeert

Naheffing parkeerboete van de gemeente

Een ander soort parkeerboete ontvangt u als u parkeert zonder te betalen. Deze boete ontvangt u van de gemeente. Deze boete wordt ook wel een naheffing genoemd. De gemeente mag deze naheffing innen omdat u nog geen belasting aan de gemeente heeft betaald voor het parkeren van uw auto.  U kunt een naheffing parkeerboete van de gemeente krijgen als: 

 • U bent vergeten te betalen bij de parkeerautomaat
 • U bent vergeten uw betaal parkeer App aan te zetten (zoals Park Mobile) 

Waarom bezwaar maken tegen een parkeerboete?

Het uitdelen van parkeerboetes is voor een groot deel mensenwerk. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Helemaal bij grote overheidsoverheidsorganisaties zoals de politie, het CJIB en gemeenten kunnen fouten worden gemaakt waarvan u de dupe kan zijn. Helaas komt het vaak voor dat een boete door de politie of een BOA niet correct en volgens de wet wordt opgelegd. Het is daarom de moeite waard om bij twijfel uw parkeerboete te laten controleren en beoordelen door een jurist. 


Wanneer heeft bezwaar een grote kans? 

 • Als niet (meer) met borden staat aangegeven dat u er niet mag parkeren
  Het gebeurt erg vaak dat borden worden weggehaald als er wegwerkzaamheden plaatsvinden. Hierdoor had u niet kunnen weten dat er een parkeerverbod van toepassing was op de plek waar u uw auto had geparkeerd. 
   
 • Als door een vervaagde belijning het parkeervak of andere aanwijzingen niet meer goed zichtbaar zijn   
  Als de gemeente te lang wacht met het opnieuw belijnen van parkeervlakken, witte kruizen, aanduidingen van invalidenplaatsen en blauwe strepen, is het met name tijdens regenachtig weer moeilijk zichtbaar wat de parkeersituatie is.  
   
 • Als de parkeersituatie erg onduidelijk is
  In sommige gemeenten worden de parkeerregels erg onduidelijk aangegeven. Als u bezwaar laat maken tegen een parkeerboete is de overheid verplicht om de parkeersituatie te bekijken. Als de overheid het met u eens is zal de boete worden vernietigd. Mocht de overheid van mening zijn dat de parkeerregels duidelijk genoeg zijn aangegeven, zal de rechter uiteindelijk beoordelen of de parkeerboete terecht aan u is opgelegd.   
   
 • Als u een boete ontvangen heeft terwijl uw auto helemaal niet geparkeerd stond 
  Dit klinkt een beetje vreemd maar een naheffingsaanslag is alleen van toepassing voor auto's die daadwerkelijk op een geschikte plaats geparkeerd staan en geen parkeergeld hebben betaald. U kunt met succes bezwaar laten maken als uw auto op een plek stond wat geen parkeerplaats is. 
   
 • Als uw auto ergens stond omdat u aan het laden of lossen was
  U kunt succesvol bezwaar maken tegen een parkeerboete als u voortdurend aan het laden of lossen was en de goederen een omvang hebben die uw manier van parkeren en handelen rechtvaardigen. Als u op het moment dat u de boete kreeg aan het uitrusten was in huis heeft bezwaar geen zin.   
   
 • Als de BOA voor het uitschrijven van de bon door u is aangesproken en de parkeerboete niet op uw naam staat
  In dit geval moet de BOA de parkeerboete aan u als bestuurder opleggen. Als u in de boete leest dat de naheffing is opgelegd aan de kentekenhouder, dan kunt u de boete laten vernietigen.
   
 • Als u het kenteken van de auto verkeerd heeft ingevoerd maar nog wel het betaalbewijs heeft 
  In dit geval kunt u onder de boete uitkomen door te laten zien dat het kenteken dat u heeft ingevoerd bijna gelijk is aan het kenteken van uw auto.
   
 • Als u een parkeerboete ontvangt nadat u uw auto heeft verkocht
  Als uw auto niet meer van u is en de parkeerboete dateert van na de verkoopdatum dan kunt u met het vrijwaringsbewijs, dat u krijgt als u de auto overschrijft, met succes bezwaar maken. 
   
 • Als u wel parkeergeld betaald heeft betaald maar toch een boete krijgt
  Het kan voorkomen dat u een boete krijgt terwijl u gewoon heeft betaald. Deze fout kunt u rechtzetten door uw betalingsbewijs of een screenshot te maken van uw Park Mobile mee te sturen bij het indienen van uw boete. De aangesloten jurist kan uw boete hiermee laten vernietigen. 
   
 • Als u geen parkeergeld kon betalen door een noodgeval
  In het geval van een noodsituatie kunt u ook succesvol bezwaar laten maken. U dient dan echter wel bewijs te hebben van de noodsituatie. Bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit een verklaring van uw huisarts of een rapport van het ziekenhuis. 

Wanneer heeft bezwaar weinig zin 

 • Als u als reden opgeeft dat de parkeermeter kapot was
  Hoewel dit vaak voorkomt leid dit helaas niet tot een succesvol bezwaar. Bij een kapotte parkeermeter bent u verplicht om een parkeermeter te vinden in de buurt die het wel doet.
   
 • Als u aangeeft dat uw saldo ontoereikend was op het moment waarvoor u een boete heeft ontvangen
  Dit heeft ook weinig zin en hier gaat de rechter niet in mee. 
   
 • Als u aangeeft uw bankpas vergeten te zijn
  Het vergeten van een betaalpas is volgens de rechter geen goed argument en zal er dan ook niet toe leiden dat uw boete wordt vernietigd.  
   
 • Als u aangeeft bezig te zijn geweest met laden of lossen maar hier niet aan een stuk door mee bezig was
  Als u uw auto ergens parkeert en vervolgens gaat laden of lossen dient u constant hiermee bezig te zijn. Als u langer dan 5 minuten stopt om bijvoorbeeld een pauze te nemen is dit genoeg voor een rechter om uw boete te laten staan.
   
 • Als u als reden opgeeft dat iemand aan het in of uitstappen was 
  U dient zodra iemand in uw auto instapt of uitstapt direct weg te rijden. Doet u dit niet en krijgt u een parkeerboete dan heeft bezwaar weinig zin. 

Gratis bezwaar en aanvechten parkeerboete door rechtswinkel

Een rechtswinkel werkt meestal met studenten. Deze studenten zijn in opleiding tot jurist of advocaat. Zij helpen rechtzoekenden met simpele juridische kwesties zoals onterechte verkeersboetes. Het heeft geen zin om via Eersterechtshulp.nl een (pro deo) advocaat te raadplegen, omdat (pro deo) advocaten zich niet bezig houden met verkeersboetes. U kunt het bezwaar ook zelf indienen op de manier die is aangegeven op de verkeersboete. Wij adviseren u echter om u hierbij gratis te laten helpen door een student in opleiding bij een rechtswinkel. Zij hebben veel ervaring met het aanvechten van boetes en dit vergroot uw kans op een succesvol resultaat. 


Vraag en antwoord

Vervaagde belijning op de parkeerplek, toch een boete. Wat nu?

Onlangs parkeerde ik in het centrum van Oss. De belijning was daar zo vervaagd, dat ik mijn auto schijnbaar verkeerd geparkeerd heb. Kan ik bezwaar maken tegen de parkeerboete die ik heb gekregen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nadat u een parkeerboete heeft ontvangen, kunt u hiertegen via deze website gratis bezwaar maken. Belangrijk dat is dat u zo goed mogelijk aan kunt tonen dat u in uw recht staat. Maak bijvoorbeeld een aantal foto’s van de situatie. Hierop moet zichtbaar zijn, dat de belijning inderdaad vervaagd en onduidelijk is. Ook het ontbreken van parkeerborden kan een reden voor het kwijtschelden van de parkeerboete zijn.  

Geparkeerd op een invalidenplek, kan ik mijn boete aanvechten?

Ik ben per ongeluk met mijn auto op een invalidenplek gaan staan. Er stonden echter geen borden rond deze parkeerplek. Kan ik mijn parkeerboete aanvechten? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft standaard het recht een parkeerboete aan te vechten, wanneer u het oneens bent met het genomen besluit. U kunt via deze website gratis uw parkeerboete indienen. Het is hierbij belangrijk zo goed mogelijk aan te tonen, dat u in uw recht stond op het moment dat u de overtreding beging. Er zijn verschillende redenen op basis waarvan een parkeerboete voor parkeren op een invalidenplek kan worden kwijtgescholden. Een ontbrekend bord of een vage belijning zijn er voorbeelden van. Ook kan de parkeersituatie erg onduidelijk zijn geweest, wat ertoe leidde dat u niet wist dat de auto er niet geparkeerd mocht worden. 

Boete op naam van kentekenhouder, kan ik deze aanvechten?

Onlangs heeft mijn partner de auto verkeerd geparkeerd. De parkeerboete staat echter op naam van de kentekenhouder. Kan ik deze aanvechten? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

In sommige gevallen is het mogelijk de parkeerboete aan te vechten, wanneer deze niet op naam van de bestuurder staat. Dit geldt bijvoorbeeld, wanneer de bestuurder door een boa is aangesproken en vervolgens een parkeerboete heeft gekregen. Wanneer de bestuurder niet is aangesproken door een boa, is het feit dat de parkeerboete op naam van de kentekenhouder staat geen geldige reden om de boete te laten vernietigen. 

Verkeerd ingevoerd kenteken bij parkeren, wel een boete. Wat nu?

Ik heb per ongeluk een fout gemaakt bij het invoeren van mijn kenteken. Nu heb ik een parkeerboete gekregen. Kan ik deze boete aanvechten? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u een betaalbewijs heeft waarop uw verkeerd ingevoerde kenteken zichtbaar is, kunt u de boete aanvechten. U kunt immers aantonen dat u wel degelijk betaald heeft voor het gebruik van de parkeerplaats. De naheffing van uw gemeente zal worden kwijtgescholden in de meeste gevallen. U kunt het beste uw parkeerboete via deze website gratis indienen zodat een gespecialiseerde jurist voor u aan de slag slag kan. Dit is allemaal geheel gratis voor u. 

boete gekregen voor verkeerd parkeren na verkoop auto, wat te doen?

Schijnbaar heeft de koper van mijn auto verkeerd geparkeerd. Nu heb ik de parkeerboete gekregen van de gemeente. Kan ik deze kwijt laten schelden? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de parkeerboete. Dit kunt u doen door via deze website uw parkeerboete in te dienen. Belangrijk hierbij is dat u het vrijwaringsbewijs van de auto toevoegt. Dit bewijs ontvangt u op het moment dat u de auto op naam van de koper zet. De datum en het moment waarop de parkeerboete is uitgeschreven moet logischerwijs later zijn dan de datum die op het vrijwaringsbewijs staat, om de boete succesvol te laten vernietigen. 

Op basis van welke gronden kan een boete voor verkeerd parkeren worden vernietigd?

Onlangs ontving ik van het CJIB een parkeerboete. Ik wil graag weten om welke redenen de boete vernietigd zal worden. 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende mogelijke redenen aan te wijzen, die ertoe kunnen leiden dat de parkeerboete vernietigd zal worden. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van borden, waarop staat dat u niet mag parkeren op de door u gekozen plek. Ook een onduidelijke belijning kan een reden zijn voor het ongedaan maken van de parkeerboete. Hetzelfde geldt voor een zeer onduidelijke parkeersituatie. Het is belangrijk dat u hiervan zoveel mogelijk bewijs verzamelt, door bijvoorbeeld foto’s te maken van het ontbreken van de borden of belijning. Als u dit bewijs samen met uw parkeerboete via deze website indient gaat een jurist voor u gratis aan de slag om uw boete te laten vernietigen. 

Te weinig saldo, nu heb ik een boete. Wat te doen?

Op het moment dat ik wilde betalen voor het parkeren in het centrum had ik geen saldo. Kan ik de parkeerboete die ik gekregen heb laten vernietigen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het feit dat u op het moment van parkeren te weinig saldo had, is doorgaans geen reden dat uw parkeerboete voor het niet betalen van de parkeerplek zal worden vernietigd. Wel kan een parkeerboete vernietigd worden, als u door een noodsituatie niet heeft kunnen betalen. 

Ik was bezig de boodschappen uit te laden, maar nu heb ik een boete.

Een boa heeft mij een parkeerboete gegeven toen ik de boodschappen aan het uitladen was voor de deur van mijn woning. Op dat moment was ik kort binnen. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft het recht bezwaar te maken tegen een parkeerboete. Wanneer u een parkeerboete ontving op het moment dat u aan het laden of lossen was, in dit geval het uitladen van uw boodschappen, kan zo’n bezwaar succesvol zijn. Belangrijk is hierbij wel, dat u op het moment dat de parkeerboete uitgeschreven werd aan het lossen was. Nam een u pauze in huis, terwijl de auto afgesloten voor de deur stond? In dat geval zal een bezwaar weinig effect hebben.

Parkeerboete gekregen op een plek waar geen bord stond, wat nu?

Ik heb in mijn ogen onterecht een parkeerboete gekregen. Het gaat om een boete die ik kreeg voor parkeren op een plek waar geen borden stonden. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft bij een parkeerboete de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. Dit hoeft u niet zelf te doen; u kunt uw parkeerboete gratis indienen via deze website. Houd er rekening mee dat het indienen van een parkeerboete niet altijd zin zal hebben. Er moet een reële kans zijn dat uw boete zal worden kwijtgescholden; maak hier vooraf zelf een inschatting van. Uw situatie, waarin de borden ontbreken op de plek waar u een boete kreeg, is een voorbeeld van een geval waarin uw parkeerboete indienen effect kan hebben.

Boete gekregen bij het laden en lossen tijdens een verhuizing, wat te doen?

Deze week ontving ik een parkeerboete, omdat ik niet betaald heb voor het laden en losse van het voertuig tijdens het verhuizen. Ik vind de boete onterecht. Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een parkeerboete opgelegd is, heeft u standaard het recht om hiertegen in beroep te gaan. Wacht hier niet te lang mee, maar doe het zo snel mogelijk na de ontvangst van de parkeerboete. Gebruik de module op deze website om het uzelf makkelijker te maken. Een parkeerboete tijdens het laden en lossen is vaak onterecht. Uitzondering hierop is een situatie, waarin u tijdens het laden en lossen een pauze hebt genomen. In dat geval had u de auto moeten verplaatsen of moeten betalen voor de parkeerplek.

Boete na verkeerd invoeren kenteken, wat nu?

Ik heb een parkeerboete ontvangen, omdat ik mijn kenteken per ongeluk verkeerd heb ingevoerd. De 8 is een 9 geworden. Kan ik bezwaar maken tegen deze boete?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft in de basis altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een parkeerboete, wanneer u van mening bent dat deze onterecht aan u is toegekend. Het is afhankelijk van de situatie of het indienen van een bezwaar een grote kans op succes heeft. In de door u beschreven situatie lijkt die kans groot te zijn. Dat geldt in het bijzonder, wanneer u het betaalbewijs uit de parkeerautomaat nog heeft. Hiermee bewijst u dat u wel degelijk betaald heeft voor de parkeerplek waarop uw auto geparkeerd stond. Het indienen van uw bezwaar doet u eenvoudig via onze website.