Boete fout parkeren - Gratis bezwaar en aanvechten boete

Gratis bezwaar en aanvechten boete fout parkeren

Als u een boete fout parkeren heeft ontvangen kunt u met succes bezwaar maken en de boete gratis laten aanvechten door een jurist. 

 • Het indienen van de boete is gratis en kost slechts enkele minuten
 • Uw boete wordt gratis gecontroleerd en beoordeeld 
 • Als de boete kans maakt wordt er gratis bezwaar gemaakt tegen de boete
 • Een jurist voert de procedure namens u, desnoods tot aan de rechter 

Hoe kan dit nou gratis zijn? 

Als een jurist namens u bezwaar maakt tegen uw boete voor fout parkeren en de zaak wint, krijgt de jurist een vergoeding van de overheid. Als de jurist de zaak niet wint, krijgt de jurist niets. Of de jurist nou wint of verliest, voor u is deze dienst altijd gratis! Belangrijk: de overheid betaalt de vergoeding alleen aan juristen. Als u zelf bezwaar maakt en uw zaak wint, dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. 


Wanneer heeft bezwaar boete fout parkeren een grote kans? 

 • Boete fout parkeren terwijl borden zijn weggehaald
  Als verkeersborden zijn weggehaald omdat er bijvoorbeeld werkzaamheden plaatsvinden is het voor automobilisten niet meer duidelijk wat de parkeerregels zijn.  |
   
 • Als u een boete fout parkeren ontvangt terwijl markeringen op de weg niet goed zichtbaar zijn 
  Als lijnen of markeringen op de weg niet goed zichtbaar zijn heeft u een goede kans als u uw boete fout parkeren laat aanvechten. De gemeente is namelijk verantwoordelijk om deze te onderhouden. In het geval van vervaging, vervuiling of beschadiging zal de gemeente de boete intrekken. 
   
 • Als u een boete fout parkeren ontvangt tijdens lossen en laden
  Een boete fout parkeren wordt kwijtgescholden als u aan het verhuizen was en constant aan het in of uitladen was van uw auto(bus). Als u iets anders aan het doen was op het moment dat de boete fout parkeren werd opgelegd heeft bezwaar laten maken weinig zin.  
   
 • Als u contact heeft gehad met de boa en deze de boete fout parkeren aan de kentekeninghouder heeft opgelegd
  Een boa moet de boete fout parkeren aan u als bestuurder opleggen als u deze heeft gesproken. Als dit niet het geval is geweest kunt u de boete met succes laten aanvechten. 
   
 • Als u een boete fout parkeren heeft gekregen maar u bent geen eigenaar meer van de auto 
  Bij de verkoop van een auto dient u een vrijwaringsbewijs aan te vragen. Dit kunt u online doen of bij sommige winkels. met dit vrijwaringsbewijs kunt u aantonen dat de boete fout parkeren in een periode is opgelegd dat u geen eigenaar meer was van de auto. 
   
 • Als u door een systeemfout een onterechte boete fout parkeren heeft ontvangen
  De parkeersystemen van de overheid zijn niet altijd up-to-date of aan vervanging toe. Hierdoor kunnen er fouten worden gemaakt waar u het slachtoffer van kunt zijn. Zo kunt u een boete fout parkeren ontvangen terwijl u die dag helemaal niet  in de buurt was waar de boete is opgelegd. Als u kunt aantonen dat u die dag/tijdstip ergens anders was kan de boete worden vernietigd. 
   
 • Als u door een noodsituatie een boete fout parkeren heeft ontvangen
  Nood breekt wet als u bijvoorbeeld iemand te hulp schiet die een hartaanval krijgt of al u vanwege geweld of een gevaarlijke situatie uw auto moet verlaten. Als u vervolgens een boete fout parkeren ontvangt kunt u deze met succes aan laten vechten. U dient dan wel bewijs te overhandigen van de situatie. 

Wanneer heeft bezwaar tegen een boete fout parkeren weinig zin

 • Als u pauze aan het houden was terwijl u aan het verhuizen was. 
  Als u aan het verhuizen bent en gaat pauzeren dient u de auto weg te zetten op een plaats die daarvoor bestemd is. Doet u dit niet dan heeft bezwaar tegen de boete fout parkeren weinig kans van slagen. 

Vraag en antwoord

Boete fout parkeren - Boete gekregen voor fout parkeren, wat nu?

Onlangs ontving een ik boete, omdat ik mijn auto op een plek heb geparkeerd waar dit niet zou mogen. Volgens mij klopt dit niet. Wat kan ik nu het beste doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u voor uw gevoel onterecht een boete fout parkeren heeft , kunt u via deze website bezwaar laten maken en de aan laten vechten. U heeft dit recht altijd, maar dient rekening te houden met de termijn waarbinnen uw beroep moet zijn ingediend. Mogelijk stond niet met borden aangegeven dat u niet mocht parkeren op de plek waar u met de auto bent gaan staan, of is de parkeersituatie erg onduidelijk en heeft dit tot verwarring geleid. 

Boete fout parkeren - Boete ontvangen door het ontbreken van borden

Ik heb geparkeerd op een plek waar dat schijnbaar niet mocht. Er stonden echter geen borden. Wat kan ik doen om de boete fout parkeren te laten kwijtschelden?  

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft de mogelijkheid tegen een boete voor het fout parkeren van uw voertuig in beroep te gaan. Belangrijk hierbij is dat u zo goed mogelijk kunt aantonen, dat u in uw recht staat. Maak bijvoorbeeld een foto van de parkeersituatie, waarop te zien is dat de borden of andere signalering ontbreken. Via deze website kunt u bezwaar laten maken en de boete fout parkeren aan laten vechten. Het vergroot de kans op een succesvolle afloop van uw zaak. Wanneer u in uw gelijk wordt gesteld, zal de boete worden kwijtgescholden. 

Boete fout parkeren - Volgens mij heb ik onterecht een boete gekregen, hoe te handelen?

Het CJIB heeft mij een boete toegestuurd voor fout parkeren. Volgens mij is deze boete niet terecht. Wat kan ik nu het beste doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vaak treft u bij de boete die u door het CJIB is toegestuurd een begeleidend schrijven over de wijze waarop u in beroep kunt gaan tegen de boete. Mogelijk was de parkeersituatie onduidelijk, of ontbraken de borden op het moment dat u parkeerde. Het loont om bezwaar te maken en u boete aan te laten vechten. Beide kan gratis via deze website.  Dit vergroot de kans op een succesvolle afloop van uw zaak. Voordat u uw boete indient, is het belangrijk zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Maak bijvoorbeeld een aantal foto’s van de parkeersituatie.  

Boete fout parkeren - Er was sprake van een medische noodsituatie, hoe laat ik de boete vernietigen?

Ik heb een boete ontvangen voor fout parkeren, terwijl ik op dat moment bezig was een slachtoffer medisch te ondersteunen. Kan ik deze boete laten vernietigen? Ik vind de boete onterecht.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn situaties waarin u een boete bij fout parkeren kunt laten vernietigen, door hier bezwaar tegen te maken. In sommige gevallen geldt dat u een legitieme reden had om de geldende wet- en regelgeving te breken; een medische noodsituatie is hier een voorbeeld van. Denk aan de ondersteuning die u biedt aan een gevallen fietser of voetganger, het uitvoeren van een reanimatie bij het slachtoffer van een hartstilstand, enzovoorts. Belangrijk bij het maken van uw bezwaar is het aantonen van deze medische noodsituatie.