Boete telefoon auto - Gratis bezwaar en aanvechten boete

Gratis bezwaar en aanvechten boete telefoon auto 

Als u een boete telefoon auto heeft ontvangen kunt u met succes bezwaar maken en de boete gratis laten aanvechten door een jurist. 

 • Het indienen van de boete is gratis en kost slechts enkele minuten
 • Uw boete wordt gratis gecontroleerd en beoordeeld 
 • Als de boete kans maakt wordt er gratis bezwaar gemaakt tegen de boete
 • Een jurist voert de procedure namens u, desnoods tot aan de rechter 

Hoe kan dit nou gratis zijn? 

Als een jurist namens u bezwaar maakt tegen uw boete telefoon auto en de zaak wint, krijgt de jurist een vergoeding van de overheid. Als de jurist de zaak niet wint, krijgt de jurist niets. Of de jurist nou wint of verliest, voor u is deze dienst altijd gratis! Belangrijk: de overheid betaalt de vergoeding alleen aan juristen. Als u zelf bezwaar maakt en uw zaak wint, dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. 


Wat is een boete telefoon auto?

Als u tijdens het rijden een mobiele telefoon in u hand vasthoudt kan u een boete telefoon auto worden opgelegd. Het verbod geldt sinds 2019 ook voor fietsers en gehandicapten in daarvoor bestemde voortuigen. In de wet staat dat u tijdens het rijden geen elektronische apparatuur mag vasthouden die gebruikt kan worden voor informatie- en/of communicatiedoeleinden. Onder vasthouden verstaat men ook het klemmen van de telefoon tussen het oor en schouder, het plaatsen van de mobiele telefoon tussen het oor en een hoofddoek en het monteren van de mobiele telefoon aan uw pols. 

Een mobiele telefoon op schoot wordt echter niet als vasthouden gezien en is dus ook niet strafbaar. Met name door 'slimme' camera's worden er boetes onterecht opgelegd. Deze 'slimme' camera's zien het vastklikken van een riem, vasthouden van een portemonnee of pakje sigaretten ook aan als het vasthouden van een mobiele telefoon. Laat daarom altijd de foto van deze 'slimme' camera's opvragen. 

Tot slot is het belangrijk om te weten dat u alleen een boete telefoon auto opgelegd mag krijgen als u aan het rijden bent. Als u bijvoorbeeld stilstaat in een file mag u gewoon bellen met de telefoon in uw hand. 


Wanneer heeft bezwaar boete telefoon auto een grote kans? 

 • Als u een mobiele telefoon op schoot had liggen tijdens het rijden
  De rechter heeft bepaald dat als een mobiele telefoon op schoot ligt tijdens het rijden dat dit niet als als vasthouden kan worden aangemerkt. Als u vervolgens toch een boete telefoon auto ontvangt kunt u deze moete met succes via de website laten vernietigen.
   
 • Als u in de file aan het bellen was met uw telefoon in uw hand
  Als uw auto stilstaat mag u gewoon uw mobiele telefoon bedienen in uw hand. Een boete telefoon auto zal na bezwaar worden vernietigd. 
   
 • Als uw mobiele telefoon tijdens het rijden bediend wordt vanuit een Carkit 
  Tijdens het rijden mag u uw telefoon bedienen vanuit een Carkit. Ook als dit niet verstandig is en mogelijk tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden. Een boete telefoon auto zal in deze situatie worden vernietigd. 
   
 • Als u niet bent aangehouden door de agent
  Bij een boete telefoon auto is de agent verplicht om u aan te houden. Alleen als een aanhouding niet mogelijk is of tot gevaarlijke verkeersituaties zal leiden mag hiervan worden afgeweken. Argumenten als: "ik reed in een privé auto", "het was veel te druk op de weg" of "ik kreeg op hetzelfde moment een spoedmelding" worden steeds kritischer door de rechter bekeken. Het is daarom altijd zinvol om uw boete via deze website in te dienen zodat de verklaring van de agent kan worden opgevraagd en bekeken. 

Wanneer heeft bezwaar tegen een boete telefoon auto weinig zin 

 • Als u uw telefoon tussen uw hoofddoek had geklemd
  Het klemmen van een mobiele telefoon tussen een hoofddoek wordt door de wet gezien als vasthouden. In dit geval heeft het weinig zin om tegen de boete telefoon auto bezwaar te maken. 
   
 • Als u uw mobiele telefoon tijdens het rijden tussen uw schouder het oor had geklemd 
  Het klemmen van een telefoon tussen oor en schouder wordt als vasthouden gezien en is wettelijk strafbaar. Ook in deze situatie heeft bezwaar en het aanvechten van de boete telefoon auto geen zin. 

Vraag en antwoord

Boete telefoon auto - Kan ik een boete voor het gebruik van mijn telefoon in de auto aanvechten?

Ik heb recent een boete telefoon auto ontvangen, maar ben het daar niet mee eens. De telefoon had ik niet in mijn hand toen ik reed. Wat kan ik nu doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Deze website maakt het aanvechten van een boete telefoon auto heel eenvoudig. U kunt de boete gratis online indienen, waarna een jurist het bezwaar voor u indient. Ook wanneer het bezwaar niet wordt overgenomen is het indienen van de boete telefoon auto kosteloos. De jurist krijgt voor ieder overgenomen bezwaar een vergoeding vanuit de overheid. Op deze wijze wordt diens werk bekostigd. Het indienen van uw boete heeft onder meer nut, wanneer u de telefoon op schoot had liggen of bijvoorbeeld stil stond in de file. 

Boete telefoon auto - Ik had mijn telefoon niet vast, heeft het zin om bezwaar te maken?

Een politieagent heeft mij bekeurd voor het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer. Ik droeg deze telefoon echter onder mijn hoofddoek. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een boete voor het gebruik van de telefoon in de auto heeft gekregen, kunt u in beroep gaan. Het heeft echter niet altijd nut om bezwaar te maken tegen de boete. Het voorbeeld wat u aanhaalt betreft een situatie, waarin het weinig effect zal hebben als u in beroep gaat. Het klemmen van uw telefoon in de auto onder uw hoofddoek wordt door de wet beschouwd als het vasthouden ervan; dit is strafbaar. Twijfelt u of het aanvechten van de boete voor het vasthouden van een telefoon in de auto nuttig is voor u? Raadpleeg in dat geval een (pro deo) advocaat.

Boete telefoon auto - Ik bediende mijn telefoon via de Carkit maar kreeg toch een boete, wat te doen?

In de auto bevestig ik mijn telefoon altijd aan de Carkit. Blijkbaar vermoedden agenten dat ik deze in mijn hand had, want ik heb een boete gekregen. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het staat u vrij een telefoon in de Carkit van uw auto te gebruiken; dit is niet strafbaar. Een beweging met uw hand kan het echter doen laten lijken, alsof u de mobiel buiten deze Carkit om gebruikt. Iets wat niet is toegestaan. Door in uw bezwaar helder te omschrijven dat u gebruik maakt van een Carkit, heeft u kans dat de boete telefoon auto vernietigd wordt. De zaak zal hierbij nogmaals bekeken worden, waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van de Carkit op de gemaakte foto’s.

Boete telefoon auto - Mijn auto was verkocht op het moment dat de boete gegeven werd, wat nu?

Ik heb een boete ontvangen voor het gebruik van mijn telefoon in de auto. Op het moment dat de boete gegeven werd, was de auto al verkocht. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u zeker weet dat de boete voor het gebruik van een telefoon in de auto aan de nieuwe eigenaar van de auto had moeten worden gegeven, dient u een bezwaar in tegen de boete. Het is hierbij belangrijk zoveel mogelijk bewijsstukken mee te sturen, die uw bezwaar onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan de informatie over het moment waarop de auto op andermans naam gezet is. U kunt deze gegevens overigens ook online opvragen bij de RDW. Wanneer uw informatie klopt zal de boete aan u worden kwijtgescholden.

Boete telefoon auto - Ik had een koekje vast in plaats een telefoon, wat te doen?

Er is mij een boete opgelegd voor het gebruik van een smartphone in de auto. Dit klopt niet, want ik had een pakje met koekjes vast. Kan ik iets tegen de boete doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een boete ontvangen heeft voor het gebruik van uw telefoon in de auto, heeft u standaard het recht om hiertegen in beroep te gaan. U kunt uw boete eenvoudig en geheel gratis indienen via onze website. Houd er rekening mee, dat het aantekenen van een beroep tegen de opgelegde boete niet altijd nut zal hebben. U moet uw bezwaar voldoende kracht bij zetten. Geef in uw situatie helder aan om welke verpakking koekjes het ging. Aannemelijk moet worden dat u inderdaad geen telefoon vasthield tijdens het rijden in de auto.

Boete telefoon auto - Mijn smartphone lag tussen mijn benen op de stoel, toch een boete. Wat nu?

De politie heeft mij een boete gegeven, omdat ze van mening zijn dat ik mijn telefoon in mijn handen had tijdens het rijden. De telefoon lag echter tussen mijn benen. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft standaard de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een boete voor het gebruik van een telefoon in de auto. Het indienen van uw boete heeft logischerwijs uitsluitend zin, als u van mening bent dat deze onterecht aan u gegeven is. U geeft aan dat u de smartphone tussen uw benen, in plaats van in uw handen had liggen op het moment dat u de boete telefoon auto kreeg. Het is een voorbeeld van een situatie waarin het indienen van de boete via deze website een grote kans van slagen heeft. Het tussen of op uw benen laten rusten van een telefoon wordt niet gezien als het gebruik van het toestel in de auto.

Boete telefoon auto - Niet staande gehouden, wel een boete. Mag dit wel?

Recent ontving ik thuis een boete voor het gebruik van mijn telefoon in de auto. De verbalisant heeft mij nooit staande gehouden voor dit strafbare feit. Kan ik de boete aanvechten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis geldt dat een verbalisant verplicht is om u staande te houden, wanneer deze u een boete wilt geven voor het gebruik van een telefoon in de auto. Doet de verbalisant dat niet, dan heeft u een goede kans bij het aanvechten van de boete telefoon auto. Dat laatste doet u eenvoudig via deze website. Er zijn situaties waarin een rechter mee zal gaan met de agent. Denk aan de situatie dat het erg druk was op de weg en het staande houden van u zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. De door de agent opgelegde boete is in zo’n geval terecht. Ook wanneer er duidelijk bewijs is dat u op uw telefoon zat, bijvoorbeeld in de vorm van een foto, zal een staande houding niet vereist zijn om over te kunnen gaan tot het opleggen van de boete.