Boete voor rijden met een telefoon

Wanneer een boete voor rijden met een telefoon?

Als u tijdens het rijden een mobiele telefoon in u hand vasthoudt kan u een boete worden opgelegd. Het verbod geldt sinds 2019 ook voor fietsers en gehandicapten in daarvoor bestemde voortuigen. In de wet staat dat u tijdens het rijden geen elektronische apparatuur mag vasthouden die gebruikt kan worden voor informatie- en/of communicatiedoeleinden. Onder vasthouden verstaat men ook het klemmen van de telefoon tussen het oor en schouder, het plaatsen van de mobiele telefoon tussen het oor en een hoofddoek en het monteren van de mobiele telefoon aan uw pols. 

Een mobiele telefoon op schoot wordt echter niet als vasthouden gezien en is dus ook niet strafbaar. Met name door 'slimme' camera's worden er boetes onterecht opgelegd. Deze 'slimme' camera's zien het vastklikken van een riem, vasthouden van een portemonnee of pakje sigaretten ook aan als het vasthouden van een mobiele telefoon. Laat daarom altijd de foto van deze 'slimme' camera's opvragen. 

Tot slot is het belangrijk om te weten dat u alleen een boete opgelegd mag krijgen als u aan het rijden bent. Als u bijvoorbeeld stilstaat in een file mag u gewoon bellen met de telefoon in uw hand. 


Wanneer heeft bezwaar een grote kans? 

 • Als u een mobiele telefoon op schoot had liggen tijdens het rijden
  De rechter heeft bepaald dat als een mobiele telefoon op schoot ligt tijdens het rijden dat dit niet als als vasthouden kan worden aangemerkt. Als u vervolgens toch een boete ontvangt kunt u deze moete met succes via de website laten vernietigen.
   
 • Als u in de file aan het bellen was met uw telefoon in uw hand
  Als uw auto stilstaat mag u gewoon uw mobiele telefoon bedienen in uw hand. Een boete zal na bezwaar worden vernietigd. 
   
 • Als uw mobiele telefoon tijdens het rijden bediend wordt vanuit een Carkit 
  Tijdens het rijden mag u uw telefoon bedienen vanuit een Carkit. Ook als dit niet verstandig is en mogelijk tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden. Een boete zal in deze situatie worden vernietigd. 
   
 • Als u niet bent aangehouden door de agent
  Bij een boete is de agent verplicht om u aan te houden. Alleen als een aanhouding niet mogelijk is of tot gevaarlijke verkeersituaties zal leiden mag hiervan worden afgeweken. Argumenten als: "ik reed in een privé auto", "het was veel te druk op de weg" of "ik kreeg op hetzelfde moment een spoedmelding" worden steeds kritischer door de rechter bekeken. Het is daarom altijd zinvol om uw boete via deze website in te dienen zodat de verklaring van de agent kan worden opgevraagd en bekeken. 

Wanneer heeft bezwaar weinig zin 

 • Als u uw telefoon tussen uw hoofddoek had geklemd
  Het klemmen van een mobiele telefoon tussen een hoofddoek wordt door de wet gezien als vasthouden. In dit geval heeft het weinig zin om tegen de boete bezwaar te maken. 
   
 • Als u uw mobiele telefoon tijdens het rijden tussen uw schouder het oor had geklemd 
  Het klemmen van een telefoon tussen oor en schouder wordt als vasthouden gezien en is wettelijk strafbaar. Ook in deze situatie heeft bezwaar en het aanvechten van de boete geen zin. 

Gratis bezwaar en aanvechten boete door rechtswinkel

Een rechtswinkel werkt meestal met studenten. Deze studenten zijn in opleiding tot jurist of advocaat. Zij helpen rechtzoekenden met simpele juridische kwesties zoals onterechte verkeersboetes. Het heeft geen zin om via Eersterechtshulp.nl een (pro deo) advocaat te raadplegen, omdat (pro deo) advocaten zich niet bezig houden met verkeersboetes. U kunt het bezwaar ook zelf indienen op de manier die is aangegeven op de verkeersboete. Wij adviseren u echter om u hierbij gratis te laten helpen door een student in opleiding bij een rechtswinkel. Zij hebben veel ervaring met het aanvechten van boetes en dit vergroot uw kans op een succesvol resultaat. 


Vraag en antwoord

Kan ik een boete voor het gebruik van mijn telefoon in de auto aanvechten?

Ik heb recent een boete telefoon auto ontvangen, maar ben het daar niet mee eens. De telefoon had ik niet in mijn hand toen ik reed. Wat kan ik nu doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Deze website maakt het aanvechten van een boete telefoon auto heel eenvoudig. U kunt de boete gratis online indienen, waarna een jurist het bezwaar voor u indient. Ook wanneer het bezwaar niet wordt overgenomen is het indienen van de boete telefoon auto kosteloos. De jurist krijgt voor ieder overgenomen bezwaar een vergoeding vanuit de overheid. Op deze wijze wordt diens werk bekostigd. Het indienen van uw boete heeft onder meer nut, wanneer u de telefoon op schoot had liggen of bijvoorbeeld stil stond in de file. 

Ik had mijn telefoon niet vast, heeft het zin om bezwaar te maken?

Een politieagent heeft mij bekeurd voor het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer. Ik droeg deze telefoon echter onder mijn hoofddoek. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een boete voor het gebruik van de telefoon in de auto heeft gekregen, kunt u in beroep gaan. Het heeft echter niet altijd nut om bezwaar te maken tegen de boete. Het voorbeeld wat u aanhaalt betreft een situatie, waarin het weinig effect zal hebben als u in beroep gaat. Het klemmen van uw telefoon in de auto onder uw hoofddoek wordt door de wet beschouwd als het vasthouden ervan; dit is strafbaar. Twijfelt u of het aanvechten van de boete voor het vasthouden van een telefoon in de auto nuttig is voor u? Raadpleeg in dat geval een (pro deo) advocaat.

Ik bediende mijn telefoon via de Carkit maar kreeg toch een boete, wat te doen?

In de auto bevestig ik mijn telefoon altijd aan de Carkit. Blijkbaar vermoedden agenten dat ik deze in mijn hand had, want ik heb een boete gekregen. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het staat u vrij een telefoon in de Carkit van uw auto te gebruiken; dit is niet strafbaar. Een beweging met uw hand kan het echter doen laten lijken, alsof u de mobiel buiten deze Carkit om gebruikt. Iets wat niet is toegestaan. Door in uw bezwaar helder te omschrijven dat u gebruik maakt van een Carkit, heeft u kans dat de boete telefoon auto vernietigd wordt. De zaak zal hierbij nogmaals bekeken worden, waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van de Carkit op de gemaakte foto’s.

Mijn auto was verkocht op het moment dat de boete gegeven werd, wat nu?

Ik heb een boete ontvangen voor het gebruik van mijn telefoon in de auto. Op het moment dat de boete gegeven werd, was de auto al verkocht. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u zeker weet dat de boete voor het gebruik van een telefoon in de auto aan de nieuwe eigenaar van de auto had moeten worden gegeven, dient u een bezwaar in tegen de boete. Het is hierbij belangrijk zoveel mogelijk bewijsstukken mee te sturen, die uw bezwaar onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan de informatie over het moment waarop de auto op andermans naam gezet is. U kunt deze gegevens overigens ook online opvragen bij de RDW. Wanneer uw informatie klopt zal de boete aan u worden kwijtgescholden.

Ik had een koekje vast in plaats een telefoon, wat te doen?

Er is mij een boete opgelegd voor het gebruik van een smartphone in de auto. Dit klopt niet, want ik had een pakje met koekjes vast. Kan ik iets tegen de boete doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een boete ontvangen heeft voor het gebruik van uw telefoon in de auto, heeft u standaard het recht om hiertegen in beroep te gaan. U kunt uw boete eenvoudig en geheel gratis indienen via onze website. Houd er rekening mee, dat het aantekenen van een beroep tegen de opgelegde boete niet altijd nut zal hebben. U moet uw bezwaar voldoende kracht bij zetten. Geef in uw situatie helder aan om welke verpakking koekjes het ging. Aannemelijk moet worden dat u inderdaad geen telefoon vasthield tijdens het rijden in de auto.

Mijn smartphone lag tussen mijn benen op de stoel, toch een boete. Wat nu?

De politie heeft mij een boete gegeven, omdat ze van mening zijn dat ik mijn telefoon in mijn handen had tijdens het rijden. De telefoon lag echter tussen mijn benen. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft standaard de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een boete voor het gebruik van een telefoon in de auto. Het indienen van uw boete heeft logischerwijs uitsluitend zin, als u van mening bent dat deze onterecht aan u gegeven is. U geeft aan dat u de smartphone tussen uw benen, in plaats van in uw handen had liggen op het moment dat u de boete telefoon auto kreeg. Het is een voorbeeld van een situatie waarin het indienen van de boete via deze website een grote kans van slagen heeft. Het tussen of op uw benen laten rusten van een telefoon wordt niet gezien als het gebruik van het toestel in de auto.

Niet staande gehouden, wel een boete. Mag dit wel?

Recent ontving ik thuis een boete voor het gebruik van mijn telefoon in de auto. De verbalisant heeft mij nooit staande gehouden voor dit strafbare feit. Kan ik de boete aanvechten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis geldt dat een verbalisant verplicht is om u staande te houden, wanneer deze u een boete wilt geven voor het gebruik van een telefoon in de auto. Doet de verbalisant dat niet, dan heeft u een goede kans bij het aanvechten van de boete telefoon auto. Dat laatste doet u eenvoudig via deze website. Er zijn situaties waarin een rechter mee zal gaan met de agent. Denk aan de situatie dat het erg druk was op de weg en het staande houden van u zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. De door de agent opgelegde boete is in zo’n geval terecht. Ook wanneer er duidelijk bewijs is dat u op uw telefoon zat, bijvoorbeeld in de vorm van een foto, zal een staande houding niet vereist zijn om over te kunnen gaan tot het opleggen van de boete.

Hoe weet ik of mijn boete voor het gebruik van een telefoon in de auto een Mulderboete is?

Ik heb gehoord dat je bezwaar kunt maken tegen een Mulderboete. Nu heb ik een boete ontvangen voor het gebruik van mijn telefoon in de auto. Is dit een voorbeeld van een Mulderboete?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verkeersovertredingen worden in verschillende categorieën ingedeeld; lichte en zwaardere vergrijpen. De eerste categorie bestaat uit de Mulderboetes, u kunt hiertegen bezwaar maken bij de officier van justitie. Bij een zwaarder vergrijp gaat u in verzet. Of er in uw situatie sprake is van een Mulderboete herkent u aan de letter die op de boete vermeld staat: een O of en M. De M staat voor een licht vergrijp, een Mulderboete. U kunt in dit geval digitaal bezwaar maken via deze website. Bij een brief van het CJIB met een O is dit niet mogelijk; u gaat in zo’n geval in verzet tegen de opgelegde straf.