Boete parkeren in de berm - Gratis bezwaar en aanvechten

Wanneer heeft bezwaar boete parkeren in de berm een grote kans? 

Als u met alle wielen in de berm stond, dan heeft bezwaar tegen een boete voor parkeren in de berm een grote kans. Een verkeersverbod is namelijk alleen van toepassing op een rijbaan en een berm is geen rijbaan. Het is wel belangrijk dat u geen gevaar of hinder veroorzaakte toen u in de berm stond geparkeerd. Als u met één of twee wielen op de rijbaan stond kunt u helaas ook niet onder te boete uitkomen.

Kortom: als u helemaal in de berm stond met uw auto en geen gevaar of hinder veroorzaakte kunt u ondanks een parkeerverbod, de boete voor parkeren in de berm met succes aan laten vechten.


Gratis bezwaar en aanvechten boete parkeren in de berm door rechtswinkel

Een rechtswinkel werkt meestal met studenten. Deze studenten zijn in opleiding tot jurist of advocaat. Zij helpen rechtzoekenden met simpele juridische kwesties zoals onterechte verkeersboetes. Het heeft geen zin om via Eersterechtshulp.nl een (pro deo) advocaat te raadplegen, omdat (pro deo) advocaten zich niet bezig houden met verkeersboetes. U kunt het bezwaar ook zelf indienen op de manier die is aangegeven op de verkeersboete. Wij adviseren u echter om u hierbij gratis te laten helpen door een student in opleiding bij een rechtswinkel. Zij hebben veel ervaring met het aanvechten van boetes en dit vergroot uw kans op een succesvol resultaat. 


Vraag en antwoord

Boete parkeren in de berm - Krijg je altijd een boete voor parkeren in de berm?

Ik vind het onterecht dat ik een boete voor parkeren in de berm heb gekregen; mijn auto vormde geen gevaar voor andere weggebruikers. Het ging ook nog eens om een hele rustige weg. Kan ik bezwaar maken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft standaard de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een boete voor parkeren in de berm. Een dergelijke boete wordt niet altijd terecht gegeven. Wanneer uw auto met alle wielen naast de rijbaan geparkeerd staat, kan een bezwaar succesvol zijn. Een verkeersbord is namelijk uitsluitend gericht op de rijbaan; niet op de berm ernaast. U dient in uw bezwaar duidelijk aan te geven, waarom uw voertuig geen belemmering vormde voor andere voertuigen. Ook dient u te beschrijven waarom de kans op een ongeval of anderszins gevaarlijke situatie minimaal was.