Schuldsanering aanvragen - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over schuldsanering aanvragen 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u schuldsanering wilt aanvragen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer schuldsanering aanvragen? 

U kunt schuldsanering aanvragen indien u schulden heeft en er niet samen met de schuldeiser(s) uitkomt. U kunt schuldsanering aanvragen door een verzoek daartoe in te dienen bij de rechtbank. Daarbij dient u een schuldsaneringsverklaring mee te sturen. Dit is een verklaring waarin de gemeente aangeeft dat het u niet lukt om tot een akkoord te komen met uw schuldeiser(s). De rechtbank onderzoekt naar aanleiding van uw aanvraag of een akkoord tussen u en de schuldeiser(s) echt onmogelijk is. Er is een aantal gevallen waarin een rechter een verzoek direct afwijst. Dat is het geval indien uw koopgedrag onverantwoord is, u strafrechtelijke schulden heeft, u verdacht wordt van fraude, u eerder failliet verklaard bent of u in de afgelopen tien jaar al eens een schuldsanering traject heeft doorlopen. De rechter kijkt dus naar hoe de schulden ontstaan zijn en of u te goeder trouw bent.

Goedkeuring schuldsanering verzoek

Als de rechtbank het verzoek goedkeurt dan benoemt de rechtbank een bewindvoerder die alle afspraken controleert. U dient alle bij u bekende informatie aan de bewindvoerder te geven. Ook stelt de rechtbank een aflossingsbedrag vast en de duur van het schuldsanering traject. Het schuldsanering traject kent een minimale termijn van één jaar en een maximale termijn van vijf jaar. Over het algemeen duurt een traject echter drie jaar. Als u klachten heeft over de manier van handelen van de aan u toegewezen bewindvoerder, dan kunt u zich wenden tot de rechter-commissaris. De rechter-commissaris is namelijk belast met het toezicht op de bewindvoerder. De schuldeisers zijn verplicht mee te werken aan de schuldsaneringsregeling.

Waarom een (pro deo) advocaat bij schuldsanering aanvragen

Als de rechtbank uw verzoek tot schuldsanering afwijst dan kunt u binnen acht dagen in hoger beroep. Voor het hoger beroep heeft u een advocaat nodig. 

Wat houdt een gratis gesprek over schuldsanering aanvragen in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Incasso, beslag en schulden hebben veel ervaring met schuldsanering aanvragen. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u schuldsanering wilt aanvragen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn