Schuldsanering aanvragen

Gratis gesprek advocaat over schuldsanering aanvragen 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u schuldsanering wilt aanvragen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer schuldsanering aanvragen?

U kunt schuldsanering aanvragen indien u schulden heeft en er niet samen met de schuldeiser(s) uitkomt. U kunt schuldsanering aanvragen door een verzoek daartoe in te dienen bij de rechtbank. Daarbij dient u een schuldsaneringsverklaring mee te sturen. Dit is een verklaring waarin de gemeente aangeeft dat het u niet lukt om tot een akkoord te komen met uw schuldeiser(s). De rechtbank onderzoekt naar aanleiding van uw aanvraag of een akkoord tussen u en de schuldeiser(s) echt onmogelijk is. Er is een aantal gevallen waarin een rechter een verzoek direct afwijst. Dat is het geval indien uw koopgedrag onverantwoord is, u strafrechtelijke schulden heeft, u verdacht wordt van fraude, u eerder failliet verklaard bent of u in de afgelopen tien jaar al eens een schuldsanering traject heeft doorlopen. De rechter kijkt dus naar hoe de schulden ontstaan zijn en of u te goeder trouw bent.


Goedkeuring schuldsanering verzoek

Als de rechtbank het verzoek goedkeurt dan benoemt de rechtbank een bewindvoerder die alle afspraken controleert. U dient alle bij u bekende informatie aan de bewindvoerder te geven. Ook stelt de rechtbank een aflossingsbedrag vast en de duur van het schuldsanering traject. Het schuldsanering traject kent een minimale termijn van één jaar en een maximale termijn van vijf jaar. Over het algemeen duurt een traject echter drie jaar. Als u klachten heeft over de manier van handelen van de aan u toegewezen bewindvoerder, dan kunt u zich wenden tot de rechter-commissaris. De rechter-commissaris is namelijk belast met het toezicht op de bewindvoerder. De schuldeisers zijn verplicht mee te werken aan de schuldsaneringsregeling.


Waarom een (pro deo) advocaat als u schuldsanering wilt aanvragen?

Wanneer het u niet lukt om uit de schulden te geraken, kunt u schuldsanering aanvragen. Dit betekent echter niet per definitie, dat dit aan u wordt toegekend. Een rechtbank neemt hierover een besluit. Mogelijk is het in de ogen van een rechtbank nog mogelijk om tot een oplossing te komen tussen een schuldenaar en schuldeiser. Om uw verzoek kracht bij te zetten, is het verstandig voor de hulp van een (pro deo) advocaat te kiezen. Deze vertelt u meer over de wijze waarop u een dergelijk verzoek tot schuldsanering indient bij de rechtbank en de stappen die u hiervoor moet doorlopen. Als de rechtbank uw verzoek tot schuldsanering afwijst dan kunt u binnen acht dagen in hoger beroep. Voor het hoger beroep heeft u een (pro deo) advocaat nodig. Een (pro deo) advocaat helpt u uw bezwaar tegen het besluit van de rechter juridisch te verstevigen.  


Overheidsvergoeding bij juridische kwestie 

Laat u zich bij de schuldsanering aanvraagprocedure bijstaan door een advocaat? Houd in dat geval rekening met mogelijk snel oplopende kosten. U draait niet altijd zelf op voor deze kosten; soms wordt een groot deel vergoed door de overheid. Hiervan is sprake bij pro deo rechtshulp. Om hier aanspraak op te kunnen maken mogen uw eigen vermogen en bruto jaarinkomen niet te hoog zijn. Voor het bruto jaarinkomen geldt bijvoorbeeld een maximum van 29.600 euro. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek kan een pro deo advocaat u meer vertellen over de geldende voorwaarden.


Hulp advocaat via verzekeraar

Heeft u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afgesloten en is uw bruto jaarinkomen te hoog voor pro deo ondersteuning? Mogelijk worden de gemaakte kosten in dat geval gedekt door uw verzekeraar. Een basisverzekering is hierbij niet altijd voldoende; soms heeft u een aanvullende module nodig. In de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering vindt u terug of de gemaakte kosten van de schuldsanering aanvraagprocedure te declareren zijn. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Incasso, beslag en schulden hebben veel ervaring met schuldsanering aanvragen. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u schuldsanering wilt aanvragen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.