Gratis gesprek advocaat over beslag opheffen 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een beslag wilt opheffen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer is beslag opheffen mogelijk? 

De wijze waarop een beslag opheffen mogelijk is, hangt af van het type beslag wat men toegepast heeft. Bij een civiel conservatoir beslag kunt u een kortgeding starten, waarin u de rechter verzoekt het opgelegde beslag op te heffen. Hierbij dient u aannemelijk te maken dat het beslag onnodig is, of dat het recht tot het toepassen van een conservatoir beslag onjuist is toegepast. In het geval van een executoriaal beslag start u eveneens een kortgeding. Een executoriaal beslag opheffen is mogelijk wanneer bij de totstandkoming van het vonnis een fout gemaakt is en u dit aan kunt tonen tijdens het kortgeding. Ook kan er sprake zijn van een noodtoestand aan de kant van degene die moet betalen, ontstaan na het uitspreken van het vonnis, welke ertoe leidt dat het beslag wordt opgeheven tijdens het kortgeding. Een (pro deo) advocaat kan u hier meer over vertellen.


Beslag opheffen met hulp van (pro deo) advocaat 

Een beslag opheffen, los van het type beslag, start met een kortgeding (behalve in het strafrecht). U probeert tijdens dit kortgeding helder te maken, dat het beslag onjuist is toegepast of dat er zich een noodtoestand heeft voorgedaan na het vonnis van de rechter. Het aantonen van het onjuist toepassen van een beslag, bijvoorbeeld als gevolg van een juridische fout, is niet eenvoudig. Hoe achterhaalt u als particulier dat er sprake is van een juridische fout? Nog belangrijker; hoe toont u dit op deugdelijke wijze aan tijdens een kortgeding? Een (pro deo) advocaat kan u hierbij de gewenste ondersteuning bieden. Deze vertelt u meer over het proces wat gevolgd moet worden en helpt u uw verdediging kracht bij te zetten. Ook kan een (pro deo) advocaat u vooraf adviseren over het nut van het starten van een kortgeding. Welk effect zal dit voor u hebben? Soms leidt een kortgeding tot onnodig oplopende kosten. 


Vergoeding overheid bij procedure om beslag op te heffen 

Bij het opheffen van beslag wilt u zich laten bijstaan door een advocaat, om uw positie zo goed mogelijk te verdedigen. De kosten die een advocaat hierbij aan u berekent, hoeft u niet in iedere situatie zelf te betalen; u komt wellicht in aanmerking voor een vergoeding vanuit de overheid. We spreken hierbij van pro deo rechtshulp. U betaalt bij pro deo ondersteuning van een advocaat vaak een kleine eigen bijdrage. Het is van een aantal factoren afhankelijk, of u hier een beroep op kunt doen. Zo mag uw bruto jaarinkomen niet hoger dan €29.600 zijn.


Beslag opheffen via rechtsbijstandverzekering 

Op het moment dat uw lopende rechtsbijstandverzekering de juiste dekking biedt, kunt u de kosten voor de hulp van een advocaat bij het opheffen van een beslag vergoed krijgen via de verzekeraar. Let op, dit is uitsluitend mogelijk wanneer u de verzekeraar om toestemming heeft gevraagd voor het benaderen van een advocaat. In veel gevallen gaat het hierbij om een formaliteit. Vergeet u dit echter, dan zullen de kosten mogelijk niet vergoed worden. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Incasso, beslag en schulden hebben veel ervaring met het opheffen van een beslag. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die: 

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een beslag wilt opheffen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.