Gratis gesprek advocaat bij een burenruzie 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat of mediator uit uw regio bij een burenruzie en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een burenruzie?

Waar u hoopt dat het u niet overkomt, kan een burenruzie in iedere straat opspelen. Een burenruzie begint vaak met kleine irritaties die uitmonden in een conflict. Met een mediator of advocaat kunt u het conflict oplossen. Irritaties waar vaak burenruzies door ontstaan zijn: geluidsoverlast, stankoverlast, achterstallig onderhoud, verbouwingen, recht van overpad en de plaatsing van een hek, muur, schutting of schuur. Door bij veranderingen aan de erfgrens, uw tuin of woning het gesprek aan te gaan met uw buren kunt u de kans op conflicten verkleinen. Daarbij dient u rekening te houden met het feit, dat voor een groot aantal aanpassingen een bouwvergunning benodigd is. Bij het aanvragen hiervan hebben buren de mogelijkheid bezwaar te maken; het verkleint de kans op een burenruzie nadien. Krijgt u onverhoopt toch te maken een conflict met de buren? De hulp van een mediator of advocaat helpt u het conflict op te lossen, vaak zonder dat hier een rechter aan te pas moet komen. 


Waarom een (pro deo) advocaat of mediator bij een burenruzie?

Als u burenruzie heeft en u komt daar samen niet uit, dan kunt u het conflict wellicht oplossen met behulp van de wijkagent of een mediator. Ook kunt u, indien u en uw buren een woning huren van dezelfde verhuurder, vragen of de verhuurder kan bemiddelen tussen u en uw buren. Als bemiddeling ook niet werkt kunt u naar de rechter stappen. Daarbij moet u zich verplicht laten bijstaan door een (pro deo) advocaat.

Burenruzie door slecht onderhoud 

Slecht onderhoud aan de woningen van uw buren kan tot gevolg hebben dat uw woning in waarde daalt. Aan deze situatie kunt u echter weinig doen. U kunt pas juridische stappen ondernemen tegen uw buren om schade te laten vergoeden indien u naar aanleiding van het slechte onderhoud ook daadwerkelijk schade leidt. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan lekkages.

Burenruzie mediation

Nederland is een dichtbevolkt land. Conflicten tussen buren komen veel voor over bijvoorbeeld: geluidsoverlast, stankoverlast, achterstallig onderhoud en erfafscheiding. Een gang naar de rechter kost veel geld en duurt lang. Dit is niet wenselijk omdat ondertussen het conflict tussen u en uw buren blijft bestaan. Burenruzie mediation biedt een snelle en relatief goedkope oplossing en zodoende de relatie te herstellen.

Voordelen van burenruzie mediation

 • Als u er beide met burenruzie mediation uitkomt dan is mediation goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. Echter komt u er beide niet uit, dan moet u alsnog een gerechtelijke procedure voeren.
 • Bij burenruzie mediation heeft u beide evenveel invloed om samen tot een oplossing komen. Bij een rechtszitting wordt de uiteindelijke beslissing door een rechter genomen
 • Omdat u bij burenruzie mediation samen tot een oplossing komt voor het burenconflict, is de kans dat u na het mediationtraject nog een goede verstandshouding heeft groter. Dit is belangrijk als u naast elkaar woont
 • Burenruzie mediation is minder formeel dan een gerechtelijke procedure. U heeft één of een aantal informele gesprekken onder leiding van een mediator.

Gesubsidieerde rechtshulp bij een burenruzie 

Afhankelijk van onder meer uw bruto jaarinkomen kunt u gebruik maken van gesubsidieerde rechtshulp. U betaalt hierbij een kleine eigen bijdrage voor de hulp van een pro deo advocaat bij een burenruzie. Een pro deo advocaat biedt u dezelfde juridische ondersteuning als dat een reguliere advocaat zou doen; vaak biedt een pro deo advocaat diens hulp ook in niet-gesubsidieerde vorm aan. Vraag een kennismakingsgesprek bij een pro deo advocaat aan wanneer u te maken heeft met een burenruzie, zodat deze samen met u kan achterhalen of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp.


Vergoeding verzekeraar kosten advocaat

Een alternatief voor gesubsidieerde rechtshulp is het declareren van gemaakte juridische kosten bij een verzekeraar. U dient in dit geval over een lopende rechtsbijstandverzekering te beschikken, waarbij deze kosten binnen de geboden dekking van de polis vallen. Het is standaard dat u bij het declareren van juridische kosten een eigen bijdrage betaalt. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten en mediators met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken/conflicten die over een burenruzie gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat of mediator voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat of mediator contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw burenruzie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat of mediator bij een burenruzie. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Moet ik voor een rechtszaak of voor mediation kiezen bij een ruzie met de buren?

Mijn buren en ik hebben al enige tijd ruzie over een boom, welke te dicht bij mijn terrein staan. Is het slim om een rechtszaak te starten, of moet ik voor mediation kiezen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In het geval van een burenruzie heeft u verschillende mogelijkheden, om samen met de buren tot een oplossing te komen. Mediation is een laagdrempelige manier om een burenruzie te verhelpen. U probeert zo samen met een neutrale partij tot een oplossing te komen door naar ieders standpunten te kijken en deze naast elkaar te leggen. Formeler is een gang naar de rechter. Schakel in dit geval de hulp van een (pro deo) advocaat in, om u bij te laten staan tijdens een rechtszitting rond een burenruzie. De raadsman of raadsvrouw kan u op voorhand meer vertellen over uw juridische positie in het ontstane conflict met uw buren. 

Ik ervaar overlast van de sigaretten die mijn buren in de tuin roken, wat nu?

De afgelopen weken ben ik steeds meer overlast gaan ervaren van mijn buren, die regelmatig in de tuin roken. Zij willen dit niet aanpassen. Wat kan ik het beste doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een (beginnende) burenruzie is het belangrijk een escalatie van het conflict te voorkomen; u zult immers nog enige tijd naast elkaar wonen. Wanneer u overlast van de buren ervaart, kunt u dit bespreekbaar maken. Mocht dat niet tot het gewenste effect leiden, dan is het verstandig om een specialist naar de zaak te laten kijken. Laat bijvoorbeeld meten of de stank die u ervaart ook daadwerkelijk als overlast kan worden aangemerkt. Het is immers niet te voorkomen, dat er geuren van uw buren naar uw terrein stromen. Zo kunt u ook niet eisen, dat er geen geluid van uw buren komt. Een (pro deo) advocaat kan u ondersteunen en samen met u bekijken, welke vervolgstappen mogelijk zijn. 

Rechtszaak tegen buren vanwege overlast

Wij hebben heel erg veel geluidsoverlast van onze bovenburen. Ze maken veel lawaai door altijd te stampen in het trapportaal en te slaan met de deuren. Bovendien lijkt het alsog ze iedere dag ruzie maken, want we horen ontzettend vaak geschreeuw. Maar het ergst is het dat een van de buren de gewoonte heeft om ’s nachts harde muziek te draaien. Wij doen hierdoor geen oog dicht. We hebben al van alles geprobeerd om er samen uit te komen, maar we weten niet meer wat we nog kunnen doen. Is het mogelijk een advocaat in te schakelen om iets te doen tegen de overlast van de buren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt alleen actie ondernemen tegen geluidsoverlast van uw buren indien de overlast als onrechtmatig kan worden omschreven. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een advocaat. Of geluidsoverlast onrechtmatig is hangt af van alle omstandigheden van het geval. De rechter is degene die bepaalt of de overlast kan worden gekwalificeerd als onrechtmatige overlast. Er zijn geen wettelijke regels omtrent overlast. Als bepaalde maximaal toegestane decibellen worden overschreden, kan het wel zo zijn dat de geluidsoverlast als onrechtmatig wordt aangemerkt. Meestal zal de rechter nagaan hoe lang de overlast al duurt, hoe ernstig deze is en of de overlast voorkomen had kunnen/kan worden. Indien de rechter bepaalt dat de burenoverlast onrechtmatig is, dan kan hij uw buren dwingen maatregelen te nemen om de geluidsoverlast tegen te gaan. Een advocaat kan namens u proberen de rechter ervan te overtuigen dat de burenoverlast onrechtmatig is. Een advocaat is goed op de hoogte van de vragen die de rechter zal behandelen om tot beantwoording van de vraag of de geluidsoverlast onrechtmatig is te komen. Neem daarom direct contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp om u te laten bijstaan indien u zich in verband met burenoverlast tot de rechter wilt wenden.

Boom van de buren neemt al mijn zonlicht weg

Ik heb vorige maand een huis gekocht en ben nu bezig met de tuin. Een grote boom van de buren ontneemt al het zonlicht. Hierdoor blijft mijn gras drassig en blijft het overdag vrij donker in de woonkamer. Ik heb al aan de buren gevraagd of we niet tot een oplossing kunnen komen maar zij hebben al aangegeven hier niet over te willen praten. Vervolgens hebben wij hier ruzie over gekregen en is er geen contact meer. Ik heb erover nagedacht om accuzuur bij de boomwortels te gooien maar dat gaat sowieso opvallen. Zou een advocaat mij kunnen helpen om die boom weg te krijgen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om u goed van advies te kunnen voorzien dient de advocaat te weten hoe dicht de boom bij de erfgrens staat en hoe oud de boom is. In de wet staat namelijk dat een boom op minimaal 2 meter afstand moet staan van de erfgrens. Voor hele oude bomen gelden er echter weer andere regels. Als de boom meer dan 20 jaar oud is mogen de buren hem gewoon laten staan. Neem nadat u dit heeft uitgezocht contact op met een advocaat om uw burenruzie te bespreken. 

Buurman dreigt huis in brand te steken

Mijn buurman heeft soms waanbeelden en nu denkt hij dat ik hem wil vergiftigen. Hij slikt zware medicatie tegen schizofrenie. Vandaag begon hij weer met schelden en eindigden het gesprek met het dreigement dat hij mijn huis in de brand zou steken. Omdat hij sinds de coronacrisis steeds verder afglijdt ben ik bang waar dit eindigt. Kan ik een advocaat inschakelen om uit te zoeken of het nog wel verstandig is dat hij alleen woont? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een advocaat kan u helpen bij een burenruzie. Normaal gesproken is het verstandig om eerst te bekijken of het conflict kan worden opgelost met mediation maar omdat uw buurman volgens u psychisch in de war is kunt het beste direct een advocaat inschakelen.