Geluidsoverlast buren

Gratis gesprek advocaat over geluidsoverlast van buren 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij geluidsoverlast van buren en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer hoeft u geluidsoverlast van buren niet te accepteren?

Geluidsoverlast van buren komt regelmatig voor. Als de geluidsoverlast van buren structureel en onrechtmatig is hoeft u dit niet te accepteren. We kennen het allemaal: te harde muziek, kinderen die schreeuwen, een verbouwing, honden die blaffen of een verjaardagsfeestje met harde muziek. Een bepaalde mate van geluidsoverlast van buren moeten we van elkaar accepteren. Of er bij de geluidsoverlast van buren sprake is van onrechtmatige hinder wordt bepaald door:

 • De duur van het geluid
 • Het soort geluid
 • De mate van geluidsoverlast
 • De gevolgen van de geluidsoverlast op buren.

Geluidsoverlast door buren kent een sterk subjectief karakter. Wat de één als geluidsoverlast ervaart, beschouwt iemand anders als leefgeluiden. Het maakt het lastig om een inschatting te maken van de mate waarin er sprake is van geluidsoverlast door buren. Om uw positie te verstevigen kan het verstandig zijn nog voor het inschakelen van een (pro deo) advocaat een professionele geluidsmeting uit te laten voeren. De uitkomst hiervan kunt u samen met een raadsman of raadsvrouw naast de geldende richtlijnen voor geluidsoverlast leggen. Het vormt een goede basis voor het vervolg van deze zaak. Andersom kunt u zo’n geluidsmeting ook gebruiken, wanneer u de meldingen van uw buren of uw geluidsproductie onterecht vindt. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij geluidsoverlast van buren?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij geluidsoverlast van buren.  Als de geluidsoverlast van buren structureel en onrechtmatig is hoeft u dit niet te accepteren. Een voorbeeld van onrechtmatige hinder is bijvoorbeeld tot diep in de nacht harde muziek draaien. Voordat u een (pro deo) advocaat raadpleegt zijn er nog verschillende stappen die u kunt ondernemen:

1. Bespreek de geluidsoverlast met uw buren

In veel gevallen zijn buren zich niet bewust van de geluidsoverlast die zij veroorzaken. Geef dus aan dat u geluidsoverlast heeft en probeer met uw buren tot oplossingen te komen en/of afspraken te maken. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat er extra vloerisolatie wordt geplaatst of dat er na 22.00 uur geen harde muziek meer mag worden gedraaid.

2. Meld de geluidsoverlast bij de vereniging van eigenaren of verhuurder

Als u de geluidsoverlast door buren niet durft te bespreken of als een eerder gesprek geen verbetering heeft opgeleverd kunt u de geluidsoverlast die u van uw buren ervaart aankaarten bij de VVE (als u een eigen woning/appartement) heeft of de verhuurder (als u huurt). De VVE of verhuurder kunnen dan maatregelen nemen (bijvoorbeeld: aanbrengen van extra isolatie) en/of de buren die de geluidsoverlast veroorzaken op de hoogte stellen van de leefregels die gelden.

3. Meld de geluidsoverlast van buren bij de gemeente

U kunt de geluidsoverlast melden bij de gemeente. In de meeste gemeenten kan dit online. De gemeente kan vervolgens langskomen om de situatie te bekijken en eventuele stappen ondernemen.

4. Meld de geluidsoverlast bij de politie

Als de politie langskomt kan deze bepalen of er sprake is van onrechtmatige hinder. De politie kan ter plekke optreden door een waarschuwing te geven, proces verbaal op te maken of bijvoorbeeld spullen (zoals geluidsinstallaties) in beslag te nemen. Belangrijk: als u aangifte doet staat u ook bij een eventuele rechtszaak sterker.

5. Schakel een (pro deo) advocaat in

Samen met de (pro deo) advocaat kunt u een stevige juridische brief naar uw buren sturen of in het uiterste geval bij de rechter afdwingen dat de geluidsoverlast van buren stopt. U dient dan wel aan te kunnen tonen dat de geluidsoverlast van buren onrechtmatige hinder oplevert. Het is daarom belangrijk dat u een dossier opbouwt waarin u alle momenten van geluidsoverlast vastlegt. Een (pro deo) advocaat kan u hierbij helpen.


Pro deo rechtshulp bij conflict over geluidsoverlast van buren

Ervaart u op dit moment geluidsoverlast van uw buren? Wacht niet te lang met het oplossen ervan, om verdere escalaties te voorkomen. De hulp van een pro deo advocaat kan hierbij interessant zijn; u heeft er mogelijk recht op bij een bruto jaarinkomen onder de 29.600 euro. Houd er rekening mee, dat u ook bij deze vorm van gesubsidieerde rechtshulp een eigen bijdrage betaalt. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek vertelt een pro deo advocaat u meer over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.


Vergoeding kosten rechtshulp via verzekeraar 

Mocht uw bruto jaarinkomen boven de 29.600 euro liggen, dan kunt u de juridische kosten mogelijk declareren via uw verzekeringsmaatschappij. U moet hiervoor beschikken over een reeds afgesloten rechtsbijstandverzekering. Kijk de polis ervan nog eens na, om te zien of deze voldoende dekkend is. Ook bij het declareren van kosten via de verzekeraar betaalt u een eigen bijdrage. 


Zoekmachine voor (pro deo) advocaten bij geluidsoverlast van buren 

Gebruik de zoekmachine op deze website om snel en gemakkelijk een (pro deo) advocaat te vinden, met veel ervaring in de behandeling van zaken op het gebied van geluidsoverlast door buren. Kies niet alleen voor de hulp van een raadsman of raadsvrouw wanneer u zelf last heeft u van uw buren, maar ook wanneer uw buren aangeven last te hebben van uw geluid. Dat anderen uw manier van leven als storend ervaren, betekent immers niet per definitie dat u een strafbaar feit pleegt. Geluidsoverlast door buren kent een sterk subjectief karakter. U vergelijkt de verschillende (pro deo) advocaten op basis van hun expertisegebied. Dit zegt iets over het type zaken wat zij veelal behandelen. Sommige (pro deo) advocaten hebben ervaring met zaken binnen verschillende expertisegebieden. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken en conflicten die over geluidsoverlast van buren gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij geluidsoverlast van buren. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.