Erfgrens of erfafscheiding

Gratis gesprek advocaat over een erfgrens of erfafscheiding 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over een erfgrens of erfafscheiding en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een erfgrens of erfafscheiding?

De erfgrens is een grens die twee erven van elkaar scheidt. Meestal staat op de erfgrens een erfafscheiding, maar dat is niet altijd het geval. In het kadaster is opgenomen waar de erfgrens precies ligt. Als er een erfafscheiding op de erfgrens staat, dan is deze afscheiding eigendom van beide buren. Dit betekent dat beide buren verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Indien de erfafscheiding gewijzigd dient te worden, dan dient dit in onderling overleg te gebeuren.


(Pro deo) advocaat bij een conflict over een erfgrens of erfafscheiding

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een conflict over de erfgrens of erfafscheiding. Als er nog geen erfafscheiding is en één van beide buren niet mee wil werken aan de plaatsing daarvan, kunt u bij de rechter afdwingen dat uw buren de helft van de kosten van de plaatsing van een erfafscheiding aan u moet betalen. Hierbij kunt u zich laten bijstaan door een (pro deo) advocaat.

Een erfafscheiding dient aan een aantal in de wet gestelde eisen te voldoen

 • Indien u aan de achterzijde van uw woning een ondoorzichtige erfafscheiding heeft, mag deze niet hoger dan twee meter zijn
 • Aan de voorkant van uw woning mag een erfafscheiding niet hoger dan één meter zijn
 • Indien u beplanting als erfafscheiding wilt, dan is hier geen maximale hoogte aan verbonden. Wel is het zo dat de beplanting geen hinder of gevaar mag veroorzaken
 • Bomen moeten minimaal twee meter van de erfgrens af staan
 • Indien u een heg wilt plaatsen, dan moet deze minimaal vijftig centimeter van de erfafscheiding staan

Naast deze in de wet gestelde eisen kunnen gemeentes ook eisen stellen aan de erfafscheiding. U kunt een (pro deo) advocaat raadplegen om na te gaan welke regels er in uw gemeente gelden. Ook kan een (pro deo) advocaat u helpen bij een gang naar de rechter indien u en uw buren een conflict hebben over de erfgrens of de erfafscheiding.


Pro deo rechtshulp bij conflict

Heeft u momenteel met een conflict rond de erfgrens of erfafscheiding te maken? Kijk in dat geval of u in aanmerking komt voor de juridische hulp van een pro deo advocaat. Deze hulp wordt grotendeels gesubsidieerd door de overheid; u betaalt zelf slechts een fractie van de totale kosten. Niet iedereen komt in aanmerking voor pro deo ondersteuning van een advocaat. Dit is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw bruto jaarinkomen. Bij een gratis kennismakingsgesprek kan een pro deo advocaat u hier meer over vertellen.


Vergoeding juridisch kosten bij een conflict over een erfgrens of erfafscheiding

Wanneer u over een lopende rechtsbijstandverzekering beschikt, kunt u gemaakte kosten declareren via uw verzekeraar. U betaalt hierbij een eigen risico. Houd er rekening mee, dat u altijd het recht heeft zelf een advocaat te kiezen voor uw kwestie rond de erfgrens of erfafscheiding. Een verzekeraar mag u niet verbieden zelf een advocaat in de arm te nemen; u dient hier vooraf wel toestemming voor te vragen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken en conflicten die over een erfgrens of erfafscheiding gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over een erfgrens of erfafscheiding. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.