Bewindvoering taken - Gratis gesprek binnen 24 uur!

Wat zijn bewindvoering taken?

De bewindvoering taken zijn erop gericht om de geldzaken van de persoon die onder bewind staat goed te beheren. De bewindvoering taken bestaan uit taken die eenmalig zijn en taken die doorlopend moeten worden uitgevoerd. 


Bewindvoering taken bij de start

Als eerste dient het bewind opgestart te worden. Dit houdt in dat er een inventarisatie van de bezittingen, schulden, maandelijkse kosten en maandelijkse uitgaven moet worden gemaakt en ingediend bij de rechtbank. Als de betrokkene een woning of grond bezit dient het bewind in het kadaster te worden geregisterd. 


Doorlopende bewindvoering taken

Doorlopende bewindvoering taken zijn taken die structureel zijn. U kunt hierbij denken aan: 

 • Het controleren van de inkomsten. Ontvangt de betrokkene op tijd salaris, pensioen, bijstandsuitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag etc.   
 • Het betalen van de rekeningen 
 • Het uitkeren van het leefgeld
 • Het doen van de belastingaangifte 
 • Het aanvragen van een uitkering of een toeslag waar de betrokkende recht op heeft
 • Het aanpassen of overzetten van een verzekering omdat dit gunstiger is
 • Het bijhouden van de uitgaven en inkomsten. 
 • Het aflossen van schulden (indien van toepassing) 
 • Treffen van betalingsregelingen met schuldeisers 
 • Als er veel geld is, het beleggen hiervan in overleg met de bank  
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechter 

Gratis gesprek over bewindvoering taken

Vraag een gratis gesprek aan als u wilt weten wat bewindvoering taken zijn en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 • U kunt kennismaken en uw vragen stellen
 • U kunt de financiële situatie bespreken
 • De dienstverlening wordt aan u uitgelegd
 • De procedure om bewind aan te vragen wordt met u doorgenomen

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn