Sepot - Gratis schadevergoeding aanvragen met sepotbrief

Na sepot heeft u recht op €100 - €130 per dag dat u onterecht heeft vastgezeten

Na sepot heeft u recht op €100 - €130 per dag dat u onterecht heeft vastgezeten. Met een sepotbrief kunt u de schadevergoeding aanvragen. Sepot betekent dat justitie besluit om niet te vervolgen. Ieder jaar ontvangen duizenden mensen een sepotbrief van de politie of het openbaar ministerie. Hierin staat dat de strafzaak tegen u is beëindigd en dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd. Met deze sepotbrief kunt u gratis online via Eersterechtshulp.nl een schadevergoeding aanvragen. Justitie hanteert de volgende standaard vergoedingen per dag:

 • 1 nacht politiebureau € 130
 • 1 nacht Huis van Bewaring (HvB) € 100
 • 1 nacht Huis van Bewaring (HvB) + beperkingen € 130

Bij een sepot wordt door justitie besloten om niet (verder) te vervolgen. Met een sepotbrief kunt u een schadevergoeding aanvragen (€100 - €130 per dag vastzitten). om niet verder te vervolgen kan verschillende redenen hebben. Een veelvoorkomende reden is bijvoorbeeld als de zaak tegen u wordt geseponeerd vanwege een gebrek aan (voldoende) bewijs. Een ander veelvoorkomende sepotgrond is als het Openbaar Ministerie van mening is dat de dader niet strafbaar is. Dit kan het geval zijn als u betrokken bent geweest bij een vechtpartij waarbij u zich heeft verdedigd. Feitelijk betekent een sepot dat de strafzaak tegen u eindigt.

Als u als verdachte bent aangemerkt en hiervoor heeft vastgezeten, kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen nadat u een sepot(brief) heeft ontvangen. U maakt aanspraak op een schadevergoeding vanaf het moment dat u in verzekering bent gesteld. U heeft recht op een (immateriële) schadevergoeding voor iedere dag die u onterecht in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. 


Voorwaarden

Er zijn 3 voorwaarden om een gratis schadevergoeding na sepot aan te kunnen vragen:

Voorwaarde 1. 
U moet zijn aangehouden en in verzekering zijn gesteld. Als u op het politiebureau in verzekering bent gesteld, dan is dit duidelijk aan u medegedeeld en heeft u hiervan op het bureau een schriftelijk bewijs ontvangen. Als u langer dan 15 uren op het politiebureau bent vastgehouden, dan kunt u er vanuit gaan dat u in verzekering bent gesteld.

Voorwaarde 2. 
U heeft een sepotbrief ontvangen van justitie waarin staat dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd of dat niet tot vervolging wordt overgegaan. De gegevens die in deze sepotbrief staan zijn van belang voor het invullen van de vragen die betrekking hebben op uw schadevergoeding na sepot.

Voorwaarde 3. 
De datum waarop u de sepotbrief heeft ontvangen is niet langer dan 90 dagen geleden. Een verzoek tot schadevergoeding moet namelijk binnen 90 dagen na ontvangst van de sepotbrief worden ingediend bij de rechtbank.


Aanvraagprocedure schadevergoeding na sepot

De online aanvraagprocedure schadevergoeding na sepot en ontvangst sepotbrief 

 • Klik op Gratis schadevergoeding aanvragen
 • Vul het formulier in en upload de sepotbrief
 • Binnen 24 uur wordt uw aanvraag in behandeling genomen en nemen wij contact met u op
 • Het verzoekschrift wordt binnen 5 werkdagen per e-mail naar u verstuurd
 • U controleert het document en plaatst een handtekening
 • U stuurt het ondertekende document (digitaal) terug naar Eersterechtshulp.nl voorzien van een kopie van uw legitimatie
 • Uw verzoekschrift wordt vervolgens gratis bij de juiste rechtbank ingediend
 • U ontvangt de schadevergoeding automatisch op uw bankrekening

Let op: vanwege de verwerkingstijden bij het openbaar ministerie en de rechtbanken ontvangt u uw schadevergoeding gemiddeld genomen ongeveer pas na 4 tot 8 maanden nadat uw verzoek is ingediend.


Sepotbrief

Een sepotbeslissing wordt genomen door het openbaar ministerie of door de politie. Het besluit tot een sepot wordt schriftelijk kenbaar gemaakt in een sepotbrief. In deze brief staat ook de reden vermeld waarom de strafzaak tegen u wordt geseponeerd.

De gegevens die in de sepotbrief staan zijn van belang voor het invullen van de vragen die betrekking hebben op uw schadevergoeding na sepot. Houd bij het gratis online aanvragen van uw schadevergoeding na sepot de sepotbrief dus bij de hand. 


Mondeling sepot maar geen sepotbrief ontvangen

Indien een politieagent of de officier van justitie u mondeling heeft medegedeeld dat de zaak wordt geseponeerd, maar u hierover geen sepotbrief heeft ontvangen, is het verstandig om de sepotbrief op te vragen. Wij kunnen dit gratis voor u doen. Stuur een mail naar info@eersterechtshulp.nl indien u na een mondeling sepot geen sepotbrief heeft ontvangen.

Verzoek tot sepot indienen

In sommige strafzaken is het mogelijk om de officier van justitie te verzoeken de strafzaak tegen u te seponeren. Een strafrechtadvocaat kan een dergelijk verzoek tot sepot voor u indienen. Wij kunnen dit gratis voor u doen. Stuur een mail naar info@eersterechtshulp.nl indien u een verzoek tot sepot wilt indienen.


Sepotgronden

Als uw strafzaak wordt geseponeerd komt het er feitelijk op neer dat uw strafzaak wordt beëindigd. Deze sepotbeslissing kan diverse redenen hebben. In de sepotbrief die u krijgt wordt deze reden, die men de sepotgrond noemt, altijd vermeld. In de praktijk werkt men met sepotcodes, waaruit valt af te leiden wat de precieze reden van het sepot is. De meest strafzaken worden geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs. Andere redenen voor een sepot kunnen zijn dat het strafbare feit zich binnen de familie heeft afgespeeld, het een gering feit betreft, of dat de eventuele schade ten gevolge van het strafbare feit al door de dader is vergoed. Let op; bij de laatst genoemde voorbeelden (beleidssepots) kan het voorkomen dat het verzoek tot schadevergoeding na sepot alsnog wordt afgewezen door de rechter. In die gevallen kan de rechter namelijk oordelen dat uw voorlopige hechtenis wel terecht was, maar verdere strafrechtelijke vervolging niet de voorkeur heeft.

Meest voorkomende sepotcodes

Sepotcode 01
Sepotcode 01 houdt in dat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt. 

Sepotcode 02
Sepotcode 02 houdt in dat er te weinig bewijs tegen u is of dat het bewijs tegen u niet voldoende overtuigt. Dit is de reden voor de beslissing van het Openbaar Ministerie om de strafzaak tegen u te doen eindigen.


Soorten sepots

Technisch sepot
Bij een technisch sepot zal het Openbaar Ministerie u niet (verder) vervolgen, omdat de officier van justitie van mening is dat dit niet tot een veroordeling zal leiden. Het Openbaar Ministerie vermoedt dan dat er bijvoorbeeld te weinig bewijs tegen u bestaat, dat uw handelen niet strafbaar (bijvoorbeeld omdat u in een vechtpartij uzelf op rechtmatige wijze heeft verdedigd) was of dat het bewijs dat de politie tegen u heeft onrechtmatig is verkregen. Deze technische redenen bepalen dan dat u niet (verder) wordt vervolgd.

Beleidssepot
Bij een beleidssepot wordt u niet (verder) vervolgt vanwege bepaalde belangen die nagestreefd worden. Een voorbeeld van dit belang is als het strafbare feit relatief weinig schade heeft veroorzaakt, zodat een strafvervolging niet in verhouding staat tot wat heeft afgespeeld.

Politiesepot
In beginsel is het de officier van justitie die beslist of u (verder) wordt vervolgd. Deze sepotbeslissing kan echter ook door de politie worden genomen. Meestal vindt er wel overleg plaats tussen de officier van justitie en de politie over het sepot. Het politiesepot wordt meestal toegepast vanwege de beperkte capaciteiten bij de politie. De politie heeft geen tijd om alle strafbare feiten te onderzoeken en soms wordt dus geen vervolging ingesteld.

Voorwaardelijk sepot
Het Openbaar ministerie kan bepalen dat de strafzaak tegen u wordt geseponeerd onder voorwaarden. Dit houdt in dat onder voorwaarden wordt besloten om u niet (verder) te vervolgen. Dit wordt voorwaardelijk sepot genoemd. Deze voorwaarde kan inhouden dat u zich gedurende een bepaalde periode niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. Deze voorwaarde duurt meestal een of twee jaar. Na deze periode van twee jaar is het sepot definitief en is de hele strafzaak daarmee afgerond. 

Onvoorwaardelijk sepot
Bij een onvoorwaardelijk sepot gelden er geen voorwaarden waar u zich aan dient te houden. De strafzaak / verdenking tegen u eindigt, zonder dat u zich verder moet houden aan opgelegde voorwaarden.


Vraag en antwoord

Kan ik zonder veroordeling een strafblad krijgen, bijvoorbeeld bij een sepot?

Ik heb gehoord dat ik ook zonder veroordeling, specifiek in het geval van een sepot, een strafblad kan krijgen. Klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ook wanneer het Openbaar Ministerie (OM) besluit u niet te veroordelen, kunt u een strafblad krijgen. U haalt hier zelf een voorbeeld van aan: bij een sepot. Een sepot betekent dat het OM uw zaak niet verder behandeld. Er kan sprake zijn van een voorwaardelijk sepot, waarbij het niet verder behandelen van de zaak gepaard gaat met een aantal voorwaarden waaraan u zich moet houden. Denk bijvoorbeeld aan een straatverbod dat u wordt opgelegd. Een (pro deo) advocaat kan u juridisch bijstaan, wanneer u zich voor de rechter moet verantwoorden voor een strafbaar feit waarvan u verdacht wordt. Deze helpt u een strafblad te voorkomen.

Hoe hoog is de vergoeding als ik onterecht in het Huis van Bewaring heb gezeten?

De rechter heeft bepaald dat ik onterecht vast heb gezeten. Nu wil ik graag weten welke vergoeding ik kan krijgen voor mijn tijd in het Huis van Bewaring. Kunt u mij dit vertellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u onterecht vast heeft gezeten, komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. We spreken hier van een sepot. Met een sepotbrief kunt u op deze website een schadevergoeding aanvragen. Het is afhankelijk van de plek waar u vastgezeten heeft, hoe hoog deze vergoeding precies is. Bij een onterecht verblijf op het politiebureau kunt u per nacht 130 euro aan schadevergoeding krijgen, datzelfde geldt wanneer u in beperking vastgezeten heeft in het Huis van Bewaring. Zonder beperkingen krijgt u 100 euro schadevergoeding per nacht in het Huis van Bewaring.

Wat zegt een sepotcode over het seponeren van mijn zaak?

Onlangs werd mijn zaak geseponeerd, waarbij ik werd gewezen op een sepotcode. Wat zegt deze sepotcode precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende sepotcodes, die in de communicatie over het seponeren van uw zaak terug kunnen komen. Deze sepotcodes vertellen u meer over de reden waarom voor het sepot gekozen is. Veelvoorkomend zijn sepotcode 01 en sepotcode 02, waarbij de eerste gebruikt wordt als u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt in een kwestie. De tweede sepotcode gebruikt men als er onvoldoende bewijs verzameld is door de politie voorafgaand aan uw zaak. Een (pro deo) advocaat kan u meer vertellen over de wijze waarop deze sepotcodes werken en hetgeen dit zegt over het seponeren van uw zaak.

Ik zie “Sepotcode 02” staan op mijn brief, wat betekent dit?

Ik heb een brief ontvangen waarin aangegeven wordt dat er sprake is van een sepot. In diezelfde brief geeft men aan, dat het om “Sepotcode 02” gaat. Wat betekent dit concreet voor mij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er kunnen voor het Openbaar Ministerie verschillende gronden zijn op basis waarvan gekozen wordt voor een sepot. Deze gronden worden aangegeven middels een sepotcode, waarvan sepotcode 02 een veel voorkomend voorbeeld is. In het geval van sepotcode 02 is er te weinig bewijs tegen u verzameld, om over te kunnen gaan tot vervolging. Ook kan het bewijs wat verzameld is onvoldoende zijn voor een strafzaak. Er wordt gekozen voor een sepot, waarmee de lopende strafzaak afgesloten wordt.

Tot wanneer kan ik een schadevergoeding bij een sepot aanvragen?

Iemand wees mij op het feit dat ik vaart moet maken met het aanvragen van een schadevergoeding na een sepot. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is verstandig om de schadevergoeding na een sepot zo snel mogelijk aan te vragen. Dit kan op het moment dat u een sepotbrief ontvangen hebt. Houd er rekening mee dat u de aanvraag voor een schadevergoeding altijd binnen 90 dagen na ontvangst van deze brief in moet dienen. Het indienen van de aanvraag tot een schadevergoeding doet u bij de rechtbank. U kunt de aanvraag voor een schadevergoeding na een sepot eenvoudig online indienen via deze website.

Wat verstaat men onder een sepotbrief?

Mij is verteld dat mij mogelijk een sepotbrief wordt toegestuurd. Wat moet ik hiervan verwachten? Kunt u mij vertellen wat een sepotbrief is?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een sepotbrief wordt opgesteld, nadat er een zogenaamde sepotbeslissing genomen is door de politie of het openbaar ministerie. Na ontvangst van het document heeft u de mogelijkheid om een schadevergoeding aan te vragen. Dit doet u eenvoudig zelf, via het formulier op deze website. In de sepotbrief is opgenomen, wat de reden is dat men tot een sepot is overgegaan in uw zaak. Bewaar de brief goed, de gegevens die in het document vermeld staan heeft u nodig voor het indienen van een aanvraag voor een schadevergoeding.

Welk bedrag ontvang ik als ik een dag onterecht op het politiebureau heb vastgezeten?

Onlangs heb ik een dag onterecht vastgezeten op het politiebureau. Mijn advocaat vertelde mij dat ik recht heb op sepot. Welke vergoeding mag ik verwachten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst is het belangrijk om rekening te houden met het feit, dat u pas recht heeft op een sepot wanneer u een nacht onterecht heeft vastgezeten. Gaat het om een paar uur, dan ontvangt u hier over het algemeen geen vergoeding voor. Voor iedere nacht die u onterecht vastzat op het politiebureau kunt u een vergoeding van 130 euro krijgen. U kunt een aanvraag voor een sepot heel eenvoudig en kosteloos indienen via deze website. Het is niet alleen interessant bij het onterecht vastzitten op het bureau, maar ook wanneer u in het Huis van Bewaring (HvB) zat.

Blijft een zaak ook bij een sepot op mijn strafblad staan?

Ik werd tot voor kort verdacht van het plegen van een misdaad, maar inmiddels heb ik een sepotbrief ontvangen. Wat betekent dit voor mijn strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u een sepotbrief ontvangt, wil dat zeggen dat het Openbaar Ministerie heeft besloten uw zaak niet verder te behandelen. Dit betekent echter niet dat de zaak van uw strafblad geschrapt zal worden. Op het strafblad staat vermeld dat u als verdachte bent aangemerkt in de desbetreffende zaak. Dat geldt overigens niet alleen bij een sepot, maar ook bij een vrijspraak. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een schadevergoeding bij een sepot. Een (pro deo) advocaat kan u hier meer over vertellen. Laat het uitzoeken nadat u de sepotbrief ontvangen heeft.

Wat verstaat men precies onder een beleidssepot?

Ik heb mij laten vertellen dat een sepot in verschillende vormen voorkomt, waaronder als beleidssepot. Wat verstaat men onder een beleidssepot?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In het geval van een beleidssepot zult u niet verder vervolgd worden, omdat het proces rond het opleggen van een straf niet opweegt tegen de ontstane schade die ontstaan is als gevolg van het gepleegde strafbare feit. Er zal bij een beleidssepot niet worden overgegaan tot een strafvervolging. U doet er verstandig aan een (pro deo) advocaat in te schakelen, wanneer een vervolging dreigt. Deze zal u bijstaan tijdens de zitting. Ook kan deze u ondersteunen, wanneer u de officier van justitie wilt vragen over te gaan tot het seponeren van uw zaak op basis van een beleidssepot.

Strafblad ondanks sepot, klopt dat wel?

Ondanks het seponeren van mijn zaak, heb ik een strafblad. Naar mijn mening moet de zaak van het strafblad geschrapt worden. Hoe zit dit precies bij een sepot?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat het Openbaar Ministerie of de politie is overgegaan tot een sepot in uw zaak, betekent niet dat de zaak ook van uw strafblad zal worden verwijderd. U bent in de zaak als verdachte aangemerkt, wat op deze manier op uw strafblad zal worden opgenomen. Een sepot betekent dat een zaak niet verder zal worden onderzocht. In sommige gevallen heeft u bij een sepot het recht op een schadevergoeding, bijvoorbeeld voor de dagen die u onterecht vast heeft gezeten. Raadpleeg een (pro deo) advocaat om te kijken waarop u mogelijk recht heeft na de ontvangst van een sepotbrief van het OM.

Wanneer spreekt men van een voorwaardelijk sepot?

Mij is verteld dat er in een strafzaak gekozen wordt voor een voorwaardelijk sepot. Kunt u mij uitleggen wat dit precies betekent? Het is mij niet duidelijk of ik nu vrijgesproken ben.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn situaties waarin het Openbaar Ministerie kan besluiten om een zaak onder voorwaarden te seponeren, men noemt dit een voorwaardelijk sepot. Het alternatief is een onvoorwaardelijk sepot, waarbij de zaak definitief geseponeerd wordt. Bij een voorwaardelijk sepot wordt besloten dat u niet verder vervolgd wordt, zolang er niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Denk aan de situatie waarin u in een periode van een of twee jaar niet opnieuw de fout in mag gaan. Gaat u dat wel, dan kunt u ook voor de zaak waarvoor u een voorwaardelijk sepot gekregen heeft alsnog vervolgd worden.

Kan de politie kiezen voor een sepot?

Iemand vertelde mij dat niet alleen de officier van justitie, maar ook de politie kan kiezen voor een sepot in een zaak. Klopt dat, of gaat de zaak altijd naar de officier van justitie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw aanname dat ook de politie in een zaak kan kiezen voor een sepot is correct. Een zaak hoeft niet per definitie te worden voorgelegd aan een officier van justitie om tot het seponeren hiervan over te kunnen gaan. Voor een sepot wordt vaak gekozen op het moment dat er onvoldoende bewijs tegen u is om de zaak voor te kunnen brengen bij de rechter. Ook kan de politie een zaak seponeren wanneer de verdachte in een casus onbekend blijft, of wanneer er op onrechtmatige wijze bewijs is verkregen. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat, wanneer u van mening bent dat uw zaak geseponeerd moet worden.

Kan ik een sepot zien als een vorm van vrijspraak?

Ik vroeg mij af of ik een sepot kan zien als een vorm van vrijspraak. Is dit hetzelfde, of zitten er verschillen tussen beide juridische termen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het seponeren van een zaak betekent in beginsel niet hetzelfde als vrijspraak. Bij een sepot zal de officier van justitie de zaak niet verder onderzoeken; u wordt vooralsnog niet vervolgd en hoeft zich niet meer voor de rechter te verantwoorden. Hiertoe kan een officier van justitie om verschillende redenen overgaan. De zaak blijft echter bewaard in het justitiële documentatieregister; de zaak verdwijnt hierdoor niet van uw strafblad. Van vrijspraak is wel sprake, wanneer een zaak geseponeerd wordt doordat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt.

Wat is het verschil tussen een voorwaardelijk- en onvoorwaardelijk sepot?

Mij is verteld dat er onderscheid gemaakt wordt tussen een voorwaardelijk- en onvoorwaardelijke sepot. Wat is het verschil precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In het geval van een voorwaardelijk sepot besluit het Openbaar Ministerie uw strafzaak onder voorwaarden te seponeren. Vaak gelden deze voorwaarden voor een of meerdere jaren. Zo mag u zich in deze periode niet opnieuw schuldig maken aan een strafbaar feit. In dat geval zou het sepot teruggedraaid kunnen worden. Bij een onvoorwaardelijk sepot zitten hier geen voorwaarden aan verboden. U hoeft zich niet aan specifieke voorwaarden te houden. Laat u door een (pro deo) advocaat meer vertellen over de werking en vormen van een sepot in uw strafzaak.

Werknemer wil mij niet aannemen door sepot, hoe zit dit?

In het verleden is er sprake geweest van een voorwaardelijk sepot. Ik ben nooit vervolgd voor het feit waarvan ik verdacht werd. Nu staat dit op mijn VOG, waardoor ik niet word aangenomen. Hoe zit dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw vaststelling dat een voorwaardelijk sepot onderdeel uitmaakt van uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is correct. Het voorwaardelijk sepot blijft hier onderdeel van, totdat de afgesproken terugkijktermijn verlopen is. Men ziet het voorwaardelijk sepot als een zogenaamd beleidssepot. Alleen wanneer er sprake is van vrijspraak, maakt dit geen onderdeel uit van de VOG. Ook een technisch sepot weegt normaliter niet meer in de beoordeling van uw strafblad voor de VOG. Een (pro deo) advocaat kan u hier meer over vertellen.

Kan ik sepot krijgen met een proeftijd?

Ik heb een sepotbrief ontvangen, waarin staat het gaat om een sepot met proeftijd. Wat verstaat men onder zo’n proeftijd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een sepot wordt het onderzoek naar u gestaakt. Mogelijk is er onvoldoende bewijs om u verder te vervolgen in een strafzaak. In het geval van een sepot met proeftijd wordt uw zaak voorwaardelijk geseponeerd. Dit betekent concreet, dat de zaak heropend kan worden als u binnen uw proeftijd opnieuw in aanraking komt met justitie. Ook betekent een sepot met proeftijd dat u geen mogelijkheid heeft om een schadevergoeding aan te vragen voor de dagen die u onterecht vast heeft gezeten. De schadevergoeding vraagt u aan zodra de proeftijd voor het sepot verlopen is. Doe dit altijd binnen drie maanden na het verlopen van de proeftijd.

Krijg ik een schadevergoeding als ik onterecht vast heb gezeten?

Ik heb onlangs een sepotbrief ontvangen. Nu hoorde ik dat je soms in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Geldt dit ook voor mij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u een sepotbrief ontvangt, betekent dit dat het openbaar ministerie een strafzaak tegen u geseponeerd heeft. U wordt niet langer als een verdachte gezien. In sommige gevallen heeft u na zo’n sepotbrief de mogelijkheid om een schadevergoeding aan te vragen bij het openbaar ministerie. U heeft recht op een schadevergoeding, wanneer u onterecht vast heeft gezeten. Dit kan gaan om een nacht op het politiebureau, maar bijvoorbeeld ook om een nacht in de gevangenis. Let op, u heeft standaard drie maanden de tijd om na ontvangst van de sepotbrief een schadevergoeding aan te vragen. De schadevergoeding kan afhankelijk van het aantal nachten wat u vast heeft gezeten al snel oplopen tot een paar honderd euro.

Wat verstaat men onder een sepot?

Mij is verteld dat mijn zaak door het openbaar ministerie geseponeerd kan worden. Wat houdt zo’n sepot eigenlijk in?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een sepot betekent dat het openbaar ministerie of de politie niet langer reden ziet om u verder te vervolgen. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een sepot. Meestal gaat het om onvoldoende bewijs in een zaak. Bij een sepot neemt het openbaar ministerie deze beslissing vaak. U krijgt nadat de beslissing genomen is een sepotbrief toegestuurd. In deze brief vindt u om welke reden voor een sepot gekozen is. Houd er rekening mee, dat er soms voorwaarden worden gesteld aan een sepot. Zo kan er sprake zijn van een sepot met een proeftijd van een of meerdere maanden. Zou u tijdens de proeftijd opnieuw in aanraking komen met justitie, dan wordt het sepot teruggedraaid.

Wat moet ik doen als ik geen sepotbrief ontvang?

Via mijn advocaat hoorde ik dat mijn zaak geseponeerd is. Ik heb echter nog geen brief van dit sepot ontvangen. Wat moet ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is sterk aan te raden om na het sepot een sepotbrief op te vragen. In deze brief is niet alleen schriftelijk vastgelegd dat de zaak geseponeerd is. Ook vindt u in deze brief de reden voor het sepot in uw zaak. Het opvragen van een sepotbrief is gratis. U kunt de aanvraag van deze brief via ons laten verlopen. Wij dienen het verzoek in dit geval voor u in. Mocht u een advocaat in de arm hebben genomen, dan kan deze u vaak ook helpen bij het opvragen van een sepotbrief. Dit is ook aan te raden, wanneer u mondeling is medegedeeld dat er sprake is van een sepot in uw zaak.

Wie neemt de beslissing tot een sepot?

Ik heb gehoord dat een zaak soms geseponeerd wordt. Wie neemt deze beslissing eigenlijk en hoe gaat dit verder in zijn werk?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het kan voorkomen dat men geen reden ziet om een zaak nog verder te onderzoeken. Dit komt bijvoorbeeld voor, wanneer er onvoldoende bewijs blijkt te zijn om u verder te vervolgen. De beslissing over een sepot wordt genomen door het openbaar ministerie. Ook de politie kan in sommige gevallen beslissen dat wordt overgegaan tot een sepot. U ontvangt een brief van het openbaar ministerie, wanneer dit van toepassing is op uw zaak. In deze brief vindt u meer informatie over de reden van het sepot en eventuele voorwaarden die gesteld zijn. U heeft na ontvangst van deze brief mogelijk recht op een schadevergoeding.

krijg ik een strafblad?

In een strafzaak is mijn zaak geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Mijn vraag is of ik nu een strafblad krijg.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vanaf het moment dat u als verdachte van een misdrijf wordt gezien, wordt er een justitiële documentatie aangemaakt. Bij die zaak wordt vervolgens gezet hoe de zaak is afgedaan. Een sepot is een wijze van afdoening van een zaak. Een sepotbeslissing kan om verschillende redenen worden genomen. De reden van de sepotbeslissing zal dan ook op de justitiële documentatie worden vermeld. Er zal geen aantekening op de justitiële documentatie komen wanneer er in de zaak een sepot is, omdat u ten onrechte aangemerkt bent als verdachte. Als er sprake is van een overtreding en de zaak wordt dan geseponeerd zonder bijzondere voorwaarden, dan zal er ook geen aantekening op de justitiële documentatie komen. Wilt u dat uw zaak wordt geseponeerd of heeft u hier vragen over die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer dan gratis een van de pro deo advocaten van Eersterechtshulp.nl voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Zaak geseponeerd krijg ik nog wel een straf?

De zaak waarin ik verdachte was is geseponeerd. Kan ik ondanks een sepot alsnog een straf opgelegd krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In het strafrecht betekent een sepot dat iemand niet meer als verdachte wordt beschouwd. Voor een sepot kunnen verschillende redenen bestaan, maar meestal zal er een sepotbeslissing worden gemaakt als er onvoldoende bewijs is om iemand verder te kunnen vervolgen. Het sepot wordt daarom een kennisgeving tot niet verdere vervolging genoemd. Iemand die niet meer vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie kan ook niet voor de rechter worden geroepen. Een sepot zorgt er dus voor dat iemand ook geen straf meer opgelegd kan krijgen. Wilt u dat uw zaak wordt geseponeerd of heeft u hier vragen over die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer dan gratis een van de pro deo advocaten van Eersterechtshulp.nl voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Aangehouden en in verzekering gesteld

Ik ben aangehouden en in verzekering gesteld. Ik ben drie dagen op het politiebureau vastgehouden. Een paar maanden later heb ik een sepot brief ontvangen van het Openbaar Ministerie. Heb ik nu recht op een schadevergoeding na sepot omdat ik onterecht heb vastgezeten? Hoe kan ik deze aanvragen? En hoeveel schadevergoeding kan ik eisen voor de dagen dat ik onterecht ben vastgehouden op het politiebureau?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U bent aangehouden en in verzekering gesteld op het politiebureau. Wettelijk is vastgesteld dat een verzoek tot schadevergoeding dient te worden ingediend binnen 3 maanden nadat u bekend is geworden dat de strafzaak tegen u is geseponeerd. U bent nu dus helaas te laat om een schadevergoeding na sepot aan te vragen voor uw onterechte verblijf op het politiebureau. Had u dit wel binnen 3 maanden gedaan dan had u vanaf het moment dat de strafzaak tegen u is geseponeerd recht op een schadevergoeding. Voor de vaststelling van de hoogte van het bedrag van de schadevergoeding worden standaard tarieven gehanteerd. De schadevergoeding voor het onterecht verblijven op een politiebureau bedraagt €130 per dag. Uitgangspunt is dat de dag dat u in verzekering bent gesteld als een hele dag wordt gezien. De dag waarop u bent vrijgelaten wordt niet meegerekend bij het vaststellen van de schadevergoeding. In uw geval betekent dit dat u recht zou hebben gehad op een schadevergoeding van €260.

1 nacht vastgezeten en de volgende dag naar huis

Ik ben als verdachte verhoord door de politie en mocht pas de volgende dag naar huis. Gister heb ik een sepot brief ontvangen van het OM. Heb ik nu recht op schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u alleen bent opgehouden voor verhoor heeft u geen recht op schadevergoeding. Pas vanaf het moment van inverzekeringstelling heeft u recht op schadevergoeding. Indien u in verzekering gesteld bent geweest is dit uitdrukkelijk aan u medegedeeld door een (hulp)officier van justitie op het politiebureau. Indien u laat in de avond of nacht bent aangehouden mag u langer worden opgehouden voor verhoor op het politiebureau. De tijd tussen 00.00 uur en 09.00 uur telt niet mee, waardoor de maximale periode waarvoor u kunt worden opgehouden voor verhoor 15 uur bedraagt. Heeft u langer dan 15 uur op het bureau gezeten, dan heeft u recht op een schadevergoeding na sepot.

Proeftijd van 1 jaar

Ik heb een sepot brief gekregen van de officier van justitie. Hierin staat dat de zaak voorwaardelijk wordt geseponeerd, met een proeftijd van 1 jaar. Heb ik nu de zaak is geseponeerd recht op een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u heeft vastgezeten op verdenking van een stafzaak die is geseponeerd, dan heeft u (bijna altijd) recht op een schadevergoeding. De strafzaak moet wel definitief zijn geseponeerd en niet onder voorwaarden. Uit uw vraag maken wij op dat het sepot pas definitief wordt als u gedurende een jaar niet meer met justitie in aanraking komt. Na dit jaar (als de sepot beslissing definitief is) kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor elke dag die u ten onrechte op het politiebureau of in het huis van bewaring heeft doorgebracht. U kunt binnen vijf minuten gratis online een schadevergoeding na sepot aanvragen via Eersterechtshulp.nl.

Recht op schadevergoeding na sepot

Ik heb een sepot brief gekregen. Hierin staat dat ik niet langer meer wordt verdacht van mishandeling. Ik heb wel 4 dagen op het politiebureau gezeten. Kan dat zomaar en heb ik geen recht op een vergoeding? Hier lees ik niets over in de sepot brief.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u heeft vastgezeten op verdenking van een stafzaak die is geseponeerd, dan heeft u (bijna altijd) recht op een schadevergoeding na sepot. U kunt dan aanspraak maken op een vergoeding voor elke dag die u ten onrechte op het politiebureau of in het huis van bewaring heeft doorgebracht. U kunt binnen vijf minuten gratis online een schadevergoeding na sepot aanvragen via Eersterechtshulp.nl. Let op: u dient uiterlijk binnen drie maanden nadat u de sepot brief heeft ontvangen een verzoek tot schadevergoeding na sepot in te dienen. Doet u dat niet binnen drie maanden nadat u bekend bent geworden met de sepot beslissing, dan bent u te laat en krijgt u geen schadevergoeding.

Opvragen sepot beslissing / sepot brief

Ik ben vorig jaar samen met twee vrienden aangehouden. Mijn vrienden hebben nu een sepot brief ontvangen waarin staat dat de zaak is geseponeerd. Ik heb geen sepot brief of sepot beslissing gekregen. Kan ik die opvragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u en uw vrienden van exact hetzelfde feit werden verdacht en er tegen u alle drie even veel bewijs is, ligt het voor de hand dat ook uw zaak wordt geseponeerd. Een strafrechtadvocaat kan namens u een verzoek tot sepot indienen bij de officier van justitie. Indien de zaak wordt geseponeerd en u in verzekering bent gesteld op het politiebureau, heeft u recht op een schadevergoeding. Wilt u hierover meer informatie en/of een gratis en vrijblijvend advies, neem dan direct contact op met een van de bij Eersterechtshulp.nl aangesloten strafrechtadvocaten.

Schadevergoeding na sepot

Mijn zaak is geseponeerd kan ik een schadevergoeding krijgen voor de dagen dat ik onterecht vastgezeten heb?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kun een schadevergoeding na sepot gratis aanvragen als u in verzekering bent gesteld en uw strafzaak definitief geëindigd is zonder oplegging van een straf of maatregel. Het bedrag dat u aan schadevergoeding krijgt wordt per dag berekend. Per dag dat u in de politiecel gezeten heeft krijgt u €130,- en voor de dagen die u in het Huis van Bewaring doorgebracht heeft krijgt u €100,- per dag. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u binnen vijf minuten gratis een schadevergoeding aanvragen na sepot.

Sepotbrief ontvangen

Ik heb een brief gekregen van het OM waarop staat Sepot. Wat betekent dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een sepot is de beslissing van het Openbaar Ministerie om niet verder te vervolgen. Dit betekent dat de strafzaak tegen u voorbij is. Indien u ook heeft vastgezeten voor deze zaak, dan heeft u nu mogelijk recht op een schadevergoeding na sepot. Deze kunt u gratis aanvragen op de website van Eersterechtshulp.nl

Recht op een schadevergoeding na onterecht vastzitten

Mijn vriend heeft 3 dagen onterecht op het politiebureau vastgezeten. Hij werd aangehouden met iemand in zijn auto die drugs bij zich had. Mijn vriend wist daar niets van af. Afgelopen week heeft hij een sepot brief gekregen waarin staat dat hij niet langer verdachte is. In de sepot brief staat ook dat de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Kan dit zomaar. Heeft hij geen recht op een schadevergoeding omdat hij onterecht heeft vastgezeten op het politiebureau.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw vriend heeft ten onrechte vastgezeten op het politiebureau. Dit is officieel aan hem bevestigd in de sepot brief die u heeft gekregen van het openbaar ministerie. Uw vriend heeft recht op een schadevergoeding na sepot van €130 per dag dat hij op het politiebureau heeft gezeten vanaf de inverzekeringstelling. Dit is wanneer iemand langer dan zes uren op het bureau wordt vastgehouden. De uren tussen 00:00 en 09:00 uur worden niet meegeteld. Uw vriend is meerdere dagen ten onrechte op het politbureau vastgehouden. Hij kan zijn schadevergoeding na sepot gratis aanvragen via deze website van Eersterechtshulp.nl. Door enkele velden in te vullen kan uw vriend binnen vijf minuten €390 schadevergoeding aanvragen.

Procedure verzoek tot schadevergoeding na sepot

Ik heb twee maande geleden een sepot brief ontvangen van het openbaar ministerie waarin staat dat ik niet langer als verdachte wordt aangemerkt. Ik heb in totaal drie dagen op het politiebureau gezeten en 14 dagen in een huis van bewaring. Ik heb uitgerekend dat ik recht heb op een schadevergoeding van Euro 1.420,- Als ik met behulp van de website van Eersterechtshulp.nl een verzoek tot schadevergoeding aanvraag voor de dagen welke ik onterecht heb vastgezeten op het politiebureau, hoe lang duurt het dan voordat dit verzoek door Eersterechtshulp.nl bij de rechtbank wordt ingediend.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u met behulp van de website van Eersterechtshulp.nl gratis een schadevergoeding na sepot aanvraagt, dan ontvangt u binnen enkele werkdagen het verzoekschrift waarin namens u wordt verzocht om aan u een schadevergoeding uit te keren voor de dagen dat u onterecht heeft vastgezeten. U dient dit verzoekschrift te ondertekenen en terug te sturen naar Eersterechtshulp.nl. Nadat wij het ondertekende verzoek tot schadevergoeding na sepot van u retour hebben ontvangen, dienen wij dit nog dezelfde dag gratis voor u in bij de juiste instantie.

Kan ik zelf een verzoek tot schadevergoeding indienen?

Ik heb een sepot ontvangen. Ik weet niet meer welke advocaat mij destijds op het politiebureau heeft bijgestaan. Kan ik zelf of een andere advocaat ook een verzoek tot schadevergoeding voor mij indienen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u een sepot heeft gekregen en u door een (hulp-)officier van justitie in verzekering bent gesteld, dan heeft u recht op een schadevergoeding na sepot. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u binnen 5 minuten gratis een verzoek indienen voor een schadevergoeding na sepot. Het is dus niet erg dat u niet meer weet welke advocaat u destijds heeft bezocht.

Sepotbrief ontvangen waarin staat dat ik niet langer word verdacht

Ik heb een sepotbrief ontvangen waarin staat dat ik niet langer word verdacht van diefstal. Ik heb voor deze zaak op het politiebureau en in het Huis van Bewaring vastgezeten. In de sepotbrief staat helemaal niets over smartengeld. Heb ik recht op een schadevergoeding door op dit sepot?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien een zaak niet verder wordt vervolgd (sepot), dan kan een advocaat voor u een verzoek tot schadevergoeding indienen. Uitgangspunt is dat u voor iedere dag die u op het politiebureau heeft gezeten € 130 krijgt en voor iedere dag in het Huis van Bewaring € 100. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u binnen 5 minuten gratis een verzoek tot schadevergoeding na sepot indienen.

Schadevergoeding aanvragen na een sepot met code 02

Vandaag kreeg ik brief van het OM waarin staat dat ik een sepot met code 02 krijg. Ik werd verdacht van mishandeling. Daarvoor heb ik ook een paar uur op het politiebureau vastgezeten. Kan ik hiervoor een schadevergoeding aanvragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als sprake is van een sepot van een strafzaak, dan betekent dit dat u hiervoor niet meer wordt vervolgd. De reden voor het Openbaar Ministerie om te besluiten tot een sepot kan diverse oorzaken hebben. In uw geval heeft u een sepot gekregen wegen gebrek aan voldoende bewijs (code 02). Als u op het politiebureau ook in verzekering bent gesteld, dan heeft u recht op een schadevergoeding van € 130. Meer informatie over een sepot en de mogelijkheden om een schadevergoeding aan te vragen vindt u op de website van Eersterechtshulp.nl.

Wat houdt een sepotbrief in?

Wat houdt een sepot/sepotbrief in?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een sepot betekent feitelijk dat u niet meer als verdachte wordt beschouwd in een strafzaak. Deze beslissing wordt genomen door het Openbaar Ministerie en wordt ook wel een kennisgeving van niet verdere vervolging genoemd. Deze beslissing ontvangt u altijd per brief. In het sepotbericht wordt niet altijd het woord “sepot” genoemd, dit hoeft ook niet. Zolang uit de tekst van de brief maar blijkt dat u niet langer meer wordt vervolgd (de sepotbeslissing).

Wanneer krijg ik te maken met een sepot?

Wanneer krijg ik te maken met een sepot?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Deze vraag ziet op de redenen van het sepot. Er bestaan verscheidene redenen om een strafzaak te seponeren. In de sepotbrief vindt je een code voor het sepot. Sepotcode 01 bijvoorbeeld betekent dat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt en sepotcode 02 betekent dat er onvoldoende bewijs tegen u is.

Termijn schadevergoeding in dienen

Wat is de termijn voor schadevergoeding na het sepot?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Na de sepotbeslissing heeft u drie maanden de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen. Deze termijn vangt aan op de dag dat het sepot u bekend is geworden. Bij een voorwaardelijk sepot is dit één dag na het einde van de gestelde proeftijd.

Recht op schadevergoeding artikel 89 Wetboek van Strafvordering

Waar is geregeld dat ik bij een sepot recht heb op een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij onder meer een sepot heb je recht op een schadevergoeding op grond van artikel 89 Wetboek van Strafvordering. Meer informatie hierover kun je vinden in de LOVS-afspraken. Kijk bij een sepot in deze regeling, die je middels Google kunt vinden.

Hoe kan ik een schadevergoeding krijgen?

Hoe kan ik schadevergoeding krijgen na een sepot?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u in 5 minuten gratis een verzoek tot schadevergoeding na sepot indienen.

Vergoeding schadeposten bij een sepot

Voor welke schadeposten kan ik bij een sepot vergoeding krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kun bij een sepot een schadevergoeding krijgen voor de tijd dat u ten onrechte heeft gezeten in een politiecel of huis van bewaring, gederfde inkomsten, reiskosten en de kosten voor rechtsbijstand. Bij een sepot kunt u dus voor meerdere kosten een vergoeding aanvragen.

Heb ik recht op een schadevergoeding nu mijn zaak geseponeerd is?

Ik heb een sepotbrief gekregen dat mijn zaak geseponeerd is. Heb ik nu recht op schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft recht op schadevergoeding na sepot als u heeft vastgezeten heeft voor deze zaak. Dit recht geldt echter pas vanaf de inverzekeringstelling op het politiebureau. Indien u in verzekering gesteld bent geweest is dit uitdrukkelijk aan u medegedeeld door een (hulp)officier van justitie op het politiebureau. In dat geval heeft u recht op schadevergoeding. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u binnen vijf minuten gratis een schadevergoeding aanvragen na sepot.

Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding?

Wanneer heb ik bij een sepot recht op een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u een sepotbeslissing hebt ontvangen, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Onder meer valt onder deze schadevergoeding de vergoeding voor onterechte detentie. Dit geldt vanaf de inverzekeringstelling. Neem bij een sepotbeslissing (gratis) contact met ons op.