Rechtswinkel Nijmegen - Gratis rechtshulp in uw regio

Rechtswinkel Nijmegen of pro deo advocaat

Ga naar een rechtswinkel in Nijmegen of vraag een gratis gesprek aan met een pro deo advocaat.

Rechtswinkels Nijmegen 

Gratis gesprek met een pro deo advocaat 

Selecteer een pro deo advocaat voor een gratis gesprek. Binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: Ga naar een rechtswinkel in Nijmegen of vraag een gratis en vrijblijvend een gesprek aan met een pro deo advocaat zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Waarom rechtswinkel Nijmegen?

U hoeft simpele juridische vraagstukken vaak niet direct voor te leggen aan een (pro deo) advocaat. Sneller en goedkoper is het voorleggen van deze kwesties aan een rechtswinkel in Nijmegen. Een rechtswinkel in Nijmegen werkt vaak voornamelijk met studenten, die de universitaire opleiding Rechten volgen. Tijdens hun opleiding doen ze ervaring op met het geven van juridisch advies, door voor een rechtswinkel aan de slag te gaan. Dit doen ze op geheel vrijwillige basis, waardoor gratis advies geboden kan worden en juridische hulp veel toegankelijker wordt voor de burger. Naast studenten werken er vaak ook enkele afgestudeerden bij een rechtswinkel in Nijmegen.


Juridische vraagstukken voor rechtswinkel in Nijmegen

Vaak is op voorhand lastig te zeggen, of uw kwestie geschikt is voor advies van een rechtswinkel in Nijmegen. Een voorbeeld van een vraagstuk wat u voor kunt leggen: moet ik een oude boom verwijderen, als deze voor overlast zorgt bij de buren? Wanneer spreekt men volgende het wetboek van overlast? Ook over bijvoorbeeld een conflict over een gekocht product wat niet goed functioneert, kunt u advies inwinnen bij een rechtswinkel in Nijmegen. Op basis van de wet- en regelgeving kan men u hier meer vertellen over de rechten die u heeft in zo’n conflictsituatie. Het helpt u voor uzelf te bepalen of het zinvol is om vervolgstappen te zetten tegen een verkoper.


Bezwaar opstellen als besluit u niet zint

Het kan voorkomen dat u het oneens bent met een besluit van uw gemeente of een andere overheidsinstantie. U heeft in zo’n geval altijd het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het genomen besluit. Let op, dit bezwaar dient u over het algemeen binnen zes weken in te dienen. Na die periode staat het besluit vast en wordt deze normaliter niet meer teruggedraaid als u in beroep gaat. Een rechtswinkel in Nijmegen kan u helpen bij het opstellen van uw bezwaar. Het bezwaar dient u schriftelijk in. Het is hierbij belangrijk om helder te formuleren wat uw bezwaar is en waarom u vindt dat het besluit moet worden teruggedraaid. Medewerkers van de rechtswinkel in Nijmegen helpen u hierbij.


Kwaliteit advies rechtswinkel Nijmegen

Zoals reeds genoemd werken er voornamelijk studenten bij een rechtswinkel in Nijmegen. Dit betekent dat de kwaliteit van het juridisch advies veelal minder goed zal zijn, dan het advies wat u krijgt van een (pro deo) advocaat. Een advocaat heeft vaak meer ervaring en heeft zich na dienst opleiding gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Het is ook om deze reden dat een rechtswinkel in Nijmegen u kan doorverwijzen naar een advocaat, als een juridisch vraagstuk niet beantwoord kan worden.


Pro deo advocaat inschakelen voor vervolg i.p.v. rechtswinkel Nijmegen

U kunt in dergelijke situaties kiezen voor de hulp van een advocatenkantoor waarmee de rechtswinkel in Nijmegen samenwerkt. Voordeliger is het om voor de hulp van een pro deo advocaat te kiezen, mits uw inkomen en eigen vermogen binnen de gestelde limieten vallen. Een pro deo advocaat inschakelen doet u via de zoekmachine op deze website. De zoekmachine maakt het heel eenvoudig om een geschikte pro deo advocaat in uw woonplaats te vinden.

Vraag en antwoord

Rechtswinkel Nijmegen - Hoe hoog is de kwaliteit van het gegeven advies?

Ik betwijfel of de kwaliteit van het advies wat een rechtswinkel in Nijmegen geeft voldoende is. Kunnen jullie hier iets over zeggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De kwaliteit van het gratis juridisch advies wat een rechtswinkel in Nijmegen geeft kan iets minder hoog zijn, dan de kwaliteit van het advies van een (pro deo) advocaat. Dat is niet gek, daar een rechtswinkel werkt met studenten die hun opleiding nog niet hebben afgerond. Daarnaast hebben studenten zich over het algemeen niet gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Daar waar voor het beantwoorden van sommige juridische kwesties hele specifieke kennis benodigd is. In dergelijke situaties zal men u bij een rechtswinkel in Nijmegen doorverwijzen naar een advocatenkantoor, waarmee men samenwerkt. U kunt besluiten zelf op zoek te gaan naar een pro deo advocaat.

Rechtswinkel Nijmegen - Wanneer is het inschakelen van een rechtswinkel slim?

Voor mij is het nog niet helemaal helder, in welke situaties ik het inschakelen van een rechtswinkel in Nijmegen moet overwegen. Kunnen jullie mij dit uitleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het inloopspreekuur wat een rechtswinkel in Nijmegen eens of een paar keer per week aanbiedt is bedoeld voor mensen met een simpele juridische vraag. Het gaat om vraagstukken waar u de hulp van een (pro deo) advocaat niet direct voor nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over de wijze waarop u bepaalde juridische termen in een contract moet interpreteren. Ook bij conflicten met een verkoper van een product die u als consument heeft aangeschaft kan advies van een rechtswinkel in Nijmegen wenselijk zijn. Voor lastigere juridische zaken of bijvoorbeeld ondersteuning tijdens een verhoor, kunt u een pro deo advocaat inschakelen.