Rechtswinkel Utrecht of gratis gesprek advocaat

Rechtswinkel Utrecht of pro deo advocaat

Ga naar een rechtswinkel in Utrecht of vraag een gratis gesprek aan met een pro deo advocaat.

Rechtswinkels Utrecht

Persoonlijke tekst Rechtswinkel Utrecht

De Rechtswinkel Utrecht is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer 55 gevorderde rechtenstudenten zich gezamenlijk inzetten om rond de 40 uur in de week bereikbaar te zijn voor het geven van gratis juridisch advies. De studenten die werkzaam zijn bij de Rechtswinkel hebben een minimum aantal vakken behaald aan de universiteit, wat garant staat voor een goede juridische basiskennis. De studenten doen op deze manier meer praktijkervaring op.

De Rechtswinkel Utrecht bestaat uit een vijftal secties, namelijk: Overheid & Strafrecht, Huurrecht & Wonen, Arbeidsrecht & Sociale zekerheid, Personen- & Familierecht en Consumentenrecht. De meeste vragen die binnenkomen worden behandeld tijdens de telefoon- en inloopdiensten, waarin ook de vragen die we via de mail krijgen worden behandeld. Daarnaast worden de meer complexe vragen behandeld door de procescommissie, die mensen helpt in de vorm van het opstellen van schriftelijke stukken, zoals een aangetekende brief of een dagvaarding. Ook heeft de Rechtswinkel Utrecht warme banden met een aantal contactadvocaten waar we indien nodig naar kunnen doorverwijzen en zelf kunnen raadplegen voor inhoudelijke vragen.

Wat ons enigszins onderscheidt van vergelijkbare organisaties is dat de meeste vragen die we binnenkrijgen direct worden behandeld. De mensen die contact met ons opnemen hebben dus meestal na het eerste gesprek al een globaal beeld van hun juridische situatie. Daarmee wordt deels voorkomen dat mensen met een juridisch probleem het idee hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ons telefoonnummer is 030 - 231 42 54 en ons emailadres: advies@rechtswinkelutrecht.nl.

Persoonlijke tekst Landelijk studenten Rechtsbureau Utrecht

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) is een organisatie voor en door studenten en helpt studenten met onderwijsrechtelijke problemen. Vanaf aankomend collegejaar (’23-’24) helpt het LSR niet alleen studenten binnen het WO en HBO, maar ook studenten binnen het MBO! Recht op goed onderwijs is een van de belangrijkste rechten die we kennen en is vastgelegd in verschillende mensenrechtenverdragen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit recht verdient een goede uitwerking en een nog betere verdediging. De overeenkomst tussen student en onderwijsinstelling werkt twee kanten op. Als student voel je misschien frustratie, omdat je niet weet wat je kunt doen wanneer deze overeenkomst wordt geschonden. Wij helpen je dan graag om tot een oplossing te komen. Elk jaar wordt het LSR gerund door vier rechtenstudenten die zich een jaar lang inzetten om de belangen van studenten te behartigen. Deze bestuursleden bekleden allen een aparte functie. De voorzitter houdt zich bezig met de interne organisatie, de secretaris houdt contact met externe partijen en de bestuursleden juridische zaken beantwoorden de mailtjes die binnenkomen van studenten. Heb je een onderwijsrechtelijke vraag, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Wij zijn te bereiken op info@lsr.nl. Voor meer informatie kun je onze website bezoeken

Gratis gesprek met een pro deo advocaat

Selecteer een pro deo advocaat voor een gratis gesprek. Binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: Ga naar een rechtswinkel in Utrecht of vraag een gratis en vrijblijvend een gesprek aan met een pro deo advocaat zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Waarom rechtswinkel Utrecht?

Voor het antwoord op een juridische vraag hoeft u niet direct hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Simpele vragen kunt u voorleggen aan de rechtswinkel in Utrecht. Een rechtswinkel is een organisatie die gratis juridisch advies geeft bij simpele kwesties. U kunt denken aan een ruzie met de buren over de hoogte van een schutting, een vraag over specifieke bepalingen in uw arbeidsovereenkomst, enzovoorts. Bij een rechtswinkel in Utrecht werken voornamelijk studenten. Zij bieden het advies op vrijwillige basis aan. Het kan betekenen dat de kwaliteit van het gegeven advies minder goed is, dan wanneer u een ervaren (pro deo) advocaat inschakelt.


Werkwijze bij rechtswinkel in Utrecht

Een rechtswinkel in Utrecht werkt over het algemeen met een spreekuur. Dit betekent dat u op vaste momenten in de week bij de rechtswinkel terecht kunt voor juridisch advies. Probeer uw vraagstuk vooraf goed te definiëren en alle benodigde en relevante documenten mee te nemen. Mocht het een student bij de rechtswinkel in Utrecht niet direct lukken om u antwoord te geven op de vraag, dan zal deze u doorverwijzen naar een advocaat. Ga niet direct op dit aanbod in. Zelf een pro deo advocaat inschakelen is vaak goedkoper, dan kiezen voor de hulp van een advocaat waarmee een rechtswinkel in Utrecht zelf samenwerkt.


Documenten opstellen met rechtswinkel in Utrecht

Niet alleen voor juridische vragen kunt u terecht bij een rechtswinkel in Utrecht. Men kan u hier ook van hulp voorzien, wanneer u bijvoorbeeld een bezwaarschrift in wilt dienen tegen een besluit van uw gemeente. Als burger heeft u bij een besluit van een overheidsorganisatie altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan. Houd rekening met de termijnen die hiervoor gelden. Bij de rechtswinkel in Utrecht kan men u hier meer over vertellen. Voor het opstellen van een brief, zoals een bezwaarschrift, wordt vaak gebruik gemaakt van een sjabloon. Het vergroot de kans dat uw bezwaar wordt aangenomen door de overheidsorganisatie.


Geen hulp bij gerechtelijke procedure

Soms ontstaat er enige verwarring over de dienstverlening van een rechtswinkel in Utrecht. Kan een medewerker van de rechtswinkel in Utrecht u bijvoorbeeld ook ondersteunen tijdens een civielrechtelijke procedure? Nee, dit doet men hier niet. Wel kan advies gegeven worden over hetgeen u te wachten staat tijdens zo’n procedure. Over de inhoud zal normaliter niet veel gesproken worden.


Pro deo advocaat i.p.v. rechtswinkel Utrecht

Zoals eerder werd aangehaald kan de kwaliteit van een rechtswinkel in Utrecht minder goed zijn, dan de kwaliteit van de dienstverlening die een pro deo advocaat u biedt. Daarnaast helpt een pro deo advocaat u ook bij een gerechtelijke procedure. Op deze website vindt u een handige zoekmachine, die u helpt een geschikte pro deo advocaat in uw woonplaats te vinden. Vraag via de profielpagina van zo’n pro deo advocaat een gratis adviesgesprek aan, waarin u uw situatie aan de advocaat voorlegt.


Vraag en antwoord

Helpt een rechtswinkel mij tijdens een rechtszaak?

Binnenkort moet ik voorkomen bij de rechter. Kan ik een rechtswinkel in Utrecht inschakelen voor juridische hulp tijdens de rechtszitting?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor aanvang van uw rechtszitting kunt u een rechtswinkel in Utrecht bezoeken om u te laten informeren over hetgeen u te wachten staat. Wanneer u zelf overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen iemand anders, kan een rechtswinkel u meer vertellen over uw positie bij zo’n rechtszaak. Hoe groot is de kans van slagen? Voor ondersteuning tijdens de rechtszitting zelf, bent u bij een rechtswinkel in Utrecht aan het verkeerde adres. Een pro deo advocaat kan u tijdens het proces ondersteunen en uw belangen behartigen, wanneer u dit zelf lastig vindt. Medewerkers van een rechtswinkel gaan nooit mee naar een rechtszaal.

Is het advies van een rechtswinkel gratis?

Een collega vertelde mij dat ik een juridische kwestie voor moet leggen aan een rechtswinkel in Utrecht, omdat het advies daar gratis is. Klopt dat wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het klopt dat het juridisch advies van een rechtswinkel in Utrecht in veel gevallen gratis is. De rechtswinkel werkt veelal met studenten, die nog bezig zijn met hun opleiding tot advocaat of bijvoorbeeld rechter. Dit betekent dat de kwaliteit van het juridisch advies wat men u bij de rechtswinkel in Utrecht geeft lager kan zijn dan het advies van een (pro deo) advocaat. Zeker voor simpele juridische kwesties is het bezoeken van een rechtswinkel in Utrecht een slimme keuze. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over de regels rondom het plaatsen van een schutting, of de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij uw gemeente.

Hulp bij lezen moeilijke passages in een overeenkomst, waar vind ik het?

Een overeenkomst die ik binnenkort ga ondertekenen bevat een aantal lastig te lezen passages. Wie kan mij helpen deze passages te begrijpen, de Rechtswinkel in Utrecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u passages uit een overeenkomst niet goed begrijpt, is het raadzaam hier hulp bij te zoeken. U wilt precies weten waar u voor tekent. Een medewerker van de Rechtswinkel in Utrecht kan de lastige terminologie uit de overeenkomst voor u verduidelijken, door deze termen naar normaal Nederlands te vertalen. Wilt u met de aanbieder van de overeenkomst in gesprek om delen hiervan aan te laten passen? Kies in dat geval voor ondersteuning van een (pro deo) advocaat. Deze staat u hierin bij.

Product werd nooit geleverd, wat zijn mijn opties?

Ik wil graag geadviseerd worden over de mogelijkheden die ik heb, wanneer een online besteld product nooit geleverd is. Kan ik hiervoor terecht bij de Rechtswinkel in Utrecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een product niet geleverd wordt, is er mogelijk sprake van een strafbaar feit. Wanneer u dit direct een juridisch vervolg wilt geven kunt u een (pro deo) advocaat om ondersteuning vragen. Een raadsman of raadsvrouw helpt u ook tijdens het doorlopen van een juridische procedure. Wilt u slechts weten wat uw rechten als consument zijn bij een product dat niet geleverd is? In dat geval kunt u een medewerker van de Rechtswinkel in Utrecht om advies vragen. Deze medewerker zal u niet bijstaan, als u op basis van het gegeven antwoord alsnog juridische stappen overweegt.