Rechtswinkel Leeuwarden of gratis gesprek advocaat

Rechtswinkel Leeuwarden of pro deo advocaat

Ga naar een rechtswinkel in Leeuwarden of vraag een gratis gesprek aan met een pro deo advocaat.

Rechtswinkels Leeuwarden

Gratis gesprek met een pro deo advocaat

Selecteer een pro deo advocaat voor een gratis gesprek. Binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: Ga naar een rechtswinkel in Leeuwarden of vraag een gratis en vrijblijvend een gesprek aan met een pro deo advocaat zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Waarom rechtswinkel Leeuwarden?

Wilt u een schriftelijk bezwaar indienen bij uw gemeente, omdat u het oneens bent met het genomen besluit? Bent u benieuwd welke rechten u als werknemer heeft bij een reorganisatie binnen de organisatie waarvoor u werkt? Het zijn typische voorbeelden van zaken die u met een rechtswinkel in Leeuwarden kunt bespreken. De rechtswinkel maakt juridische hulp toegankelijk, door gratis advies te bieden over dergelijke zaken. Het helpt u voor uzelf vast te stellen wat uw positie is, welke rechten en plichten u heeft en wat een goede vervolgstap kan zijn.


Werkwijze bij een rechtswinkel in Leeuwarden

De rechtswinkel in Leeuwarden kan gratis juridisch advies aanbieden, doordat hier veelal studenten werkzaam zijn. Het gaat om universitaire studenten, die een opleiding Rechten volgen. Tijdens hun studie doen ze alvast enige ervaring op met het geven van advies, door voor een rechtswinkel te werken. Bij een rechtswinkel in Leeuwarden worden ze ondersteund door een aantal afgestudeerden. Houd er rekening mee, dat een rechtswinkel geen advocatenkantoor is. Een advocatenkantoor biedt vaak een breder dienstenpakket aan. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij een rechtszitting of een verhoor door de politie. Een rechtswinkel werkt veelal met een spreekuur.


Zaken die u voor kunt leggen

In de basis helpen de medewerkers van een rechtswinkel in Leeuwarden u met juridische kwesties die binnen alle rechtsgebieden vallen. Houd er rekening mee, dat het advies oppervlakkig kan zijn. Een student heeft zich vaak nog niet gespecialiseerd in een van de verschillende rechtsgebieden. Mocht een juridisch vraagstuk te complex zijn, dan zal men u doorverwijzen naar een advocaat. In sommige gevallen zal u geadviseerd worden naar een mediator te stappen. Dat is bijvoorbeeld interessant bij conflictsituaties in de familiaire sfeer. U kunt vragen voorleggen over uw rechten als consument, over uw rechten als werknemer, zaken die te maken hebben met een erfenis, enzovoorts.


Document opstellen met rechtswinkel in Leeuwarden

Wanneer u niet eerder een schriftelijk bezwaar heeft opgesteld kan het best lastig zijn om te bepalen uit welke onderdelen zo’n brief moet bestaan. Ook een ingebrekestelling opstellen is niet eenvoudig. Een rechtswinkel in Leeuwarden biedt ondersteuning bij het opstellen van deze brieven, door u een sjabloon aan te bieden. Het sjabloon dient als leidraad voor de invulling van het document. Ook kan men u bij de rechtswinkel in Leeuwarden adviseren over de wijze waarop u goed verwoordt waarom u het niet eens bent met een genomen besluit.


Professioneel advies van pro deo advocaat i.p.v. rechtswinkel Leeuwarden

Niet alle juridische vragen kunnen door een rechtswinkel in Leeuwarden beantwoord worden. Bij complexe zaken is het sterk aan te raden om de hulp van een pro deo advocaat in te schakelen. Een pro deo advocaat duikt dieper in uw zaak en kan u ondersteunen bij een civielrechtelijk vervolg. Gebruik de zoekmachine op deze website om een pro deo advocaat bij u in de buurt te vinden.


Vraag en antwoord

Is het advies van een rechtswinkel altijd gratis?

Ik zou een conflictsituatie graag voorleggen aan een jurist om advies in te winnen. Is het advies van een rechtswinkel in Leeuwarden altijd gratis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het advies wat een rechtswinkel in Leeuwarden u geeft is in de basis altijd gratis. U kunt een spreekuur bezoeken om uw vraag voor te leggen aan een (beginnend) jurist. Houd er rekening mee, dat er voornamelijk studenten bij een rechtswinkel werken. Mocht uw vraag te complex zijn, dan zal men u doorverwijzen naar een advocatenkantoor. Soms wordt er naast een spreekuur ook een telefonisch consult aangeboden. Aan een telefonisch consult kunnen kosten verbonden zitten. U vindt er meer informatie over op de website van de rechtswinkel bij u in de buurt.

Over welke rechtsgebieden geeft men advies?

Kan een medewerker van een rechtswinkel mij over zaken binnen alle rechtsgebieden adviseren, of hebben zij zich gespecialiseerd in specifieke rechtsgebieden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een rechtswinkel in Leeuwarden adviseert men u over zaken die binnen alle rechtsgebieden vallen. Houd er rekening mee, dat medewerkers van de rechtswinkel in Leeuwarden zich over het algemeen nog niet gespecialiseerd hebben in een rechtsgebied. Dit betekent dat complexe vraagstukken niet altijd beantwoord kunnen worden. U wordt in zo’n geval doorverwezen naar een advocaat. Het loont om zelf een pro deo advocaat te zoeken. Gebruik hier de zoekmachine op deze website voor. Een rechtswinkel in Leeuwarden bezoeken is voornamelijk interessant, wanneer u een relatief simpele juridische kwestie voor wilt leggen aan een beginnend jurist.

Helpt de Rechtswinkel mij als een webshop een product niet levert?

Nadat ik mijn bestelling geplaatst had, werd het contact met een webshop verbroken. Het product is nooit geleverd. Kan de Rechtswinkel in Leeuwarden mij in zo’n situatie helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De Rechtswinkel in Leeuwarden kan u in de door u beschreven situatie van dienst zijn, door de opties die u heeft voor te leggen. Het is vervolgens aan u om te bepalen welke van deze opties u kiest. Mogelijk wenst u de webshop in gebreke te stellen, of wilt u melding maken van het incident bij de politie in de hoop dat zij een onderzoek voor u uitvoeren. Bij deze vervolgacties helpt de Rechtswinkel in Leeuwarden u niet; de Rechtswinkel in Leeuwarden beantwoordt uitsluitend losse vragen. Wilt u juridisch geholpen worden? Schakel in dat geval een (pro deo) advocaat in.

Waarop moet ik letten als ik een overeenkomst onderteken?

Ik weet hoe belangrijk het is om een overeenkomst goed door te nemen voordat ik deze onderteken. Waar moet ik precies op letten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voorafgaand aan het ondertekenen van een overeenkomst is het belangrijk om uzelf de vraag te stellen, of u de inhoud van de overeenkomst volledig doorgrond. Zijn er passages waarvan u het lastig vindt deze te vertalen naar concrete praktijksituaties? Breng in dat geval een bezoek aan de Rechtswinkel in Leeuwarden. Hier helpt men u deze vertaalslag te maken. Het voorkomt conflicten op een later moment. Doet zo’n conflict zich onverhoopt toch voor rond de interpretatie van de overeenkomst? Raadpleeg in zo’n situatie zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat.