Rechtswinkel Rotterdam of gratis gesprek advocaat

Rechtswinkel Rotterdam of pro deo advocaat

Ga naar een rechtswinkel in Rotterdam of vraag een gratis gesprek aan met een pro deo advocaat.

Rechtswinkels Rotterdam

Persoonlijke tekst Rechtswinkel Rotterdam

Bij de Stichting Rechtswinkel Rotterdam zetten gemiddeld twintig tot vijfentwintig vrijwilligers zich in voor sociaaljuridisch minder kansrijke inwoners van Rotterdam. De vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter de Stichting Rechtswinkel Rotterdam. De Stichting Rechtswinkel Rotterdam geeft telefonisch juridisch advies en is te bereiken op (010) 413 00 90. Het telefonisch advies is zowel vrijblijvend als gratis. De telefonische hulplijn van de Stichting Rechtswinkel Rotterdam is op maandag en donderdag van 13:30-17:30 geopend en op de overige dagen (dinsdag, woensdag en vrijdag) van 08:30-12:30. Rechtszoekenden kunnen bij ons terecht met vragen over het arbeidsrecht, huur-en woonrecht, consumentenrecht, personen-, familie- en erfrecht en met vragen die meer zien op rechtshulp in het algemeen. Indien mogelijk zullen de vrijwilligers van de Stichting Rechtswinkel Rotterdam rechtszoekenden ook ondersteunen met vragen die gerelateerd zijn aan andere rechtsgebieden. Om belangenverstrengeling te voorkomen, staat de Stichting Rechtswinkel Rotterdam echter geen werkgevers of verhuurders bij. Ook verlenen wij geen juridisch advies aan ondernemers. Mocht de zaak zich daarvoor lenen, kan de Stichting Rechtswinkel Rotterdam rechtszoekenden tevens ondersteunen bij het opstellen van juridische brieven zoals bezwaarschriften en ingebrekestellingen. De vrijwilligers verlenen graag advies in juridische geschillen, denken praktisch mee over complexe problemen en leggen oplossingen in begrijpelijke taal uit. Onze vrijwilligers werken vanuit de overtuiging dat juridische dienstverlening niet altijd veel geld hoeft te kosten en dat eenieder hulp verdient bij een juridisch conflict.

Persoonlijke tekst Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation

Wij richten ons voornamelijk op hulpvragen / slachtoffers van niet-westerse afkomst. Rechtswinkel Letselschade heeft als doel het bieden van kwalitatief hoogwaardig advies aan slachtoffers met letselschade en hun naasten. Dit doen zij door op een laagdrempelig niveau professioneel te werk te gaan. Op deze manier worden cliënten optimaal geholpen en begeleid gedurende het gehele proces. Hiernaast heeft Rechtswinkel Letselschade als doel het creëren van een platform waarin slachtoffers, ervaren juristen en rechtenstudenten bij elkaar kunnen komen. Professionele dienstverlening wordt binnen Rechtswinkel Letselschade gewaarborgd door de input van ervaren juristen en rechtenstudenten. Zij houden zich volledig bezig met dossiers en rechtsvragen. Wederzijds vertrouwen en professionaliteit staat bij Rechtswinkel Letselschade voorop. Deze kernwaarden zijn ook verdisconteerd in het logo. De kleur blauw staat namelijk symbool voor vertrouwen en plichtsbesef, vanwege het feit dat dit dan ook een must is binnen de organisatie. Rechtswinkel letselschade biedt advies gedurende het gehele proces. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, behandelt Rechtswinkel Letselschade voornamelijk rechtsvragen inzake het letselschaderecht, het aansprakelijkheidsrecht en gerelateerde zaken.

Gratis gesprek met een pro deo advocaat

Selecteer een pro deo advocaat voor een gratis gesprek. Binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: Ga naar een rechtswinkel in Rotterdam of vraag een gratis en vrijblijvend een gesprek aan met een pro deo advocaat zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Waarom rechtswinkel Rotterdam?

Niet in alle situaties is het direct noodzakelijk om een (pro deo) advocaat in de arm te nemen, wanneer u juridisch advies wenst. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie over de plek waar de schutting staat, de hoogte van een grote boom in de tuin, enzovoorts. Ook bij het doornemen van een arbeidsovereenkomst kan juridisch advies wenselijk zijn, als u sommige paragrafen niet volledig begrijpt. In dergelijke overeenkomsten worden vaak veel juridische termen gebruikt. Voor het antwoord op uw vragen in deze situaties kunt u terecht bij een rechtswinkel Rotterdam. Het is de ideale plek om snel en gemakkelijk juridisch advies in te winnen over simpele juridische kwesties.


Diensten van rechtswinkel Rotterdam

Bij een rechtswinkel in Rotterdam werken voornamelijk studenten. Deze studenten zijn bezig met een opleiding tot advocaat of bijvoorbeeld jurist. Om alvast enige ervaring op te doen met het geven van juridisch advies, werken zij bij een rechtswinkel in Rotterdam. Tegelijkertijd maakt een rechtswinkel juridisch advies toegankelijker voor de gewone burger in de stad. Immers, de kosten voor het inschakelen van een advocaat of bijvoorbeeld jurist lopen al snel hard op. Het advies wat men u bij een rechtswinkel in Rotterdam geeft is gratis. Houd er echter rekening mee, dat de kwaliteit van dit advies vaak minder is dan wanneer u een (pro deo) advocaat in de arm neemt. Veel van deze rechtswinkel werken met een spreekuur. Op de website van de rechtswinkel in Rotterdam vindt u wanneer u hier terecht kunt voor advies.


Bezwaarbrief opstellen of beroep uitwerken

Naast het juridisch advies wat men u kan geven in een rechtswinkel in Rotterdam, kan men u hier ook helpen bij het opstellen van een bezwaarbrief of het uitwerken van een beroep tegen een besluit van de rechter of bijvoorbeeld de politie. U heeft als burger altijd het recht om bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van een overheidsinstantie. Denk bijvoorbeeld aan het besluit van de gemeente om bomen in uw wijk te kappen, het besluit om uw aanvraag tot een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel af te wijzen, enzovoorts. Het opstellen van een bezwaarbrief in deze situaties is niet voor iedereen even makkelijk. Om die reden loont het om u te laten helpen door een medewerker van de rechtswinkel in Rotterdam.


Pro deo advocaat inschakelen bij rechtszitting i.p.v. rechtswinkel Rotterdam

Soms wordt ten onrechte gedacht dat medewerkers van een rechtswinkel in Rotterdam hulp bieden bij een rechtszitting. Dit is niet het geval. Bij een rechtszitting kunt u een pro deo advocaat inschakelen om u voordelig juridisch bij te laten staan. Een pro deo advocaat inschakelen is in tegenstelling tot het advies van een rechtswinkel in Rotterdam niet gratis. Het is echter ook niet zo duur als een reguliere advocaat. U betaalt, afhankelijk van uw inkomen en financiële middelen, een beperkte eigen bijdrage. Gebruik de zoekmachine op deze website om een pro deo advocaat in uw woonplaats te vinden.


Vraag en antwoord

Is advies van een rechtswinkel helemaal gratis?

Iemand vertelde mij dat het advies wat men bij een rechtswinkel in Rotterdam geeft helemaal gratis is. Klopt dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is correct dat het advies wat men u bij een rechtswinkel in Rotterdam geeft volledig gratis is. U betaalt hier geen eigen bijdrage voor in de meeste gevallen. Houd er rekening mee, dat de kwaliteit van het juridisch advies wat u hier krijgt soms beperkt is. Het advies wordt u aangeboden door studenten die nog in opleiding zijn. Het zorgt er tegelijkertijd voor, dat niet alle juridische kwesties die u hier voorlegt beantwoord kunnen worden. In sommige gevallen wordt u door een medewerker van de rechtswinkel in Rotterdam doorverwezen naar een advocaat. Vaak werkt een rechtswinkel samen met een vast advocatenkantoor.

Begeleidt een rechtswinkel mij bij een rechtszaak?

Ik wil mij graag bij laten staan tijdens een rechtszaak die nadert. Kan ik hiervoor terecht bij de medewerkers van een rechtswinkel in Rotterdam?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Medewerkers van een rechtswinkel in Rotterdam zijn over het algemeen studenten. Zij mogen u nog niet bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure. Wel kunnen ze u voor zo’n procedure van advies voorzien over de rechten en plichten die u als verdachte heeft. Inhoudelijk zullen de medewerkers van de rechtswinkel in Rotterdam u over het algemeen niet adviseren. U kunt hiervoor terecht bij een pro deo advocaat. De pro deo advocaat geeft u vooraf niet alleen inhoudelijk advies, maar zal u ook tijdens de rechtszitting zelf bijstaan. Een rechtswinkel in Rotterdam is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van juridisch advies bij eenvoudige kwesties.

Kan ik bij jullie advies krijgen over overeenkomsten?

Ik moet binnenkort een overeenkomst tekenen voor de samenwerking met een zakenpartner. Nu wil ik vooraf graag meer weten over sommige passages. Kan ik terecht bij de Rechtswinkel in Rotterdam?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt voor relatief simpele juridische vraagstukken terecht bij een Rechtswinkel in Rotterdam. Heeft u vragen over de wijze waarop u lastige termen uit een overeenkomst moet interpreteren? In dat geval kan een medewerker van de Rechtswinkel in Rotterdam u van advies voorzien. Wenst u hulp bij het conflict dat ontstaan is met een zakenpartner over specifieke passages uit de overeenkomst? Ga in dat geval voor hulp van een (pro deo) advocaat. Deze kan u waar nodig bijstaan bij een juridisch vervolg van zo’n conflictsituatie; de Rechtswinkel in Rotterdam biedt u die hulp niet.

Kan ik bij de Rechtswinkel terecht in het geval van een failliete webshop?

Eerder heb ik online producten gekocht, die door een faillissement van de webshop nooit geleverd zijn. Kan de Rechtswinkel in Rotterdam mij vertellen welke stappen ik nu moet zetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In het geval dat een webshop failliet gaat heeft dit gevolgen voor de afwikkeling van uw order. Ook wanneer deze al betaald is. Een medewerker van de Rechtswinkel in Rotterdam beschrijft het proces dat nu volgt en de stappen die u hier als consument, in dit geval schuldeiser, kunt zetten. Meld u bijvoorbeeld bij de curator die door een rechter is aangesteld voor de afwikkeling van de zaak. Overweegt u juridische stappen of twijfelt u aan de rechtsgeldigheid van het faillissement? Kunt u bijvoorbeeld niet vinden wie de curator is? Win in dat geval zo snel mogelijk advies in bij een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over mogelijke juridische vervolgstappen.