Rechtswinkel Tilburg of gratis gesprek advocaat

Rechtswinkel Tilburg of pro deo advocaat

Ga naar een rechtswinkel in Tilburg of vraag een gratis gesprek aan met een pro deo advocaat.

Rechtswinkels Tilburg

Persoonlijke tekst rechtswinkel Tilburg

De Rechtswinkel Tilburg helpt mensen met juridische vragen of geschillen op het gebied van arbeidsrecht, uitkeringen, huurrecht, consumentenrecht en verkeersboetes. Ons doel is om het recht voor iedereen toegankelijk te maken. U kunt bij de Rechtswinkel Tilburg terecht voor advies en juridische bijstand. Juridische bijstand wil zeggen dat wij namens u bijvoorbeeld uw werkgever of verhuurder aanschrijven. Als het nodig is, helpen wij u ook in een procedure, bijvoorbeeld door het indienen van bezwaar tegen een beslissing over uw uitkering of het terugvorderen van de waarborgsom bij de kantonrechter. U kunt niet bij ons terecht met geschillen met een andere burger (bijvoorbeeld uw buren of uw ex-partner) en wij helpen ook geen cliënten die een probleem hebben met een medische uitkering, zoals een WIA-uitkering. Alleen mensen met een laag inkomen of mensen die niet zelfredzaam zijn, worden door de Rechtswinkel Tilburg geholpen, zoals jongeren, studenten, ouderen en mensen met problematische schulden. U heeft een laag inkomen als uw bruto-inkomen niet hoger is dan: € 2500,- (alleenstaanden) of € 3533,- (alleenstaande ouder en samenwonenden). Twijfelt u of u in aanmerking komt voor onze hulp? Neem dan gewoon contact op, dan kunnen wij dit samen met u beoordelen. Mochten wij u niet kunnen helpen, dan zullen we samen met u kijken naar een geschikte doorverwijzing naar een advocaat of andere rechtshulpverlener. De hulp van de Rechtswinkel Tilburg is gratis. Wanneer er kosten gemaakt moeten worden voor bijvoorbeeld een procedure, dan brengen wij die kosten wel in rekening. Wij zullen dat altijd vooraf met u bespreken.

Gratis gesprek met een pro deo advocaat

Selecteer een pro deo advocaat voor een gratis gesprek. Binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: Ga naar een rechtswinkel in Tilburg of vraag een gratis en vrijblijvend een gesprek aan met een pro deo advocaat zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Waarom rechtswinkel Tilburg?

Een conflict over de hoogte van een schutting of bijvoorbeeld de plek waar u een boom geplant heeft ten opzichte van het erf van de buren kan behoorlijk escaleren. Dit voorkomt u door in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen. Vragen over schuttingen en bomen zijn typische voorbeelden van juridische kwesties die u voor kunt leggen aan een rechtswinkel in Tilburg. Een rechtswinkel in Tilburg helpt bij simpele vraagstukken. Mocht een vraag te ingewikkeld zijn, dan verwijst men u hier door naar een advocatenkantoor waarmee een rechtswinkel samenwerkt. U bepaalt zelf of u gebruik maakt van de hulp van een advocatenkantoor, of zelf op zoek gaat naar bijvoorbeeld een goedkopere pro deo advocaat.


Vraagstukken voor een rechtswinkel in Tilburg

Zoals reeds genoemd biedt een rechtswinkel in Tilburg hulp bij simpele juridische kwesties. Een vraag over de hoogte van een schutting of bijvoorbeeld de plek waar u een boom mag planten is er een voorbeeld van. Ook voor vragen over de wijze waarop u een contract of bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst moet interpreteren kunt u bij een rechtswinkel in Tilburg terecht. Een derde voorbeeld van een type vraag waarmee u naar het spreekuur van een rechtswinkel kunt gaan: welke rechten heb ik als consument, wanneer er een conflict is ontstaan met een verkoper van een gekocht product?


In beroep gaan tegen besluit gemeente

Als burger heeft u in Nederland het recht om in beroep te gaan tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door schrift bezwaar aan te tekenen tegen zo’n besluit. Mogelijk heeft u een vergunningsaanvraag ingediend voor een uitbouw aan uw woning, maar is deze afgewezen. Bezoek een rechtswinkel in Tilburg om samen met een medewerker van de rechtswinkel een bezwaar uit te werken. Vaak werkt men hier met sjablonen. Zo weet u zeker dat u alle benodigde informatie in het bezwaar heeft opgenomen. Iets wat de kans vergroot dat uw bezwaar wordt aangenomen door uw gemeente.


Studenten bij een rechtswinkel in Tilburg

Bij een rechtswinkel in Tilburg werken voornamelijk studenten. Het gaat om studenten die de universitaire opleiding Rechten volgen. Tijdens hun opleiding doen ze alvast enige ervaring op met het geven van juridisch advies, door te werken voor een rechtswinkel. Naast deze studenten zijn er soms ook afgestudeerden werkzaam voor de rechtswinkel in Tilburg. Het feit dat deze studenten vrijwillig werken, maakt dat de rechtswinkel gratis juridisch advies aan kan bieden. Tegelijkertijd zal de kwaliteit van het advies vaak iets lager zijn, dan de kwaliteit van advies gegeven door een (pro deo) advocaat.


Pro deo advocaat inschakelen i.p.v. rechtswinkel Tilburg bij lastige kwesties

Niet bij alle juridische kwesties kan hulp geboden worden door een rechtswinkel in Tilburg. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan lastige juridische vraagstukken, maar bijvoorbeeld ook aan hulp tijdens een rechtszitting. In dergelijke situaties is het verstandig om voor de hulp van een pro deo advocaat in uw woonplaats te kiezen. Op deze website vindt u een zoekmachine, waarmee u snel en eenvoudig een pro deo advocaat vindt. Via de profielpagina van een pro deo advocaat kunt u een gratis adviesgesprek inplannen.


Vraag en antwoord

Welk doel heeft een rechtswinkel?

Hartstikke fijn dat er een rechtswinkel in Tilburg te vinden is, maar wat is eigenlijk het doel van deze rechtswinkel? Wat heeft men hieraan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een rechtswinkel in Tilburg is opgericht om juridische hulp toegankelijker te maken voor burgers. Zeker bij relatief simpele kwesties schakelt u niet direct een (pro deo) advocaat in. De kosten hiervan zijn te hoog, om ze voor ieder conflict in te huren. Bij simpele kwesties wint u advies in bij een rechtswinkel in Tilburg. Mocht een kwestie te ingewikkeld zijn voor de medewerkers van een rechtswinkel, dan zullen zij u alsnog doorverwijzen naar een advocatenkantoor. Het voordeel van een rechtswinkel is dat er vaak gewerkt wordt met een inloopspreekuur. U hoeft zodoende vaak geen afspraak te maken om gratis juridisch advies te kunnen krijgen.

Heb ik een rechtsbijstandverzekering nodig?

Mij is niet helemaal duidelijk of een rechtswinkel in Tilburg iedereen gratis juridisch advies geeft. Heb ik een rechtsbijstandverzekering nodig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor het gratis juridisch advies van een rechtswinkel in Tilburg hoeft u geen rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Het advies bij juridische kwesties is voor iedere burger gratis. Ook hoeft u vaak geen afspraak te maken om advies te krijgen. U kunt tijdens het inloopspreekuur naar binnen lopen. Een alternatief is telefonisch juridisch advies van een rechtswinkel in Tilburg. Houd er rekening mee, dat er aan telefonisch advies wel kosten verbonden kunnen zitten. Mocht het bezoek aan de rechtswinkel u niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, dan kunt u overwegen alsnog een pro deo advocaat in de arm te nemen.

Overeenkomst bevat onduidelijke passage, kan ik bij een Rechtswinkel terecht?

Ik heb onlangs een overeenkomst aangeboden gekregen van een nieuwe werkgever. Nu staan hier een aantal onduidelijke passages in. Kan ik hiervoor terecht bij de Rechtswinkel in Tilburg?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Medewerkers van de Rechtswinkel in Tilburg kunnen u assisteren bij het op correcte wijze interpreteren van passages uit een overeenkomst. Het helpt u misverstanden en daaruit voortkomende conflicten met een nieuwe werkgever te voorkomen. Houd er rekening mee dat de Rechtswinkel in Tilburg uitsluitend antwoord geeft op losse vragen. Men helpt u hier niet bij het laten aanpassen van de overeenkomst. Wenst u daar wel hulp bij? Kies dan voor het inschakelen van een (pro deo) advocaat in de regio.

Waar krijg ik advies over verantwoordelijkheid verzenden tweedehands product?

Onlangs kocht ik online een tweedehands product van een particulier, maar deze is nooit geleverd door een fout bij de verzending. Wie is hier verantwoordelijk voor?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bezoek de Rechtswinkel in Tilburg om uw specifieke casus voor te leggen aan een medewerker. Vaak ligt de verantwoordelijkheid in het midden en is het afhankelijk van de gemaakte afspraken, wie zorg draagt voor het verzenden van het product. Heeft de verkoper in een advertentie aangegeven dat deze het product zal verzenden of bezorgen? In dat geval is de verkoper verantwoordelijk voor een eventueel verlies van het product. Mocht het niet lukken om tot een oplossing te komen dan kunt u een (pro deo) advocaat in de regio raadplegen. Deze adviseert u over een mogelijk juridisch vervolg.