Rechtswinkel Den Haag of gratis gesprek advocaat

Rechtswinkel Den Haag of pro deo advocaat

Ga naar een rechtswinkel in Den Haag of vraag een gratis gesprek aan met een pro deo advocaat.

Rechtswinkels Den Haag

Persoonlijke tekst Stichting de Haagse Wetswinkel

In 1972 werd Stichting de Haagse Wetswinkel opgericht met het doel sociaal-economisch zwakkere burgers in de regio Den Haag en omstreken van gratis juridisch advies te voorzien. Inmiddels tientallen jaren later leven we deze filosofie nog steeds met volle kracht na. De organisatie bestaat uit gevorderde juridische studenten die zich als vrijwilliger inzetten om cliënten van professioneel advies te voorzien. Deze studenten worden begeleid door ervaren advocaten. Ons werk bestaat dus uit het adviseren van cliënten. Daarbij zal het ook voorkomen dat wij bezwaarschriften, ingebrekestellingen en overige stukken naar de wederpartij in uw naam kunnen schrijven. Bij ons kunt u tijdens het inloopspreekuur naar binnen lopen om uw vraag te stellen. Binnen een week zal het advies volgen. Hiervoor is wel vereist dat u in Den Haag en omstreken woont en dat u met zijn tweeën minder dan € 42.400 of alleen minder dan € 30.000 per jaar verdient. Mocht de zaak na het uitvoeren van het advies niet meer door ons behandeld kunnen worden, dan verwijzen wij u door naar even van de advocaten waar wij mee samenwerken. Let op: wij behandelen geen zaken over vreemdelingenrecht, belastingrecht uw onderneming, uw werknemers of huurcontracten waarin u de verhuurder bent.

Gratis gesprek met een pro deo advocaat

Selecteer een pro deo advocaat voor een gratis gesprek. Binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: Ga naar een rechtswinkel in Den Haag of vraag een gratis en vrijblijvend een gesprek aan met een pro deo advocaat zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Waarom rechtswinkel Den Haag?

Wanneer u juridisch advies wenst bij een relatief simpele kwestie, kan de rechtswinkel in Den Haag uitkomst bieden. De rechtswinkel in Den Haag helpt u onder meer bij een burenruzie, bij een conflict over bepalingen in uw arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld bij het aantekenen van bezwaar tegen een beslissing van uw gemeente. Voor ingewikkelde juridische kwesties is de rechtswinkel in Den Haag een minder geschikte plek. Schakel in zo’n situatie een pro deo advocaat in voor hulp. Naast de rechtswinkel in Den Haag kent Nederland tal van andere steden waar men juridische hulp aanbiedt via een rechtswinkel.


Hulp inschakelen van rechtswinkel in Den Haag

De rechtswinkel in Den Haag biedt gratis juridisch advies. In de meeste gevallen werken er voornamelijk studenten bij een rechtswinkel. Het gaat om studenten die de opleiding Rechten volgen en vaak alvast enige ervaring op willen doen met het geven van juridisch advies. Dit doen zij tijdens een spreekuur. Vaak wordt er meerdere spreekuren per week aangeboden. U kunt er ook voor kiezen om telefonisch juridisch advies in te winnen bij een rechtswinkel in Den Haag. Houd er in dat geval rekening mee, dat er kosten aan dit advies kunnen zitten. Doordat een rechtswinkel draait op de hulp die studenten bieden, is de kwaliteit van het gegeven juridisch advies niet altijd even hoog.


Juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel

U kunt met verschillende juridische kwesties bij een rechtswinkel in Den Haag terecht. Vaak is het advies wat men u hier geeft voornamelijk gericht op het vaststellen van uw juridische positie in een conflict. Op basis van dit advies kunt u bepalen of het voor u interessant is om vervolgstappen te zetten. In veel gevallen gaat het daarbij om een civielrechtelijke procedure tegen andere betrokkenen bij een conflict. Houd er rekening mee dat de medewerkers van een rechtswinkel in Den Haag u niet ondersteunen bij zo’n civielrechtelijke procedure. U dient hiervoor een (pro deo) advocaat in te schakelen.


Advies over een bezwaarschrift

Op het moment dat uw gemeente besluit dat u geen dakkapel op uw woning mag plaatsen of dat bomen in uw straat verwijderd zullen worden, kunt u een bezwaarschrift indienen. Houd er rekening mee, dat zo’n bezwaarschrift aan bepaalde eisen moet voldoen. Daarbij dient u rekening te houden met de termijn waarbinnen dit bezwaarschrift ingediend moet zijn. Bij de rechtswinkel in Den Haag kan men u hierbij begeleiden. Vaak wordt gewerkt met een sjabloon, wat een goede basis is voor uw bezwaarschrift.


Bij rechtszaak pro deo advocaat i.p.v. rechtswinkel Den Haag

Wanneer een conflict uitmondt in een gerechtelijke procedure, vindt u geen hulp bij een rechtswinkel in Den Haag. U kunt in dit geval een beroep doen op een pro deo advocaat in uw woonplaats. Op deze website vindt u een handige zoekmachine, die u helpt om een geschikte pro deo advocaat te vinden, gespecialiseerd in het rechtsgebied waarbinnen uw kwestie valt. Een pro deo advocaat biedt diensten tegen een beperkte eigen bijdrage aan. De hoogte hiervan is doorgaans afhankelijk van uw inkomen en financiële middelen.


Vraag en antwoord

Waarom is het advies bij een rechtswinkel gratis?

Ik hoorde via iemand anders dat het juridisch advies wat een rechtswinkel in Den Haag geeft gratis is. Hoe kan dit gratis zijn?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het klopt dat het advies wat een rechtswinkel in Den Haag geeft over een juridische kwestie gratis is. Bij een rechtswinkel werken voornamelijk studenten, die hun hulp op een vrijwillige basis aanbieden. De rechtswinkels in Nederland werden in het verleden opgericht om juridisch advies zo toegankelijk mogelijk te maken. Houd er rekening mee, dat het gratis juridisch advies van een rechtswinkel in Den Haag soms van een beperkte kwaliteit is. Dit heeft te maken met het feit, dat studenten hun opleiding over het algemeen nog niet hebben afgerond. Voor specifieke kwesties kunt u terecht bij een pro deo advocaat in uw stad.

Helpt de rechtswinkel ook bij een bezwaarschrift opstellen?

Ik ben het niet eens met een besluit van de gemeente en wil hiertegen in beroep gaan. Kan de rechtswinkel in Den Haag mij ook bij deze kwestie helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De rechtswinkel in Den Haag voorziet u niet alleen van juridisch advies. Over het algemeen kunt u hier ook terecht voor hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift, als u het oneens bent met een besluit van uw gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een afwijzing van een verzoek tot het toekennen van een bouwvergunning. De rechtswinkel vertelt u meer over de eisen waaraan uw bezwaarschrift moet voldoen. Tevens kan men u hier adviseren over de termijn waarbinnen u het bezwaarschrift dient in te dienen bij uw gemeente.

Helpt de Rechtswinkel mij bij een conflict over een overeenkomst?

Ik zit in een conflictsituatie met een leverancier over de interpretatie van bepalingen uit een gesloten overeenkomst. Kan de Rechtswinkel in Den Haag mij van advies voorzien?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie dat u juridische stappen overweegt tegen een leverancier, als gevolg van een verschil in interpretatie van bepalingen in een overeenkomst, kiest u voor ondersteuning van een (pro deo) advocaat. Deze zal u namelijk gedurende het volledige traject van dienst zijn. Een medewerker van de Rechtswinkel in Den Haag voorziet u eenmalig van een antwoord op een vraag waarmee u zit. U kunt de Rechtswinkel in Den Haag onder meer benaderen, wanneer u wilt weten hoe u een specifieke juridische term in een overeenkomst moet interpreteren. Het kan u helpen zelf vast te stellen hoe stevig uw juridische positie is in een conflictsituatie.

Helpt de Rechtswinkel mij bij conflicten over niet geleverd product?

Een webshop beweert een product te hebben geleverd, maar ik heb deze nooit ontvangen. Kan de Rechtswinkel in Den Haag mij ondersteunen in zo’n situatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van het doel waarmee u de Rechtswinkel in Den Haag benadert, of zij u van hulp kunnen voorzien. Wenst u ondersteuning bij een juridisch proces tegen de verkoper? In dat geval heeft u meer aan hulp van een (pro deo) advocaat. Deze staat u, in tegenstelling tot een medewerker van de Rechtswinkel in Den Haag, namelijk ook bij tijdens de rechtszaak zelf. Wilt u slechts advies over mogelijke stappen die u kunt nemen om uw aankoopbedrag terug te krijgen van de verkoper? In dat geval kan een bezoek aan de Rechtswinkel in Den Haag zinvol zijn.