Rechtswinkel Breda of gratis gesprek advocaat

Rechtswinkel Breda of pro deo advocaat

Ga naar een rechtswinkel in Breda of vraag een gratis gesprek aan met een pro deo advocaat.

Rechtswinkels Breda

  • Er is op dit moment helaas geen rechtswinkel in Breda

Gratis gesprek met een pro deo advocaat

Selecteer een pro deo advocaat voor een gratis gesprek. Binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: Ga naar een rechtswinkel in Breda of vraag een gratis en vrijblijvend een gesprek aan met een pro deo advocaat zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Waarom rechtswinkel Breda?

Simpele juridische vraagstukken hoeft u niet direct voor te leggen aan een (pro deo) advocaat. Bezoek een rechtswinkel in Breda! Bij een rechtswinkel zijn voornamelijk studenten actief, die ervaring opdoen in het geven van juridisch advies. Mochten zij het antwoord op uw juridische vraag niet direct weten, dan kunnen ze u doorverwijzen naar een advocatenkantoor waarmee zij samenwerken. U bent overigens niet verplicht om voor de hulp van dit advocatenkantoor te kiezen. Vaak is het voordeliger om zelf een pro deo advocaat te zoeken. Welk vraagstuk wilt u voorleggen aan een rechtswinkel in Breda?


Juridische vraagstukken voor rechtswinkel in Breda

U kunt het inloopspreekuur van een rechtswinkel in Breda bezoeken, wanneer u bijvoorbeeld meer wilt weten over de afstand waarop u een boom mag poten ten opzichte van het erf van de buren. U wilt voorkomen dat hier op een later moment discussies over ontstaan. Niet alleen met uw huidige buren, maar ook met eventuele nieuwe buren in de toekomst. Ook bij vragen over uw rechten als consument kunt u een rechtswinkel in Breda bezoeken. Mogelijk heeft u een product al meerdere keren laten repareren en wilt u inmiddels uw geld terug. Een medewerker van de rechtswinkel in Breda kan u meer vertellen over het te volgen pad.


Schriftelijk bezwaar opstellen na beslissing gemeente

Niet alleen kan een rechtswinkel in Breda u adviseren bij juridische vraagstukken. De rechtswinkel kan u ook van praktische hulp voorzien. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opstellen van een schriftelijk bezwaar tegen uw gemeente. Mogelijk heeft u een vergunningsaanvraag ingediend, maar is deze afgekeurd. U heeft in zo’n situatie het recht om in beroep te gaan tegen die beslissing. Let op, u dient dit altijd binnen zes weken na het besluit van uw gemeente te doen. Ook bij beslissingen van andere overheidsinstanties heeft u het recht om schriftelijk in beroep te gaan. De rechtswinkel in Breda kan u hierbij helpen.


Werkwijze van een rechtswinkel in Breda

Zoals eerder genoemd werkt een rechtswinkel in Breda voornamelijk met studenten. Het gaat om studenten die de universitaire opleiding Rechten volgen. Naast deze studenten werken er een aantal afgestudeerden. Zij ondersteunen de studenten waar nodig. Vaak wordt er met een inloopspreekuur gewerkt. Soms kiest een rechtswinkel voor één spreekuur per week, in andere gevallen gaat het om meerdere spreekuren. Vaak is dit afhankelijk van de drukte tijdens het inloopspreekuur. Houd er rekening mee dat u vaak geen afspraak hoeft te maken; wie het eerst voor de deur staat, zal als eerste geholpen worden.


Pro deo advocaat inschakelen bij juridische kwestie i.p.v. rechtswinkel Breda

Een rechtswinkel in Breda zal u niet bij alle juridische zaken van hulp voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een verhoor bij de politie of een rechtszitting. In dergelijke situaties is de hulp van een pro deo advocaat wenselijk. Deze ondersteunt u namelijk wel bij het verhoor of de civielrechtelijke procedure. Op deze website vindt u een handige zoekmachine om een pro deo advocaat binnen het rechtsgebied waarbinnen uw zaak valt te zoeken.


Vraag en antwoord

Rechtswinkel Breda - Wat zijn voorbeelden van zaken voor een rechtswinkel?

Het is mij niet helemaal duidelijk bij welke juridische vragen ik een rechtswinkel in Breda zou moeten bezoeken. Heeft u een aantal voorbeelden voor mij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een rechtswinkel in Breda helpt u in de basis met simpele juridische vraagstukken. Het kan gaan om een vraag over een schutting of bijvoorbeeld boom die u wilt poten, om de wijze waarop u een passage in uw arbeidsovereenkomst moet interpreteren, enzovoorts. Ook kan een rechtswinkel in Breda hulp bieden bij het opstellen van een schriftelijk bezwaar, als u het niet eens bent met een besluit van uw gemeente of een andere overheidsinstelling. Een rechtswinkel in Breda helpt u niet tijdens een verhoor of een civielrechtelijke procedure. In dergelijke situaties heeft u bijvoorbeeld een pro deo advocaat nodig om u bij te laten staan.

Rechtswinkel Breda - Wie werken er precies bij een rechtswinkel?

Mij is verteld dat er bij een rechtswinkel in Breda helemaal geen advocaten werken. Hoe kunnen zij mij dan helpen bij een juridische vraag en wie werken er wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een rechtswinkel in Breda werken voornamelijk studenten, die tijdens hun studie ervaring opdoen met het geven van advies bij juridische kwesties. Deze studenten worden vaak ondersteund door een aantal afgestudeerden. Het klopt dat er bij een rechtswinkel in Breda normaliter geen advocaten werken. Wel werkt een rechtswinkel samen met een advocatenkantoor. Mocht uw vraag niet direct beantwoord kunnen worden, dan zal men u doorverwijzen naar een advocaat. U bent niet verplicht op dit aanbod in te gaan. Verstandiger is het vaak om voor de hulp van een goedkopere pro deo advocaat te kiezen.