Rechtswinkel Amsterdam of gratis gesprek advocaat

Rechtswinkel Amsterdam of pro deo advocaat

Ga naar een rechtswinkel in Amsterdam of vraag een gratis gesprek aan met een pro deo advocaat.

Rechtswinkels Amsterdam

Persoonlijke tekst Rechtswinkel Bijlmermeer

Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer geeft vrijwillig en gratis juridisch advies aan (voornamelijk) mensen uit Amsterdam Zuidoost. Wij hebben als doel het creëren en verbeteren van het toegang tot het recht in de breedste zin van het woord. De rechtzoekenden die wij helpen hebben vaak beperkte financiële middelen en kunnen bij Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer toch op een laagdrempelige manier gratis juridisch advies krijgen. De vrijwilligers zijn rechtenstudenten en worden intensief begeleid door advocaten. Wij proberen rechtzoekenden zo veel mogelijk te helpen met hun juridische probleem door ze te adviseren over hun rechten en plichten, maar ook door het schrijven van bezwaarschriften of het voeren van procedures bij de kantonrechter. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de rechtzoekende problemen heeft met de werkgever of verhuurder. Daarnaast helpen wij rechtzoekenden als zij het niet eens zijn met een besluit van bijvoorbeeld de Gemeente of het Uwv zoals een boete of het beëindigen van een uitkering. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid om zaken door te verwijzen naar advocaten die gespecialiseerd zijn in deze rechtsgebieden. Zij kunnen de rechtzoekenden bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat zij voor een lager bedrag alsnog kunnen worden geholpen door een advocaat.

Persoonlijke tekst Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam heeft als doel gratis juridisch advies geven aan kinderen en jongeren t/m 21 jaar. De uitzondering hierop is voor jongeren die in aanraking komen met het strafrecht; zij kunnen tot 23 jaar bij ons terecht. Kinderen en jongeren kunnen (anoniem) bij ons terecht met juridische problemen en/of vragen. Wij helpen met verschillende problemen en zoeken samen met de kinderen en jongeren naar een passende oplossing die voor hen fijn is. Niet alleen met problemen, maar ook met vraagstukken, kunnen kinderen en jongeren bij ons terecht. Wij staan altijd voor ze klaar!

Gratis gesprek met een pro deo advocaat

Selecteer een pro deo advocaat voor een gratis gesprek. Binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: Ga naar een rechtswinkel in Amsterdam of vraag een gratis en vrijblijvend een gesprek aan met een pro deo advocaat zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Waarom rechtswinkel Amsterdam?

Voor gratis juridisch advies bij simpele kwesties kunt u terecht bij een rechtswinkel in Amsterdam. In het verleden werd gestart met deze rechtswinkels om juridisch advies toegankelijker te maken voor de gemiddelde burger. Immers, het inschakelen van een advocaat of jurist brengt al snel hoge kosten met zich mee. Bij een rechtswinkel in Amsterdam werken veelal studenten, die worden opgeleid tot advocaat, jurist of rechter en tot die tijd ervaring opdoen met het geven van juridisch advies. Hoewel dit verschillende voordelen biedt, zoals het feit dat het advies gratis is, zitten er ook nadelen aan. De kwaliteit van het advies wat u bij een rechtswinkel krijgt is niet altijd even hoog.


Hulp van een rechtswinkel in Amsterdam

Een rechtswinkel in Amsterdam helpt u bij verschillende soorten juridische kwesties. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie, waarbij u wilt weten welke wettelijke regels er gelden voor hoge bomen of een schutting. Ook bij conflicten met een aannemer of elektricien kunt u bij een rechtswinkel terecht voor advies. Het advies wat men u hier geeft is voornamelijk bedoeld om u inzicht te geven in uw juridische positie. Heeft het zin om op basis van uw positie in een conflictsituatie vervolgstappen te nemen? Een voorbeeld van zo’n vervolgstap is bijvoorbeeld een civielrechtelijke procedure.


Opstellen van brieven om in beroep te gaan

In verschillende situaties heeft u als burger het recht om in beroep te gaan of bezwaar aan te tekenen tegen een besluit genomen door een overheidsorganisatie. Dit kan een besluit of aantijging van de politie zijn, maar bijvoorbeeld ook van uw gemeente. Mogelijk bent u het niet eens met een afwijzing van een bouwvergunning voor uw dakkapel. In dergelijke situaties wilt u een brief sturen aan de desbetreffende overheidsorganisatie. Een rechtswinkel in Amsterdam biedt u hulp bij het opstellen van deze brieven. Vaak wordt hierbij gewerkt met vaste sjablonen. Zo weet u zeker, dat de overheidsinstantie uw bezwaar of beroep in behandeling zal nemen. Tevens vergroot dit de kans dat het beroep succesvol zal zijn.


Ondersteuning bij een gerechtelijke procedure

Soms wordt gedacht dat medewerkers van een rechtswinkel in Amsterdam u ondersteuning kunnen bieden tijdens een gerechtelijke procedure. Dat is niet het geval. Wel kan een medewerker van de rechtswinkel in Amsterdam u vooraf adviseren over uw rechten en positie tijdens zo’n procedure. Mocht u toch bijgestaan willen worden, dan loont het om een pro deo advocaat in Amsterdam te zoeken. Deze kan u tegen een kleine eigen bijdrage bijstaan, afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen.


(Pro deo) advocaat vaak van hogere kwaliteit dan rechtswinkel Amsterdam

Niet alleen staat een pro deo advocaat u bij tijdens een rechtszitting. Ook is de kwaliteit van een pro deo advocaat hoger dan bij een rechtswinkel. Een pro deo advocaat is namelijk opgeleid, terwijl bij een rechtswinkel voornamelijk met studenten gewerkt wordt. Gebruik de zoekmachine op deze website om een pro deo advocaat in uw woonplaats te vinden, ervaren in het rechtsgebied waarbinnen uw juridische kwestie zich bevindt. Voor een pro deo advocaat betaalt u alleen een eigen bijdrage.


Vraag en antwoord

Biedt een rechtswinkel juridisch advies van hoge kwaliteit?

Ik twijfel of een rechtswinkel in Amsterdam mij kan helpen in mijn huidige conflictsituatie. Is het advies wat men hier geeft van hoge kwaliteit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het bezoeken van een rechtswinkel in Amsterdam wordt voornamelijk aangeraden, wanneer u simpel juridisch advies wenst. Bij een rechtswinkel werken voornamelijk studenten, die nog bezig zijn met hun opleiding. Het advies wat u hier krijgt zal dus van lagere kwaliteit zijn, dan het juridisch advies wat een (pro deo) advocaat u geeft. Andersom is het voordeel van een rechtswinkel in Amsterdam, dat men u hier van gratis advies voorziet. Het maakt dat een rechtswinkel heel toegankelijk is, wanneer u vragen heeft over een juridische kwestie. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie, vragen over de wijze waarop u stukken in een contract moet interpreteren, enzovoorts.

Waar moet ik heen als een rechtswinkel mijn vraag niet kan beantwoorden?

Wat gebeurt er op het moment dat ik een vraag aan een rechtswinkel stel, die men daar niet kan beantwoorden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een rechtswinkel in Amsterdam is voornamelijk bedoeld voor het beantwoorden van simpele juridische vraagstukken. Bij ingewikkeldere vragen zal een medewerker van een rechtswinkel u doorverwijzen naar een advocaat. Veel van deze rechtswinkels in Amsterdam werken samen met een vast advocatenkantoor. Pas op, de kosten daarvan kunnen al snel oplopen. Een goed alternatief is het inschakelen van een pro deo advocaat, wanneer uw vraag na een bezoek aan de rechtswinkel in Amsterdam nog niet beantwoord is. Waar het advies bij een rechtswinkel gratis is, rekent een pro deo advocaat afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen een kleine bijdrage voor juridische hulp. De kwaliteit daarvan is echter hoger.

Kan ik juridisch advies krijgen bij een rechtswinkel?

Ik ben op zoek naar een partij die mij meer kan vertellen over vervolgstappen die ik kan nemen bij onenigheid met mijn buren. Biedt een rechtswinkel in Amsterdam uitkomst?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij simpele juridische vraagstukken hoeft u vaak niet direct naar een (pro deo) advocaat te stappen voor hulp. Maak een afspraak bij een rechtswinkel in Amsterdam, om u aldaar te laten adviseren. Een rechtswinkel biedt gratis, simpel juridisch advies aan. Vaak wordt dit advies aangeboden door studenten. Op het moment dat een juridisch vraagstuk te ingewikkeld wordt en bijvoorbeeld meer uitzoekwerk vereist, zal een rechtswinkel in Amsterdam u doorverwijzen naar een (pro deo) advocaat. 

Kan de Rechtswinkel helpen bij de interpretatie van overeenkomsten?

Onlangs ben ik de samenwerking aangegaan met een nieuwe leverancier. Deze wil graag een overeenkomst opstellen. Kan de Rechtswinkel in Amsterdam ondersteuning bieden bij de interpretatie hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U wilt conflicten met een leverancier voorkomen, waardoor het eenduidig en helder vastleggen van afspraken essentieel is. Een medewerker van de Rechtswinkel in Amsterdam kan u advies geven over de interpretatie en rechtsgeldigheid van bepalingen uit een dergelijke overeenkomst. Let op, de medewerker zal u niet ondersteunen bij het overleg met een leverancier om de specifieke bepalingen aan te passen. Ook bij een conflict over bepalingen in de overeenkomst helpt de Rechtswinkel in Amsterdam u niet. In beide gevallen kiest u voor de hulp van een (pro deo) advocaat.

Kan ik een verkoper verantwoordelijk houden voor fouten bij de verzending?

Een particuliere verkoper heeft een fout gemaakt bij het versturen van een product. Het product is hierdoor nooit aangekomen. Kan ik advies krijgen over het verantwoordelijk houden van de verkoper?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verschillende factoren bepalen wie verantwoordelijk is voor het op correcte wijze verzenden van een product. U kunt de Rechtswinkel in Amsterdam bezoeken om u te laten informeren over deze factoren. Het helpt u te bepalen welke stappen u mogelijk nog kunt nemen om de ontstane schade, het niet ontvangen van een product, vergoed te krijgen via de particuliere verkoper. Wanneer zo’n verkoper iedere medewerking weigert maar wel verantwoordelijk blijkt te zijn voor de verzending, dan kunt u een (pro deo) advocaat om advies en hulp vragen.