Vrije advocaatkeuze in Nederland

Wat betekent een vrije advocaatkeuze?

Bij juridische problemen heeft u recht op een vrije advocaatkeuze in Nederland. Dit houdt in dat u zelf bepaalt door welke advocaat u wordt bijgestaan in uw zaak. Maar hoe kiest u uit de vele advocaten die in Nederland werkzaam zijn de juiste advocaat? Om u hierbij te helpen heeft Eersterechtshulp.nl een advocatenzoekmachine ontwikkeld. Met behulp van deze gratis module kunt u profielen van (pro deo) advocaten bekijken en onderling vergelijken. Vervolgens is het mogelijk een verzoek te plaatsen voor een gratis informerend gesprek. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze advocaat wenst. Eersterechtshulp.nl heeft daar verder geen bemoeienis mee. Bijna alle aangesloten advocaten werken ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


Ontevreden over uw advocaat of second opinion

Van een advocaat mag worden verwacht dat deze zich maximaal inspant om het beste resultaat voor u te behalen. Als u wordt bijgestaan door een advocaat waar u niet tevreden over bent (bijvoorbeeld omdat deze voor u niet of nauwelijks bereikbaar is) kunt u wisselen van advocaat. U kunt ook altijd voordat u wisselt een second opinion aanvragen bij een andere advocaat. Vraag een gratis adviesgesprek (of second opinion) aan bij een van de bij Eersterechtshulp.nl aangesloten (pro deo) advocaten. Hierna kunt u een weloverwogen keuze maken over welke advocaat uw belangen het beste kan behartigen.


Bij een rechtsbijstandverzekering heeft u ook een vrije advocatenkeuze!

Veel Nederlanders betalen maandelijks een behoorlijke premie voor een rechtsbijstandsverzekering. Rechtsbijstandsverzekeraars laten bij voorkeur de meeste zaken behandelen door hun eigen medewerkers. Dat scheelt de verzekeraars in de kosten. U heeft echter het recht om zelf te bepalen door welke advocaat u uw belangen in een gerechtelijke procedure laat behartigen. Wordt u bijgestaan door een advocaat die door een rechtsbijstandsverzekeraar is toegewezen en bent u niet tevreden over diens rechtsbijstand, dan kunt u gratis contact opnemen met een van onze advocaten. De advocaat kan u kosteloos van advies voorzien en indien gewenst u op kosten van de rechtsbijstandsverzekering bijstaan.Vraag en antwoord

Niet tevreden en wisselen van advocaat?

Ik heb op dit moment een advocaat, maar ik kan hem nooit bereiken. Volgens mij kan ik door een andere advocaat beter verdedigd worden. Kan ik overstappen op een andere advocaat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een advocaat moet goed bereikbaar zijn voor zijn cliënten. Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat er iets niet helemaal goed gaat. U kunt bij uw advocaat aangeven dat u niet tevreden bent, wellicht dat u er dan wel samen uitkomt.Als u echter van mening bent dat uw huidige advocaat uw belangen niet goed behartigd, dan kunt u in principe overstappen naar een andere advocaat. U heeft een vrije advocaatkeuze en kunt gewoon contact opnemen met een nieuwe advocaat met het verzoek uw zaak over te nemen. Uw nieuwe advocaat regelt vervolgens dat alle administratie wordt geregeld met uw oude advocaat. Als u al vaker van advocaat bent gewisseld, dan zal de Raad voor de rechtsbijstand kritischer kijken naar uw verzoek. U moet dan wel goede argumenten hebben waarom u wilt overstappen naar een andere advocaat.

Opnieuw eigen bijdrage betalen

Ik ben ontevreden over mijn advocaat en wil overstappen naar een andere advocaat. Van de Raad voor de rechtsbijstand heb ik een toevoeging gekregen. Ik heb wel een eigen bijdrage moeten betalen. Moet ik opnieuw een eigen bijdrage betalen als ik overstap naar een andere advocaat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft een vrije advocaatkeuze. Als u van advocaat wilt wisselen, moet u de Raad voor de rechtsbijstand verzoeken om de toevoeging op naam van uw nieuwe advocaat te zetten. De Raad zal dit meestal goedkeuren. Als uw oude advocaat echter al veel werk voor u heeft gedaan, kan het voor uw nieuwe advocaat echter minder aantrekkelijk zijn om uw zaak over te nemen. Beide advocaten moeten namelijk de door hen gemaakte uren onderling verrekenen.Momenteel is de regelgeving wel zo dat iemand die wil overstappen naar een andere advocaat, tijdens een lopende procedure, nog een keer een eigen bijdrage moet betalen aan de nieuwe advocaat.Alle advocaten welke zijn opgenomen in de advocaten-zoekmachine van Eerste Rechtshulp werken onder meer op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Overweegt u om van advocaat te wisselen? U kunt gratis een adviesgesprek aanvragen met een van de bij Eerste Rechtshulp aangesloten advocaten.

Informatie delen met en ontevreden over piketadvocaat

Ik ben een aantal keren met het strafrecht in aanraking gekomen. Ik heb geleerd dat ik het beste gewoon mijn mond kan houden als de politie mij iets vraagt. Ook tegen de piketadvocaat zeg ik meestal niet alles, want volgens mij kan een advocaat mij toch niet echt helpen. De laatste keer zei mijn piketadvocaat dat ik hem wel alles eerlijk moest vertellen. Ik heb toen gezegd dat ik dat ook had gedaan, maar eigenlijk had ik nog iets belangrijks niet gezegd. De advocaat zei dat ik waarschijnlijk na 3 dagen wel zou worden vrijgelaten. Maar toen bleek dat ik zou worden voorgeleid en ik moest veel langer vast blijven zitten. Ik was hier erg teleurgesteld en ontevreden over. Waarom zou ik alles aan een piketadvocaat vertellen als ik toch vast moet blijven zitten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u te maken krijgt met het strafrecht kunt u zich als verdachte altijd beroepen op uw zwijgrecht. Op die manier kunt u voorkomen dat u een verklaring aflegt die belastend kan zijn voor u, maar u kunt ook voorkomen dat uw verklaring anders wordt uitgelegd dan u het heeft bedoeld. In de allereerste fase van het strafproces, de piketfase, heeft u recht op overleg met een advocaat. Als u zelf geen contact opneemt met een bepaalde advocaat, zal u een advocaat worden toegewezen die deelneemt aan de piketregeling. Daar hoeft u dus niets voor te doen. Het is goed om uw piketadvocaat te vertrouwen en hem zoveel mogelijk informatie te verschaffen. De advocaat staat namelijk altijd aan uw kant. Wat u ook zegt, uw advocaat mag dit niet met anderen delen. Hij heeft een beroepsgeheim.Wanneer u uw piketadvocaat voor het eerst ontmoet, heeft deze heel weinig informatie over de strafzaak waarvoor u bent aangehouden. Het is daarom het beste om uw advocaat zoveel mogelijk te vertellen over de reden waarom u bent aangehouden, en ook over uw eventuele eerdere contacten met het strafrecht. Als u belangrijke informatie niet met uw advocaat deelt, kan hij u namelijk niet goed adviseren. Vertel daarom altijd zo volledig mogelijk wat u weet over uw strafzaak en wat u tegen de politie heeft gezegd.U heeft een vrije advocaatkeuze. Als u van mening bent dat de piketadvocaat uw belangen niet goed behartigd, dan kunt u overstappen naar een andere advocaat. U kunt dan gratis en geheel vrijblijvend contact opnemen via de advocatenzoekmachine van Eerste Rechtshulp met een andere/nieuwe advocaat met het verzoek uw zaak over te nemen.

Eigen bijdrage betalen aan eerste en tweede advocaat

Ik had een advocaat welke op basis van een toevoeging mijn belangen behartigde in een nog lopende strafzaak. De door de Raad voor Rechtsbijstand berekende eigen bijdrage zou ik in acht termijnen aan hem betalen. Hiervan heb ik er inmiddels drie termijnen aan hem betaald. Onlangs ben ik overgestapt naar een betere advocaat, die heeft de toevoeging van de vorige advocaat overgenomen. Nu wil de eerste advocaat dat ik alsnog de vijf termijnen aan hem betaal. Is dat de normale gang van zaken? Moet ik de eerste advocaat mijn gehele eigen bijdrage betalen en de tweede advocaat ook? Is dat niet dubbelop?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft een vrije advocaatkeuze. Indien u een advocaat heeft ingeschakeld welke op basis van gefinancierde rechtsbijstand voor u werkt, bent u altijd een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw (gezins-)inkomen. Deze eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand ingehouden op de uitbetaling aan de advocaat. Om die reden dient u de eigen bijdrage dan ook aan de advocaat te voldoen. Indien u overstapt naar een andere advocaat, is sinds kort de regel dat aan u opnieuw een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht door de Raad voor Rechtsbijstand.