Rechtsbijstandverzekering nodig - Wel of niet?

Wanneer heeft u een rechtsbijstandverzekering nodig en wegen de voordelen op tegen de kosten?

U heeft een rechtsbijstanderzekering nodig als u in een conflict heeft waarbij u rechtsbijstand nodig heeft. Een rechtszaak waarbij een advocaat nodig is kost al snel tussen de €20.000 en €50.000. Als u verzekerd bent zijn deze kosten gedekt. Over het algemeen kunt u de regel aanhouden dat één declarabel uur van een advocaat ongeveer gelijk is aan de jaarpremie die u betaalt aan de verzekeraar.


Rechtsbijstandverzekering nodig als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand

U heeft minder snel een rechtsbijstandverzekering nodig als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan betaalt u namelijk alleen de wettelijke eigen bijdragen en vergoed de overheid de rechtsbijstandskosten. Hoewel de eigen bijdrage over het algemeen ook overeenkomt met de jaarpremie die u voor de verzekering betaalt is het risico dat u nu loopt veel kleiner. Echter als u elk jaar meerdere conflictsituaties terechtkomt, heeft u wel een rechtsbijstandverzekering nodig omdat u anders elke keer de eigen bijdrage moet betalen.


Als u nooit in conflictsituaties terechtkomt heeft u geen rechtsbijstandverzekering nodig

U heeft natuurlijk geen rechtsbijstandverzekering nodig als u nooit conflicten heeft. Ongelukken, ruzies en conflicten zijn echter moeilijk te voorspellen. Of u in de toekomst een rechtsbijstandverzekering nodig zal hebben hangt voornamelijk af van uw persoonlijke situatie. Heeft u bijvoorbeeld kinderen die veel buitenspelen dan is kans op een conflict groter dan als u geen kinderen heeft. Anderen factoren waarbij u eerder een rechtsbijstandverzekering nodig zou kunnen hebben zijn het regelmatig veranderen van baan, vaak verhuizen of met de auto veel onderweg zijn.


U heeft eerder een rechtsbijstandverzekering nodig als u:

  • Een (groot) gezin heeft
  • Regelmatig van baan veranderd
  • Vaak verhuist
  • Veel onderweg bent met de auto

De meeste conflicten waarbij u een rechtsbijstandverzekering nodig heeft zijn namelijk: verkeersconflicten, consumentenconflicten en arbeidsconflicten. Helemaal als het wat minder met de economie gaat zien wij het aantal conflicten in deze conflictgebieden fors toenemen.


Uw persoonlijke situatie en risicobereidheid bepalen of een rechtsbijstandverzekering nodig heeft

Of u een rechtsbijstandverzekering nodig heeft hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie en in hoeverre u bereid bent om bepaalde risico’s te lopen. Wij hebben een lijst gemaakt van alle rechtsbijstandverzekeringen die volgens onderzoekbureau MoneyView, de Consumentenbond. Wij hebben deze lijst onder onze eigen bezoekers getoetst. U zult zien dat de prijzen niet zoveel van elkaar verschillen en dat u zich met name op de voorwaarden per dekkingsgebied moet richten bij het uitzoeken van een verzekering die bij uw persoonlijke situatie past. Na het lezen van de specifieke voorwaarden per dekkingsgebied kunt u nog beter beoordelen of een rechtsbijstandverzekering nodig is voor u (en uw gezin).


Vraag en antwoord

Rechtsbijstandverzekering nodig - Is het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering handig?

Ik twijfel nog of het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering aan te raden is. Kunt u mij hier iets meer over vertellen? Wanneer is het nuttig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In situaties waarin u rechtsbijstand nodig heeft, biedt een rechtsbijstandverzekering uitkomst. Het kan u veel geld besparen; een rechtszaak kost al snel duizenden euro’s als u hierbij kiest voor de hulp van een advocaat. Gemiddeld genomen kost een rechtsbijstandverzekering op jaarbasis één declarabel uur van een advocaat. Zeker grote gezinnen, mensen die regelmatig van baan wisselen en bijvoorbeeld vaak verhuizen of verbouwen hebben baat bij een rechtsbijstandverzekering. Of u een rechtsbijstandverzekering nodig heeft, is afhankelijk van uw risicobereidheid en uw inschatting van de kans dat u een advocaat nodig heeft.

Rechtsbijstandverzekering nodig - Heb ik een rechtsbijstandverzekering nodig voor ondersteuning bij een rechtszaak?

Ik heb ondersteuning nodig bij een rechtszaak die binnenkort op de planning staat; iemand heeft mij voor de rechter gedaagd. Heb ik een rechtsbijstandverzekering nodig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u zich bij een rechtszitting wilt laten bijstaan heeft u in de basis geen rechtsbijstandverzekering nodig. U kunt een (pro deo) advocaat benaderen om u bij te laten staan; de kosten voor de juridische ondersteuning die u hierbij krijgt betaalt u zelf. Om de kosten te verminderen en rechtsbijstand betaalbaar te houden, loont het om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Ook in de toekomst kunt u hiermee rekenen op juridische ondersteuning in uiteenlopende situaties. Gebruik deze website om de beste rechtsbijstandverzekering voor uw situatie te vinden.

Rechtsbijstandverzekering nodig - Heb ik een verzekering nodig voor rechtshulp?

Ik wil mij graag laten adviseren over mijn rechten en plichten in een conflictsituatie met mijn werkgever. Heb ik een rechtsbijstandverzekering nodig om rechtshulp te kunnen krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel heeft u geen rechtsbijstandverzekering nodig om een (pro deo) advocaat in te kunnen schakelen. Een belangrijke reden om wel voor een rechtsbijstandverzekering te kiezen is de financiële dekking van juridische ondersteuning. Let op, u betaalt altijd een deel van de kosten zelf; het eigen risico. Er zijn situaties waarin u geen rechtsbijstandverzekering nodig heeft om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming bij het inschakelen van rechtshulp. Dit geldt voor burgers met een beperkt eigen vermogen en lager bruto jaarinkomen. Zij kunnen voor hulp van een (pro deo) advocaat kiezen.

Rechtsbijstandverzekering nodig - Kan ik gratis juridische ondersteuning krijgen zonder rechtsbijstandverzekering?

Heb ik altijd een rechtsbijstandverzekering nodig om gratis juridische ondersteuning te krijgen bij conflicten? Ik twijfel nog of het afsluiten hiervan voor mij interessant is.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Of u aanspraak kunt maken op gratis juridische ondersteuning is van verschillende factoren afhankelijk en staat in de basis los van de vraag of u een rechtsbijstandverzekering nodig heeft. Het hangt onder meer af van uw inkomen op jaarbasis en uw eigen vermogen. Een rechtsbijstandverzekering afsluiten wordt sterk aangeraden. Op het moment dat u juridische hulp nodig heeft bij conflictsituaties of bijvoorbeeld bij de verdenking van het plegen van een strafbaar feit, betaalt u slechts een eigen risico. De overige kosten voor hulp van een advocaat worden vergoed door de verzekeraar. Het kan u hoge kosten besparen.

Rechtsbijstandverzekering nodig - Is een rechtsbijstandverzekering verplicht in Nederland?

Voor mij is het niet helemaal duidelijk of een rechtsbijstandverzekering nodig, dan wel verplicht is in Nederland. Kunt u mij hier iets over vertellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft geen rechtsbijstandverzekering nodig wanneer u hulp wenst van een (pro deo) advocaat. Daarnaast is een rechtsbijstandverzekering geen verplichte verzekeringen. Het afsluiten ervan wordt echter sterk aangeraden, daar het u hoge kosten helpt te besparen in het geval dat u juridische hulp wenst. Wanneer u niet in aanmerking komt voor pro deo ondersteuning van een advocaat, betaalt u de rekening zelf. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? In dat geval betaalt u alleen het eigen risico; het merendeel van de gemaakte kosten wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn