Auto in beslag genomen​ - Gratis gesprek advocaat in uw regio

Gratis gesprek advocaat als uw auto in beslag is genomen

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat als uw auto in beslag is genomen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer mag een auto in beslag worden genomen​ door politie?

De politie mag uw auto in beslag nemen bij een forse snelheidsovertreding of als iemand voor medeweggebruikers een groot gevaar vormt. Een andere redenen zou kunnen zijn dat de auto bewijs van een ander strafbaar feit of dat er een vermoeden is dat de auto gekocht is met crimineel geld.


Waarom een advocaat als uw auto in beslag is genomen door de politie?

Een advocaat kan uw belangen behartigen als uw auto in beslag is genomen door de politie. Bij een snelheidsovertredingen met een overschrijding van meer dan 100% kan in samenhang met een geconcretiseerde gevaarzetting een auto in beslag genomen worden door de politie. In twijfelgevallen zal vóórdat tot inbeslagneming wordt overgegaan, overleg plaatsvinden met het OM. Uw rijbewijs wordt ingehouden totdat uw zaak voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de invordering voor de rechter te brengen. Een advocaat is bekent met alle procedures en kan uw auto en rijbewijs eerder voor u terugkrijgen. 


Vergoeding kosten advocaat via overheid 

Wanneer uw auto in beslag genomen is, wilt u hier wellicht een zaak over beginnen. U kiest hierbij voor de hulp van een advocaat, om uw positie te verstevigen. De hulp van een raadsman of raadsvrouw kan hoge kosten met zich meebrengen. Het loont om vooraf te controleren of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. Hierbij wordt een groot deel van de gemaakte advocaatkosten vergoed door de overheid. Het levert u een forse besparing op. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek kan een pro deo advocaat u meer vertellen over de geldende voorwaarden voor pro deo ondersteuning.


Declareren kosten advocaat bij verzekeraar 

Mocht blijken dat u geen beroep kunt doen op pro deo rechtshulp maar u wel een lopende rechtsbijstandverzekering heeft, dan kunt u kosten van een advocaat declareren bij de verzekeraar. Voordat u een advocaat inschakelt, dient u uw verzekeraar om toestemming te vragen. Zou u dit pas nadien doen, dan loopt u het risico dat de gemaakte advocaatkosten niet vergoed worden. Lees uw polisvoorwaarden daarnaast nog eens door, om er zeker van te zijn dat de kosten van een advocaat voor dit type zaak onder uw dekking vallen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Verkeer en rijbewijs hebben veel ervaring met zaken die over een auto die in beslag is genomen gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag als uw auto in beslag is genomen door de politie gratis en vrijblijvend een gesprek aan zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Vraag en antwoord

Mijn vrouw gebruikt ook de auto

Mijn auto is in beslag genomen. Ik gebruik deze auto niet alleen zelf, maar mijn vrouw ook. We hebben de auto allebei vaak nodig. Kan ik iets doen om het beslag op mijn auto op te laten heffen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is belangrijk om vast te stellen waarom uw auto in beslag is genomen. In het geval van een verdenking van een strafbaar feit kunnen hier verschillende redenen voor zijn, zoals waarheidsvinding, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, of beslag met het oog op verbeurdverklaring. Uw advocaat kan een klaagschrift opstellen waarin wordt uiteengezet waarom u de auto zou moeten terugkrijgen. Het kan echter ook gebeuren dat een auto in beslag wordt genomen in verband met openstaande boetes. In dat geval is er sprake van een bestuursrechtelijk dwangmiddel. In plaats van beslag wordt dan gesproken van ‘buitengebruikstelling’ van een voertuig. Op grond van deze regeling kan het zelfs gebeuren dat uw auto in beslag wordt genomen als u iemand in uw auto laat rijden die nog verkeersboetes open heeft staan. Om uw auto terug te krijgen, zullen dan doorgaans alle boetes eerst moeten worden betaald. Daarnaast kunt u geconfronteerd worden met aanvullende kosten. Neem contact op met een van onze advocaten om u te laten adviseren hoe u uw auto zo snel mogelijk terug kunt krijgen als deze in beslag is genomen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.