Wat gebeurt er als u in het verkeer wordt aangehouden onder invloed van cannabis of marihuana?

Het is verboden te rijden onder invloed van (soft)drugs. Net zoals bij alcohol het geval is, bestaat er een wettelijk limiet voor cannabisgebruik in het verkeer. Bij overschrijdingdaarvan bent u strafbaar en kunt u uw rijbewijs (tijdelijk) verliezen. De politie controleert daar op. Dit kan zijn naar aanleiding van een algehele verkeerscontrole of wanneer de politie bij een staandehouding de indruk heeft dat u mogelijk onver invloed van drugs bent en/of drugs in het voertuig ziet of ruikt.

In tegenstelling tot harddrugs wordt cannabis veel langzamer afgebroken door het lichaam. Gebruikt u meerdere keren per week cannabis of marihuana? Dan is de kans aanwezig dat u altijd meer drugs in het lichaam heeft dan wettelijk is toegestaan. In dat geval heeft u bij een verkeerscontrole mogelijk een probleem.

Speekseltest en bloedtest
Wordt u als bestuurder staandegehouden en gecontroleerd op drugsgebruik, dan vordert de politie uw medewerking aan een voorlopige speekseltest. Deze test laat snel en eenvoudig zien of u cannabis heeft gebruikt. Is die test positief, dan vraagt de politie u om bloed af te staan voor een drugstest. Met die test wordt vastgesteld wat de THC-concentratie in uw bloed is.

Omdat de politie niet beschikt over de benodigde apparatuur om uw bloed op het bureau te onderzoeken, wordt het opgestuurd naar een laboratorium van het NFI. De uitslag van dit onderzoek heeft de politie meestal binnen 1 maand binnen. U wordt hier schriftelijk over geïnformeerd. Indien u het niet eens bent met de uitslag, kunt u binnen 4 weken om een contraexpertise verzoeken. De kosten daarvan betaalt u zelf. Het bloed dat bij de bloedtest op het bureau werd afgenomen wordt dan nogmaals getest.

Indien uit de test blijkt dat de vastgestelde THC-concentratie hoger is dan de wettelijk toegestaan, wordt er een proces-verbaal voor overtreding van art. 8. Wegenverkeerswet tegen u opgemaakt. De grenswaarde bij cannabis bedraagt 3,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed. Afhankelijk van uw strafblad en/of de ernst van de overtreding, wordt u bij overtreding van art. 8 Wegenverkeerswet na enige tijd opgeroepen voor een OM-zitting of gedagvaard voor de politierechter.

Welke straf bij rijden onder invloed van cannabis?
De hoogte van de straf die u kunt verwachten, is (onder meer) afhankelijk de meting van de THC-concentratie in het bloed. Eenvoudig gezegd, hoe hoger de concentratie THC in het bloed, hoe hoger de straf. Een geringe overschrijding wordt afgedaan met een geldboete vanaf 850 euro. Bij zwaardere overschrijdingen wordt behalve een geldboete ook een rijontzegging opgelegd. Indien er sprake is van recidive voor rijden onder invloed, wordt een hogere straf opgelegd.