Rijbewijs ingevorderd

Gratis gesprek advocaat als uw rijbewijs is ingevorderd

Rijbewijs ingevorderd? Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer wordt een rijbewijs ingevorderd?

De politie kan uw rijbewijs invorderen als u de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt. Bijvoorbeeld als u veel te hard rijdt. Andere redenen waarom een rijbewijs wordt ingevorderd zijn dat iemand onder invloed is van medicijnen of drugs of als de bestuurder te veel alcohol heeft gedronken.

Concreet zal een rijbewijs worden ingevorderd als blijkt dat het alcoholgehalte in uw bloed boven de 1,3 promille ligt. Dit geldt alleen voor de ervaren bestuurder; bij een beginnende bestuurder ligt de grens op 0,8 promille. Ook wanneer u tijdens een controle weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek, zal het rijbewijs ingevorderd worden. Bij een snelheidsovertreding wordt het rijbewijs ingevorderd als u meer dan 50 kilometer per uur boven de toegestane snelheid rijdt. In het geval van het gebruik van een bromfiets wordt het rijbewijs ingenomen bij een overtreding van 30 kilometer per uur boven de toegestane maximumsnelheid. Zoals reeds genoemd, kan het rijbewijs ook ingevorderd worden bij gevaarlijk rijgedrag. Het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of de agent uw rijgedrag terecht als gevaarlijk heeft aangemerkt. 


Waarom een (pro deo) advocaat als uw rijbewijs is ingevorderd?

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd dient de politie binnen 3 dagen deze naar de officier van justitie te sturen. Als uw rijbewijs is ingevorderd bepaalt de officier van justitie of uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. Binnen 10 dagen dient de officier van justitie aan te geven wat de vervolgstappen zijn (bijvoorbeeld dat u bij de rechter moet verschijnen). De inhouding van uw rijbewijs geldt in dit geval totdat uw zaak voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden nadat uw rijbewijs is ingevorderd voor de rechter te brengen. Heeft u na 60 dagen nog steeds geen rechtszaak of hoort u binnen 10 dagen na het invorderen van uw rijbewijs door de politie niets meer, dan moet u uw rijbewijs terugkrijgen zonder proces. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Met rechtshulp van een advocaat kunt u uw rijbewijs eerder terugkrijgen

Met de rechtshulp van een (pro deo) advocaat kunt u uw rijbewijs in veel gevallen eerder terugkrijgen. De advocaat kan namens u een verzoek hiertoe indienen bij de rechter. Indien uw zaak uiteindelijk wordt behandeld door de rechter, loopt u het risico dat u uw rijbewijs voorgoed verliest. 

Een advocaat kan u ook bijstaan tijdens deze terechtzitting. Rechters en officieren van justitie hanteren verschillende richtlijnen die de hoogte van de straf bepalen. Het is belangrijk dat u een advocaat raadpleegt die beide richtlijnen kent. Indien mogelijk zal de advocaat altijd een vrijspraak bepleiten.

Klaagschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie, dan kan een advocaat een klaagschrift voor u indienen. Dit is een verzoek aan de rechter waarin namens u wordt gevraagd om uw rijbevoegdheid (gedeeltelijk) terug te krijgen (bijvoorbeeld alleen voor uw werk). In veel gevallen wordt het rijbewijs dan eerder teruggegeven.


Kostenvergoeding via overheid als uw rijbewijs ingevorderd is

De kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat als uw rijbewijs ingevorderd is, kunt u in sommige gevallen grotendeels vergoed krijgen via de overheid. Men noemt dit pro deo rechtshulp. Gratis is juridische ondersteuning in dit geval zelden; u betaalt vrijwel altijd een eigen bijdrage voor de hulp van een raadsman of raadsvrouw. Houd er rekening mee, dat aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden om aanspraak te kunnen maken op pro deo rechtshulp. Zo mogen uw vermogen en bruto jaarinkomen niet te hoog zijn. Een pro deo advocaat kan u er meer over vertellen.


Declaratie kosten hulp advocaat rechtsbijstandverzekering

Heeft u een lopende rechtsbijstandverzekering en is uw inkomen te hoog om in aanmerking te komen voor pro deo rechtshulp? In dat geval kunt u de advocaatkosten mogelijk declareren bij uw verzekeraar. Let op, een basisdekking is niet standaard voldoende om deze kosten te kunnen declareren. Het komt voor dat u hier een aanvullende verzekering of module voor af had moeten sluiten. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met feit, dat u de verzekeraar vooraf om toestemming moet vragen als u een advocaat in wilt schakelen.


Zoekmachine voor een (pro deo) advocaat 

Deze website biedt u een zoekmachine voor (pro deo) advocaten, zodat u altijd een raadsman of raadsvrouw vindt die vaker zaken rond een ingevorderd rijbewijs behandeld heeft. Het vergroot de kans op een voor u positieve afloop. De ervaring van een (pro deo) advocaat met specifieke zaken leest u af aan diens expertisegebied. U kunt de (pro deo) advocaten op basis hiervan filteren in de zoekmachine. Naast het expertisegebied is ook het werkgebied van de advocaat belangrijk. U zoekt een professional bij u in de buurt. Op het profiel van een (pro deo) advocaat leest u meer over diens expertisegebied(en) en het gebied waarbinnen deze werkzaam is. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Verkeer en rijbewijs hebben veel ervaring met het eerder terugkrijgen van uw rijbewijs als deze is ingevorderd. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag als uw rijbewijs is ingevorderd gratis en vrijblijvend een gesprek aan zodat u daarna weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.


Vraag en antwoord

Ik wil mijn rijbewijs terug, wat kan ik doen?

Onlangs werd mijn rijbewijs ingevorderd, omdat ik volgens agenten anderen in gevaar zou hebben gebracht. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw rijbewijs ingevorderd is, zal de officier van justitie bepalen of u zich voor de rechter moet verantwoorden. Mocht dit het geval zijn, dan wordt het rijbewijs in ieder geval tot de rechtszitting vastgehouden door de officier van justitie. Deze kan echter ook beslissen dat de invordering onterecht is; u krijgt uw rijbewijs in dat geval direct (uiterlijk binnen 13 dagen na het moment van invorderen) terug. Schakel een (pro deo) advocaat in, wanneer uw rijbewijs ingevorderd is en u zich voor de rechter moet verantwoorden. 

Kan ik een rijbewijs vroegtijdig terugkrijgen na rijden onder invloed van drugs?

Enige tijd terug is mijn rijbewijs ingevorderd, nadat ik werd gepakt voor het rijden onder invloed van drugs. Kan ik mijn rijbewijs eerder terugkrijgen? Ik heb deze nodig voor mijn werk.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn mogelijkheden om een rijbewijs eerder terug te vragen, wanneer het rijbewijs ingevorderd is voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Ook bij een snelheidsovertreding is dit soms mogelijk. U doet er verstandig aan om een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze helpt u het juiste proces te volgen om de officier van justitie te verzoeken uw rijbewijs eerder terug te geven. In sommige gevallen gebeurt dat onder specifieke voorwaarden. U mag het rijbewijs bijvoorbeeld alleen gebruiken voor de ritten gerelateerd aan uw werk. Een (pro deo) advocaat vertelt u hier meer over.

Te hard gereden, maar rijbewijs onterecht ingevorderd. Wat nu?

Recent is mijn rijbewijs ingevorderd nadat ik te hard reed over een doorgaande weg. Nu ben ik van mening dat dit onterecht is. Zo hard reed ik namelijk niet. Wat te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw rijbewijs ingevorderd is, doet u er verstandig aan om een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze toetst of de invordering van uw rijbewijs door de verbalisant terecht was. Er zijn verschillende gronden op basis waarvan kan worden overgegaan tot de invordering van het rijbewijs. Een voorbeeld daarvan is de situatie waarin u 50 kilometer per uur harder rijdt, dan is toegestaan. Gebruikt u een bromfiets, dan kan een rijbewijs ingevorderd worden bij een snelheidsovertreding van 30 kilometer per uur of meer.

Wanneer mag een rijbewijs ingevorderd worden bij het gebruik van alcohol?

Recent is mijn rijbewijs ingevorderd, nadat ik te veel alcohol zou hebben gedronken. Nu vraag ik mij af of dit wel terecht is. Wat zijn de regels op dit vlak?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer uw rijbewijs ingevorderd wordt, zal de betrokken verbalisant u direct aangeven in welke mate u de geldende wet- en regelgeving overtreden heeft. De Wegenverkeerswet schrijft middels artikel 8 voor dat u niet mag rijden na het gebruik van verdovende middelen. Alcohol is daar een voorbeeld van. De verbalisant zal u een test laten uitvoeren, wanneer deze vermoedt dat er sprake is van alcoholgebruik. Blijkt de waarde van die test hoger te liggen dan 570 UGL of 1,3 promille, dan kan uw rijbewijs ingevorderd worden. Een (pro deo) advocaat kan u meer vertellen over uw rechten als uw rijbewijs ingevorderd is.

Kan mijn werkgever bezwaar maken tegen de invordering van mijn rijbewijs?

Ik werd gewezen op de mogelijkheid om mijn werkgever bezwaar te laten maken tegen het feit dat mijn rijbewijs ingevorderd is. Klopt dat en zo ja, hoe pakken we dit aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw rijbewijs ingevorderd wordt, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. Ook kunt u een verzoek indienen tot het voorlopig teruggeven van het rijbewijs. Naast de mogelijkheid om zelf een zogenaamd klaagschrift in te dienen, kunt u dit ook door anderen laten doen. Belangrijk hierbij is dat degene die het klaagschrift indient een belanghebbende is in uw casus. De werkgever kan daar een voorbeeld van zijn. Het loont om vooraf een (pro deo) advocaat om advies te vragen, wanneer uw rijbewijs ingevorderd is. Deze vertelt u meer over uw rechten in zo’n situatie.

Hoelang duurt een rijontzegging bij een eerste snelheidsovertreding?

Onlangs ben ik voor het eerst aangehouden voor een snelheidsovertreding. Mijn rijbewijs is ingevorderd. Nu wil ik weten wanneer ik deze terug zal krijgen. Kunt u mij dit vertellen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van de ernst van een snelheidsovertreding, hoelang uw rijbewijs ingevorderd wordt. Daarnaast speelt mee, hoe vaak u al bent aangehouden voor een snelheidsovertreding. Naarmate het aantal overtredingen oploopt, zal ook de duur van de invordering van het rijbewijs toenemen. U kunt een (pro deo) advocaat raadplegen om te kijken hoelang uw rijbewijs ingevorderd zal worden en te toetsen of de handelingen van het Openbaar Ministerie correct zijn. Standaard heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit rond de invordering van uw rijbewijs.

Wanneer hoor ik of ik mijn rijbewijs weer terug zal krijgen?

Mijn rijbewijs is ingevorderd omdat ik volgens de agent veel te hard heb gereden. Nu ben ik het hier niet mee eens en verwacht ik mijn rijbewijs snel terug te krijgen. Hoe werkt dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw rijbewijs ingevorderd is door een politieagent, zal deze het document binnen drie dagen naar de officier van justitie sturen. Het is vervolgens aan de officier van justitie om te bepalen of u het ingevorderde rijbewijs terug zal krijgen, of dat deze langer wordt ingehouden. De officier van justitie neemt dit besluit binnen tien dagen. Wordt het rijbewijs ingehouden en bent u het daar niet mee eens? Schakel in dat geval een (pro deo) advocaat in om u bij te laten staan. Deze zal u meer vertellen over de rechten die u heeft en het juridisch proces wat volgt om uw rijbewijs terug te krijgen.

Wordt een rijbewijs ingevorderd bij een Mulderboete?

Ik heb gehoord dat verkeersovertredingen over verschillende categorieën worden verdeeld, zoals de Mulderboetes. Kan mijn rijbewijs ingevorderd worden bij een Mulderboete?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw conclusie is juist, dat er onderscheid gemaakt wordt tussen lichte en zwaardere verkeersovertredingen. Een Mulderboete wordt gegeven bij een lichte overtreding; u reed bijvoorbeeld 20 kilometer per uur te hard. Bij een licht incident zal uw rijbewijs normaliter niet ingevorderd worden. Heeft u een zwaardere overtreding gepleegd, zoals een snelheidsovertreding boven de 30 kilometer per uur? In dat geval loopt u het risico op invordering van uw rijbewijs logischerwijs wel. Neem een (pro deo) advocaat in de arm om u te laten informeren over uw rechten, wanneer uw rijbewijs is ingevorderd.

Mag ik de auto nog wel gebruiken voor mijn werk?

Ik kan eigenlijk niet zonder mijn auto bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor mijn werkgever. Zou ik de auto hier nog wel voor mogen gebruiken na de invordering van mijn rijbewijs?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis geldt dat u nadat uw rijbewijs ingevorderd is geen auto meer mag besturen op de openbare weg. Wel heeft u de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een deel van uw rijbevoegdheid terug te geven. U kunt bijvoorbeeld vragen of u het voertuig nog wel voor de uitvoering van uw werk mag gebruiken. Het kan voorkomen dat een ingevorderd rijbewijs in zo’n geval eerder teruggegeven wordt. Om uw verzoek kracht bij te zetten is het verstandig om de ondersteuning van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze helpt u het verzoek uit te werken en in te dienen bij de rechter.

Mijn alcoholgehalte lag op 1,0 promille, rijbewijs onterecht ingevorderd?

Tijdens een rit vanuit de kroeg naar huis ben ik staande gehouden door de politie. Mijn alcoholgehalte lag op 1,0 promille. Voor de politie reden om mijn rijbewijs in te vorderen. Is dit terecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Of de politie uw rijbewijs terecht heeft ingevorderd is van een aantal zaken afhankelijk. Zo speelt mee, of u op het moment dat u werd staande gehouden een ervaren bestuurder was. In de basis geldt dat een rijbewijs ingevorderd wordt bij een alcoholgehalte van 1,3 promille. Dit zou in uw situatie betekenen dat het rijbewijs onterecht van u is afgenomen. Bent u echter een onervaren bestuurder, dan geldt een maximum van 0,8 promille. Schakel een (pro deo) advocaat in om u te laten informeren over uw mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de invordering van uw rijbewijs.

Wat is de procedure?

Mijn rijbewijs is ingevorderd en de agent heeft mij wel uitgelegd wat de procedure is maar ik ben dit vergeten. Zou u kunnen aangeven wat de procedure is?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als uw rijbewijs is ingevorderd is de procedure als volgt. De politie heeft 3 dagen de tijd om uw rijbewijs naar de officier van justitie op te sturen. Vervolgens dient de officier van justitie binnen tien dagen aan te geven wat de vervolgstappen zijn (Bijvoorbeeld dat u voor de rechter moet verschijnen of dat u uw rijbewijs kunt ophalen). Indien u binnen tien dagen niets hoort dan dient u uw rijbewijs direct terug te krijgen. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Voor de rechter verschijnen

Mijn rijbewijs is ingevorderd en ik moet voor de rechter verschijnen. Hoelang moet ik hierop wachten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als uw rijbewijs is ingevorderd en de officier van justitie heeft aangegeven dat u voor de rechter moet verschijnen dan moet de officier dit binnen 60 dagen doen. Heeft u na 60 dagen nog steeds geen rechtszaak dan moet u uw rijbewijs terugkrijgen zonder proces. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Wat kan je er tegen doen?

Wat kan ik doen als mijn rijbewijs is ingevorderd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als uw rijbewijs is ingevorderd kunt u een klaagschrift indienen waarin u aangeeft waarom u uw rijbewijs nodig heeft. Als u van mening bent dat er procedurefouten zijn gemaakt kunt u dit eveneens aangeven in uw klaagschrift. Op basis van uw klaagschrift bepaalt de rechter of u uw rijbewijs eerder terugkrijgt of dat u uw rijbewijs kwijt bent tot in ieder geval de rechtszitting.

Wanneer mag mijn rijbewijs worden ingevorderd

Wat zijn voor de politie redenen om een rijbewijs in te vorderen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De politie beoordeelt of u een gevaar vormt op de weg. Dit kan het geval zijn als u meer dan 1,3 promille alcohol in uw bloed heeft of als u meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt. Ook kan de politie uw rijbewijs invorderen als u verkeersboetes open heeft staan.

Gevolgen als je toch gaat rijden

Mijn rijbewijs is ingevorderd maar wat gebeurt er eigenlijk als je toch gaat rijden? De pakkans is namelijk erg klein.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wij raden het u ten strengste af om te rijden als uw rijbewijs is ingevorderd. U loopt het risico op een zwaardere straf en in het ergste geval zelfs een gevangenisstraf. Als u uw rijbewijs heeft teruggekregen voor uw werk en u wordt aangehouden in het weekend bent u uw rijbewijs helemaal kwijt.

Hoelang kan rijbewijs worden ingehouden

Mijn rijbewijs is ingevorderd en ik moet voor de rechter verschijnen. Hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als uw rijbewijs is ingevorderd wordt de duur dat u uw rijbewijs kwijt bent bepaald door de overtreding. In het gunstige geval twee weken en in het ergste geval bent u uw rijbewijs enkele maanden kwijt.

Hoe kom je thuis als je rijbewijs is ingevorderd

Hoe kom je eigenlijk thuis als je rijbewijs is ingevorderd en wat gebeurt er met je auto?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Zelf naar huis toe rijden is helaas geen optie. Als uw rijbewijs is ingevorderd kunt u bijvoorbeeld een van uw naasten opbellen en vragen of deze u wilt ophalen en uw auto naar huis wilt rijden.

Aangehouden met alcohol op maar rijbewijs nodig voor baan

Ik ben aangehouden met te veel alcohol op achter het stuur en er is sprake van dat de officier van justitie mijn een rijontzegging wil opleggen. Ik heb echter mijn rijbewijs nodig voor mijn werk en ik kan mijn baan verliezen. Is het mogelijk om een hogere boete of een andere straf te verzoeken in plaats van een rijontzegging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De staf die aan u kan worden opgelegd voor het rijden onder invloed is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die u had genuttigd, alsmede of u eerder bent bestraft voor het rijden onder invloed (recidive). Indien u wordt gedagvaard voor de rechter, dan kan deze bij de strafoplegging rekening houden met zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. De rechter kan er bijvoorbeeld rekening mee houden dat u ten gevolge van een (langdurige) rijontzegging uw baan verliest. U moet in dat geval wel kunnen aantonen dat dit daadwerkelijk het geval is, bijvoorbeeld door een verklaring van uw werkgever aan de rechter te overhandigen. De rechter kan gelet op zwaarwegende persoonlijke omstandigheden bijvoorbeeld een hogere werkstraf en/of geldboete opleggen in plaats van een langdurige rijontzegging. Een advocaat kan u verdedigen voor de rechter als u wordt vervolgd voor het rijden onder invloed. De advocaat kan namens u aan de rechter verzoeken om bij de strafoplegging rekening te houden met uw persoonlijke situatie. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Na weigeren meewerken aan alcoholonderzoek

Ik ben aangehouden door de politie toen ik mijn auto bestuurde. De politie zei dat ik moest meewerken aan een alcoholonderzoek. Ik heb dit geweigerd, want volgens mij hoef je niet mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Vervolgens is de politie overgegaan tot invordering van mijn rijbewijs. Als ik dat had geweten, had ik wel meegewerkt. Mag de politie mijn rijbewijs invorderen als ik niet wil meewerken aan een alcoholonderzoek?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek) kan de politie overgaan tot invordering rijbewijs. De politie heeft door uw weigering niet kunnen vaststellen hoeveel u heeft gedronken, maar de rechter mag u toch een straf opleggen. De rechter gaat er dan vanuit dat u veel heeft gedronken en kan een hoge geldboete opleveren. Ook kunt u uw rijbewijs lange tijd kwijtraken. Daarnaast wordt uw weigering doorgegeven aan het CBR. Het is daarom aan te raden gewoon mee te werken aan een alcoholonderzoek. Bent u van mening dat de politie er ten onrechte vanuit is gegaan dat u medewerking aan het alcoholonderzoek weigerde, of wilt u rechtsbijstand van een advocaat? Neem dan contact op met een strafrechtadvocaat. Deze advocaat zal de processtukken voor u opvragen en samen met u kijken hoe sterk u staat. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Ander motorvoertuig besturen als auto rijbewijs is ingevorderd

Ik ben door de politie aangehouden omdat ik 55 kilometer per uur boven de maximaal toegestane snelheid reed. Daarbij is de politie overgegaan tot invordering rijbewijs. Ik reis meerdere keren per week naar mijn ouders, die in een verzorgingstehuis wonen. Met het openbaar vervoer duurt deze reis erg lang. Ik zou daarom liever met mijn brommer reizen. Mag ik wel een ander motorvoertuig besturen nu mijn rijbewijs is ingevorderd omdat ik de hard heb gereden in de auto?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u meer dan 50 kilometer per uur te snel rijdt met de auto, mag de politie overgaan tot invordering van uw rijbewijs. De politie stuurt uw rijbewijs dan binnen 3 dagen naar de officier van justitie. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen of u uw rijbewijs terugkrijgt. De officier van justitie kan uw rijbewijs ook voor langere tijd inhouden. Uw zaak moet dan wel binnen 6 maanden na uw invordering rijbewijs voor de rechter komen. Zolang u uw rijbewijs kwijt bent mag geen enkel motorvoertuig besturen. Het maakt daarbij niet uit of u het voertuig nodig heeft om ergens te komen, of voor uw werk. Als u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie, kunt u een advocaat vragen om een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank, waarin u vraagt om teruggave van uw rijbewijs. Neem gratis vrijblijvend contact op met een van onze advocaten als uw rijbewijs is ingevorderd na te hard rijden. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.