Bewindvoering kosten - Gratis gesprek bewindvoerder

Wat zijn de bewindvoering kosten?

Een veel gestelde vraag is of iemand de kosten van bewindvoering zelf moet betalen. Het antwoord op die vraag is dat de kosten van bewindvoering moeten worden betaald door de persoon die onder bewind is gesteld. Kan deze persoon de bewindvoering kosten niet betalen, dan kan een verzoek tot bijzondere bijstand worden ingediend bij de gemeente waar deze persoon staat ingeschreven. In sommige gevallen worden de kosten van de bewindvoering dan door de gemeente voldaan.  


Bewindvoering kosten zijn wettelijk vastgelegd 

Indien u wilt weten wat de kosten van bewindvoering op jaarbasis zijn, dan kunt u dit online opzoeken op Rijksoverheid.nl. De bewindvoering kosten worden door de overheid jaarlijks opnieuw bepaald en geïndexeerd. 


Gratis gesprek over bewindvoering kosten

Vraag een gratis gesprek aan als u wilt weten wat de kosten van bewindvoering zijn en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  • U kunt kennismaken en uw vragen stellen
  • U kunt de financiële situatie bespreken
  • De dienstverlening wordt aan u uitgelegd
  • De procedure om bewind aan te vragen wordt met u doorgenomen

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn