Verzekeringsgeschil

Gratis gesprek advocaat bij een verzekeringsgeschil

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een verzekeringsgeschil en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een verzekeringsgeschil? 

Van een verzekeringsgeschil wordt gesproken, wanneer er een conflict ontstaan is tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer. Denk aan een situatie, waarin een verzekeraar weigert een ingediend declaratieverzoek aan de verzekeringnemer uit te keren. Een verzekeraar kan hier verschillende redenen voor hebben. Zo wordt mogelijk getwijfeld aan de echtheid van het verhaal, rond de ontstane schade waarvoor de reparatiekosten bij de verzekeraar worden geclaimd. Ook kunnen er discussies ontstaan over de wijze waarop passages uit de polis van een verzekering geïnterpreteerd moeten worden. Mogelijk bent u het hierbij niet eens met de zienswijze van de verzekeraar. Het leidt tot een verzekeringsgeschil, waarbij de hulp van een (pro deo) advocaat wenselijk is. Deze vertelt u meer over de wijze waarop u het oplossen van zo’n geschil met de verzekeraar aanpakt. Ook kan deze u adviseren over de verschillende mogelijkheden die u hierbij heeft. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij een verzekeringsgeschil?

Als u een geschil heeft met uw verzekeraar omdat deze een vergoeding niet of niet volledig wil uitkeren kunt u het beste een (pro deo) advocaat raadplegen. Het komt helaas vaak voor dat een verzekeraar een vergoeding niet of niet volledig wil uitkeren. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. 

 • Omdat zij niet willen betalen omdat u uw premie niet of niet tijdig betaald heeft
 • Omdat de polis de geleden schade niet dekt
 • Omdat de schade onder uw eigen risico valt
 • Omdat de schade groter is dan de dekking van de polis
 • Omdat u niet als verzekerde onder de polis geregistreerd stond.

Als u een geschil heeft met uw verzekeraar omtrent de uit te keren vergoeding kunt u het beste de hulp inschakelen van een (pro deo) advocaat. Een (pro deo) advocaat kan voor u in overleg treden met de verzekeraar.


Overheidsvergoeding hulp advocaat bij verzekeringsgeschil 

Voor de hulp van een advocaat bij een verzekeringsgeschil betaalt u hoge kosten. Het kan u ervan weerhouden een advocaat in te schakelen. Dat is zonde, omdat u mogelijk aanspraak kunt maken op pro deo rechtshulp. Deze vorm van ondersteuning, aangeboden door een pro deo advocaat, wordt grotendeels vergoed door de overheid. Het betekent overigens niet dat u kosteloos een raadsman of raadsvrouw in kunt schakelen; u betaalt vrijwel altijd een deel van de kosten zelf. Verschillende factoren bepalen of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. Om een voorbeeld te geven: uw bruto jaarinkomen mag niet hoger zijn dan 29.600 euro.


Declaratie indienen bij verzekeraar voor hulp advocaat

U kunt de kosten voor de hulp van een advocaat bij een verzekeringsgeschil mogelijk ook vergoed krijgen via uw verzekeraar. Logischerwijs dient u hiervoor te beschikken over een lopende rechtsbijstandverzekering. Een basisverzekering is niet altijd voldoende; soms heeft u een aanvullende verzekering of module nodig. Om een declaratie in te kunnen dienen, dient u de verzekeraar formeel om toestemming te vragen voor het inschakelen van een advocaat. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek kan een advocaat u meer over dit proces vertellen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Contract en aansprakelijkheid hebben veel ervaring met verzekeringsgeschillen. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een verzekeringsgeschil. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.