Ontbinding overeenkomst

Gratis gesprek advocaat over ontbinding van een overeenkomst

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio over ontbinding van een overeenkomst en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Waarom een (pro deo) advocaat bij de ontbinding van een overeenkomst? 

Bij de ontbinding van een overeenkomst is het sterk aan te raden de hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Er zijn hierbij verschillende factoren waarmee u rekening dient te houden. Zo is het ontbinden van een lopende overeenkomst niet zonder meer mogelijk. U dient zich bijvoorbeeld te houden aan de opzegtermijn. In het geval van de overeenkomst die u sluit bij de aankoop van een product dient u rekening te houden met de rechten die een verkoper heeft om een product te herstellen of te vervangen bij een defect. Een (pro deo) advocaat vertelt u wat uw rechten en plichten in verschillende situaties zijn. Wanneer kunt u bijvoorbeeld stellen dat een wederpartij de voorwaarden uit de overeenkomst geschonden heeft, wat u het recht geeft om de overeenkomst te (laten) ontbinden? Welk proces dient u hierbij te volgen? Een (pro deo) advocaat biedt u het antwoord op dergelijke vragen. 


Pro deo rechtshulp 

Kiest u voor de hulp van een advocaat bij de ontbinding van een overeenkomst? Een verstandige keuze, omdat een advocaat u kan adviseren over de wijze waarop u dit het beste aan kunt pakken. Wanneer uw bruto jaarinkomen onder de 29.600 euro ligt en u een beperkt eigen vermogen heeft, kunt u een beroep doen op pro deo rechtshulp. Bij deze vorm van juridische hulp wordt een groot deel van de advocaatkosten vergoed door de overheid. Juridische ondersteuning is op deze manier voor iedere burger toegankelijk. Vink de optie “PRO DEO” in de zoekmachine aan, wanneer u een raadsman of raadsvrouw zoekt die deze vorm van hulp ondersteunt.


Kosten advocaat declareren bij het ontbinden van een overeenkomst

Wanneer u een lopende rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u de kosten voor de hulp van een advocaat bij de ontbinding van een overeenkomst mogelijk declareren bij uw verzekeraar. Let op, mogelijk is de dekking van uw basisverzekering hierin onvoldoende. Soms heeft u een aanvullende module nodig. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Contract en aansprakelijkheid hebben veel ervaring en zijn bekend met wettelijke artikelen op grond waarvan tot ontbinding van een overeenkomst kan worden overgegaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een overeenkomst wilt ontbinden. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

In welk geval kan ik een overeenkomst ontbinden?

Ik heb met iemand een contract gesloten, maar achteraf gezien ben ik niet tevreden en wil ik van het contract af. In welke gevallen zou ik dit wel of niet kunnen doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Of het mogelijk is om een overeenkomst te ontbinden hangt sterk af van het type overeenkomst, de manier waarop de overeenkomst is gesloten en wat er precies is afgesproken. Over het algemeen kan een overeenkomst worden ontbonden op het moment dat de wederpartij zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is niet altijd direct genoeg om ontbinding te rechtvaardigen; de tekortkoming moet wel ernstig genoeg zijn. Daarnaast moet het voor de wederpartij tijdelijk of blijvend onmogelijk zijn om de gemaakte afspraak na te komen. Als dit niet het geval is moet u de wederpartij eerst ‘in gebreke stellen’. Dit betekent dat u de overeenkomst pas kan ontbinden nadat u de wederpartij heeft aangespoord om alsnog na te komen en diegene dit alsnog niet doet. Wat u het beste kunt doen hangt af van uw situatie. Bij twijfel kunt u het beste om juridisch advies vragen. 

Op welke manier kan ik een overeenkomst ontbinden?

Ik heb een telefoon gekocht van iemand, maar ik krijg het niet geleverd. Ik wil daarom van mijn koop af en mijn geld terug. Hoe kan ik mijn koopovereenkomst ontbinden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u een koopovereenkomst wil ontbinden, is meestal de eerste stap een ingebrekestelling. Dit betekent dat u de verkoper opnieuw een kans geeft om bijvoorbeeld de telefoon alsnog te leveren. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar de verkoper waarin u duidelijk een termijn aangeeft waarbinnen deze alsnog moet leveren. In sommige gevallen is een ingebrekestelling niet nodig voor de ontbinding, bijvoorbeeld als levering niet meer mogelijk is. Als de wederpartij na de gegeven termijn nog steeds niet levert, of als de ingebrekestelling in zijn geheel niet noodzakelijk is, kunt u een ontbindingsbrief schrijven. In deze brief schrijft u dat de overeenkomst niet is nagekomen en dat u daarom de overeenkomst ontbindt. Als u al betaald heeft, heeft u recht om uw geld terug te krijgen. Het is aan te raden om in uw brief te vorderen dat het betaalde bedrag teruggestort wordt. Indien deze brief geen succes heeft, dan kunt u via de rechter de overeenkomst laten ontbinden. Wel is het dan aan te raden juridisch advies van een (pro deo) advocaat in te roepen.