Overeenkomst van opdracht ontbinden - Gratis gesprek advocaat

Gratis gesprek advocaat over overeenkomst van opdracht ontbinden

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een overeenkomst van opdracht wilt ontbinden er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Waarom een overeenkomst van opdracht ontbinden? 

Zowel een opdrachtnemer, als een opdrachtgever kan redenen hebben om de overeenkomst van een opdracht te ontbinden. Denk aan een opdrachtnemer die het eerste afgesproken voorschot op de betaling van de opdracht niet ontvangen heeft na meerdere herinneringen. Voor deze partij reden om de opdracht stop te zetten en op zoek te gaan naar een andere opdrachtgever. Andersom kan een opdrachtgever de overeenkomst van een opdracht ontbinden, wanneer afspraken niet worden nagekomen door een opdrachtnemer. Mogelijk worden werkzaamheden te laat opgeleverd, of is de kwaliteit van de uitvoering van deze werkzaamheden ondermaats. Het is niet zonder meer mogelijk om de overeenkomst van een opdracht te ontbinden. Laat u hierbij altijd adviseren door een (pro deo) advocaat. Het voorkomt dat de wederpartij een juridische procedure tegen u kan starten, om u te houden aan de aangegane overeenkomst rond de gegeven of aangenomen opdracht. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij overeenkomst van opdracht ontbinden? 

Er zijn verschillende redenen die maken dat het verstandig is om voor de hulp van een (pro deo) advocaat te kiezen bij de overeenkomst van een opdracht ontbinden. U heeft zowel als opdrachtgever, als ook als opdrachtnemer niet zonder meer het recht om een ondertekende overeenkomst voor een opdracht te laten ontbinden. Vaak zijn in de voorwaarden van de opdrachtnemer ontbindende factoren opgenomen; soms staan deze in de overeenkomst zelf. Daarbij gelden een aantal wettelijke factoren, die u het recht kunnen geven om over te gaan tot de ontbinding van een opdrachtovereenkomst. Een (pro deo) advocaat adviseert u over de toepassing van de ontbindende voorwaarden. U moet er zeker van zijn, dat aan deze voorwaarden voldaan wordt om verdere escalatie te voorkomen. Een wederpartij kan u via de rechter aan de overeenkomst proberen te houden. U draait in zo’n geval op voor de gemaakte juridische kosten. Met de hulp van een (pro deo) advocaat voorkomt u dit. 


Kosten advocaat bij overeenkomst van opdracht ontbinden 

De kosten voor de hulp van een advocaat bij de overeenkomst van een opdracht ontbinden kunnen snel oplopen. Voorkom dat u deze kosten onnodig zelf betaalt, door te kiezen voor pro deo rechtshulp. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt onder meer af van uw bruto jaarinkomen. Het inkomen mag niet hoger zijn dan €29.600. Laat u over de exacte voorwaarden adviseren door een pro deo advocaat bij een eerste gratis kennismakingsgesprek. Let op, niet iedere advocaat biedt pro deo ondersteuning aan. Vink de optie “PRO DEO” daarom altijd aan, binnen de zoekmachine.


Vergoeding verzekeraar bij hulp advocaat na overeenkomst van opdracht ontbinden 

Mogelijk is uw inkomen te hoog, maar heeft u wel een lopende rechtsbijstandverzekering. Controleer of de dekking van deze rechtsbijstandverzekering en eventueel afgesloten aanvullende modules toereikend is voor het declareren van de advocaatkosten bij een overeenkomst van een opdracht ontbinden. Pas op, u mag een advocaat pas inschakelen als u toestemming heeft van uw verzekeraar. Heeft u deze toestemming niet, dan worden de gemaakte kosten wellicht niet vergoed achteraf. 


Wat houdt een gratis gesprek over overeenkomst van opdracht ontbinden in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Contract en aansprakelijkheid hebben veel ervaring en zijn bekend met wettelijke artikelen op grond waarvan u de overeenkomst van opdracht kunt ontbinden. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een overeenkomst van opdracht wilt ontbinden. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.