Onrechtmatige daad - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over een onrechtmatige daad

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een onrechtmatige daad?

Er is sprake van een onrechtmatige daad als schade ontstaat door inbreuk op iemands recht of (wettelijk) verkeerd handelen. Onrechtmatige daad kent drie varianten. De ene onrechtmatige daad is de andere niet, zo zal blijken wanneer u de onrechtmatige daad van iemand anders voor de rechter brengt. In de basis wordt onderscheid gemaakt tussen drie varianten, te weten: 

 • Inbreuk maken op een recht
 • Het handelen in strijd met een wettelijke verplichting die men heeft 
 • Het handelen in strijd met dat wat men volgens het ongeschreven recht in de maatschappij verwacht 

Een (pro deo) advocaat kan samen met u vaststellen binnen welke van deze drie categorieën uw zaak zou vallen. Zeker hetgeen onder de derde categorie valt is vaak behoorlijk lastig vast te stellen. Vaak is het aan het Openbaar Ministerie om hierover een uitspraak te doen. Zaken die binnen de eerste twee categorieën vallen zijn vaak veel sneller te herkennen. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij een onrechtmatige daad

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht door een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt. Voordat kan worden gesproken van enige aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad, dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Zo moet de onrechtmatige daad toe te rekenen zijn aan de dader. Een onrechtmatige daad is toerekenbaar wanneer zij te wijten is aan schuld of aan een andere oorzaak die voor rekening van de dader komt. Als vastgesteld is dat sprake is van een onrechtmatige daad en deze ook aan de dader kan worden toegerekend, dient gekeken te worden of er ook daadwerkelijk schade ontstaan is. Dit kan zowel vermogensschade als immateriële schade betreffen. Het ontstaan van schade is op zichzelf nog niet voldoende. Er moet komen vast te staan dat de schade is ontstaan als gevolg van de onrechtmatige daad. Een laatste voorwaarde voor aansprakelijkheid is de relativiteit. Dit houdt in dat de norm die geschonden is door de onrechtmatige daad strekt tot bescherming van de schade die de benadeelde geleden heeft.

Het vaststellen of sprake is van aansprakelijkheid na een onrechtmatige daad is een ingewikkelde aangelegenheid. Indien u schade geleden heeft en van mening bent dat deze schade veroorzaakt is door een onrechtmatige daad van een ander, is het raadzaam een (pro deo) advocaat in te schakelen. Een (pro deo) advocaat kan alle nodige stappen nagaan waaruit zou moeten blijken dat u inderdaad uw schade vergoed dient te krijgen omdat een ander aansprakelijk is door het begaan van een onrechtmatige daad. Ook kan een (pro deo) advocaat met u, indien nodig, naar de rechter stappen om deze schade ook daadwerkelijk vergoed te krijgen.


Advocaatkosten bij zaak rond onrechtmatige daad 

Wanneer u voor de hulp van een advocaat kiest bij een zaak rond een onrechtmatige daad, kan dit hoge kosten met zich meebrengen. Het schrikt mensen soms op voorhand af. Dat is niet nodig, daar u mogelijk aanspraak kunt maken op pro deo rechtshulp. Bij deze vorm van juridische ondersteuning betaalt u maar een klein deel van het geheel aan advocaatkosten. Het overige deel wordt betaald door de overheid. Let op, uw inkomen mag niet hoger zijn dan 29.400 euro bruto op jaarbasis. Tijdens een gratis kennismaking met een pro deo advocaat vertelt deze u meer over de exacte voorwaarden.


Declaratie advocaatkosten bij onrechtmatige daad indienen bij verzekeraar 

Sloot u in het verleden een rechtsbijstandverzekering af? Kijk de polisvoorwaarden hiervan na, om te zien of de gemaakte advocaatkosten bij een zaak rond een onrechtmatige daad vergoed worden. Let op, u heeft toestemming van uw verzekeraar nodig om zelf een advocaat in te mogen schakelen. In de meeste gevallen gaat het hierbij slechts om een formaliteit. Zou u dit echter vergeten, dan loopt u het risico de kosten niet vergoed te krijgen. 


Zoekmachine voor vinden geschikte (pro deo) advocaat bij een onrechtmatige daad

Deze website biedt u een handige zoekmachine aan, waarmee u snel en gemakkelijk een geschikte (pro deo) advocaat vindt voor de behandeling van een zaak rond het aantonen van een onrechtmatige daad. Zoals reeds genoemd, is het aantonen hiervan best ingewikkeld in veel zaken. U wenst hulp van een (pro deo) advocaat die vaker vergelijkbare zaken behandeld heeft. Gebruik de filters in de zoekmachine op deze website, om een (pro deo) advocaat te vinden wiens expertisegebied aansluit op het type zaak wat u voor wilt leggen. Kijk daarnaast naar het werkgebied van de (pro deo) advocaat; u kiest het liefst voor een raadsman of raadsvrouw in uw eigen omgeving. 


Wat houdt een gratis gesprek over een onrechtmatige daad in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Contract en aansprakelijkheid hebben veel ervaring met zaken die gaan over schade na een onrechtmatige daad. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn


Vraag en antwoord

Onrechtmatige daad - Ik heb schade opgelopen door het handelen van iemand anders, wat nu?

Iemand anders heeft een onrechtmatige daad tegen mij gepleegd. Wat kan ik doen om de schade die hierbij ontstaan is vergoed te krijgen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, is het zaak om vast te stellen wat de gevolgen hiervan zijn. De schade die u opgelopen heeft als gevolg van deze onrechtmatige daad zal in veel gevallen vergoed moeten worden door de veroorzaker hiervan. Het is aan de rechter om hier een uitspraak over te doen. Een onrechtmatige daad komt voor in drie verschillende varianten. Een (pro deo) advocaat stelt vast om welk type onrechtmatige daad het in uw geval gaat, wat uw positie hierin is en op welke manier u de schade als gevolg hiervan vergoed kunt krijgen.