Onrechtmatige daad

Gratis gesprek advocaat over een onrechtmatige daad

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een onrechtmatige daad?

Er is sprake van een onrechtmatige daad als schade ontstaat door inbreuk op iemands recht of (wettelijk) verkeerd handelen. Onrechtmatige daad kent drie varianten. De ene onrechtmatige daad is de andere niet, zo zal blijken wanneer u de onrechtmatige daad van iemand anders voor de rechter brengt. In de basis wordt onderscheid gemaakt tussen drie varianten, te weten: 

 • Inbreuk maken op een recht
 • Het handelen in strijd met een wettelijke verplichting die men heeft 
 • Het handelen in strijd met dat wat men volgens het ongeschreven recht in de maatschappij verwacht 

Een (pro deo) advocaat kan samen met u vaststellen binnen welke van deze drie categorieën uw zaak zou vallen. Zeker hetgeen onder de derde categorie valt is vaak behoorlijk lastig vast te stellen. Vaak is het aan het Openbaar Ministerie om hierover een uitspraak te doen. Zaken die binnen de eerste twee categorieën vallen zijn vaak veel sneller te herkennen. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij een onrechtmatige daad?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht door een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt. Voordat kan worden gesproken van enige aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad, dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Zo moet de onrechtmatige daad toe te rekenen zijn aan de dader. Een onrechtmatige daad is toerekenbaar wanneer zij te wijten is aan schuld of aan een andere oorzaak die voor rekening van de dader komt. Als vastgesteld is dat sprake is van een onrechtmatige daad en deze ook aan de dader kan worden toegerekend, dient gekeken te worden of er ook daadwerkelijk schade ontstaan is. Dit kan zowel vermogensschade als immateriële schade betreffen. Het ontstaan van schade is op zichzelf nog niet voldoende. Er moet komen vast te staan dat de schade is ontstaan als gevolg van de onrechtmatige daad. Een laatste voorwaarde voor aansprakelijkheid is de relativiteit. Dit houdt in dat de norm die geschonden is door de onrechtmatige daad strekt tot bescherming van de schade die de benadeelde geleden heeft.

Het vaststellen of sprake is van aansprakelijkheid na een onrechtmatige daad is een ingewikkelde aangelegenheid. Indien u schade geleden heeft en van mening bent dat deze schade veroorzaakt is door een onrechtmatige daad van een ander, is het raadzaam een (pro deo) advocaat in te schakelen. Een (pro deo) advocaat kan alle nodige stappen nagaan waaruit zou moeten blijken dat u inderdaad uw schade vergoed dient te krijgen omdat een ander aansprakelijk is door het begaan van een onrechtmatige daad. Ook kan een (pro deo) advocaat met u, indien nodig, naar de rechter stappen om deze schade ook daadwerkelijk vergoed te krijgen.


Advocaatkosten mogelijk vergoed 

Wanneer u voor de hulp van een advocaat kiest bij een zaak rond een onrechtmatige daad, kan dit hoge kosten met zich meebrengen. Het schrikt mensen soms op voorhand af. Dat is niet nodig, daar u mogelijk aanspraak kunt maken op pro deo rechtshulp. Bij deze vorm van juridische ondersteuning betaalt u maar een klein deel van het geheel aan advocaatkosten. Het overige deel wordt betaald door de overheid. Let op, uw inkomen mag niet hoger zijn dan 29.600 euro bruto op jaarbasis. Tijdens een gratis kennismaking met een pro deo advocaat vertelt deze u meer over de exacte voorwaarden.


Declaratie advocaatkosten bij onrechtmatige daad indienen bij verzekeraar 

Sloot u in het verleden een rechtsbijstandverzekering af? Kijk de polisvoorwaarden hiervan na, om te zien of de gemaakte advocaatkosten bij een zaak rond een onrechtmatige daad vergoed worden. Let op, u heeft toestemming van uw verzekeraar nodig om zelf een advocaat in te mogen schakelen. In de meeste gevallen gaat het hierbij slechts om een formaliteit. Zou u dit echter vergeten, dan loopt u het risico de kosten niet vergoed te krijgen. 


Zoekmachine voor vinden geschikte (pro deo) advocaat bij een onrechtmatige daad

Deze website biedt u een handige zoekmachine aan, waarmee u snel en gemakkelijk een geschikte (pro deo) advocaat vindt voor de behandeling van een zaak rond het aantonen van een onrechtmatige daad. Zoals reeds genoemd, is het aantonen hiervan best ingewikkeld in veel zaken. U wenst hulp van een (pro deo) advocaat die vaker vergelijkbare zaken behandeld heeft. Gebruik de filters in de zoekmachine op deze website, om een (pro deo) advocaat te vinden wiens expertisegebied aansluit op het type zaak wat u voor wilt leggen. Kijk daarnaast naar het werkgebied van de (pro deo) advocaat; u kiest het liefst voor een raadsman of raadsvrouw in uw eigen omgeving. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Contract en aansprakelijkheid hebben veel ervaring met zaken die gaan over schade na een onrechtmatige daad. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u schade heeft geleden door een onrechtmatige daad. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ik heb schade opgelopen door het handelen van iemand anders, wat nu?

Iemand anders heeft een onrechtmatige daad tegen mij gepleegd. Wat kan ik doen om de schade die hierbij ontstaan is vergoed te krijgen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, is het zaak om vast te stellen wat de gevolgen hiervan zijn. De schade die u opgelopen heeft als gevolg van deze onrechtmatige daad zal in veel gevallen vergoed moeten worden door de veroorzaker hiervan. Het is aan de rechter om hier een uitspraak over te doen. Een onrechtmatige daad komt voor in drie verschillende varianten. Een (pro deo) advocaat stelt vast om welk type onrechtmatige daad het in uw geval gaat, wat uw positie hierin is en op welke manier u de schade als gevolg hiervan vergoed kunt krijgen.  

Iemand heeft een ruit ingegooid, wat kan ik doen?

Er is gisteravond een ruit ingegooid. Volgens mij is er sprake van een onrechtmatige daad, waaruit deze schade en daarmee kosten zijn voortgekomen. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad moet worden vastgesteld dat iemand anders bewust schade heeft veroorzaakt, door een ruit van uw woning in te slaan. Er mag geen rechtvaardigheidsgrond zijn voor het incident. Om een voorbeeld te geven: bij een brand in de woning is er een rechtvaardigheidsgrond om de ruit in te slaan, ervan uitgaande dat dit bijdraagt aan het redden van eventuele aanwezigen. Wanneer hiervan geen sprake is kunt u een schadevergoeding eisen bij de veroorzaker van de schade; er is sprake van een onrechtmatige daad.

Er zijn krassen aangebracht op mijn auto, wat nu?

Op de videocamera van mijn deurbel is vastgelegd dat iemand doelbewust krassen op mijn auto aanbrengt. Is er sprake van een onrechtmatige daad en heb ik recht op een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er doelbewust krassen in bijvoorbeeld de lak van uw auto veroorzaakt zijn, heeft u recht op een schadevergoeding. Men spreekt in zo’n situatie van een onrechtmatige daad. Om de schadevergoeding te kunnen eisen, is het allereerst zaak om te achterhalen wie de schade aan uw voertuig aangebracht heeft. De beelden van uw deurbel met videocamera helpen hierbij. U kunt aangifte doen bij de politie om de dader van de schade aan uw auto op te laten sporen. Vervolgens kunt u een reële schadevergoeding eisen.

Door toedoen van iemand anders loop ik schade op, wat kan ik doen?

Een onrechtmatige daad van een voor mij onbekend persoon heeft geleid tot schade aan mijn bezittingen. Nu wil ik deze schade vergoed zien. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Juridisch gezien wordt pas van een onrechtmatige daad gesproken, op het moment dat vaststaat dat iemand anders doelbewust schade aan uw persoon of bezittingen heeft aangebracht. Dit kan op verschillende manieren gebeurd zijn. Belangrijk is het hierbij voornamelijk om vast te stellen dat er geen rechtvaardigheidsgrond is voor het handelen van een ander persoon. Is die rechtvaardigheidsgrond er wel, dan zal een rechter de schade mogelijk niet als onrechtmatige daad kwalificeren. Schakel een (pro deo) advocaat in, om u bij te laten staan bij het nemen van vervolgstappen.

Mijn buren produceren erg veel lawaai in de weekenden, wat te doen?

Al meerdere weken ervaar ik hinder van het lawaai wat mijn buren produceren gedurende de dag. Kan ik deze vorm van overlast zien als een onrechtmatige daad en vervolgstappen nemen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een onrechtmatige daad valt op verschillende manieren te definiëren. Het in strijd handelen met dat wat men volgens het ongeschreven recht in de samenleving van burgers verwacht is er een voorbeeld van. Uw buren dienen rekening met u te houden, wanneer zij hun geluidsinstallatie inschakelen. Andersom heeft u te dulden dat er geluid wordt gemaakt in een woonwijk. Het is zaak hierin de balans te vinden. Een (pro deo) advocaat kan u adviseren, wanneer u wilt weten of er in uw situatie sprake is van een onrechtmatige daad. Ook kan deze u meer vertellen over mogelijke vervolgstappen in zo’n geval.

Er is een boom tegen de schutting geplaatst, wat te doen?

De buren hebben opzettelijk een grote boom tegen de door mij betaalde schutting geplaatst, omdat ze deze niet mooi vinden. Wat kan ik het beste doen bij zo’n onrechtmatige daad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er is sprake van een onrechtmatige daad, wanneer men inbreuk maakt op een recht of wanneer men bijvoorbeeld in strijd handelt met een wettelijke verplichting die men heeft. In uw situatie is hiervan sprake. U kunt de buren verzoek de boom te verwijderen, of om deze te verplaatsen naar een plek op voldoende afstand van uw schutting. Wanneer uw buren dit weigeren, kunt u hulp van een (pro deo) advocaat inschakelen om u in zo’n situatie te ondersteunen. Een raadsman of raadsvrouw zal u bij een onrechtmatige daad meer vertellen over de juridische stappen die u zou kunnen overwegen.

Fiets in de gracht gegooid, wat kan ik het beste doen?

Na een ruzie op straat heeft een wildvreemde mijn fiets in de gracht gegooid. Is er sprake van een onrechtmatige daad en zo ja, wat kan ik dan het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er is sprake van een onrechtmatige daad wanneer iemand in strijd handelt met diens wettelijke verplichtingen of in strijd wat men volgens het ongeschreven recht van een persoon verwacht. In de situatie die u beschrijft is er sprake van een onrechtmatige daad; de persoon heeft geen recht om uw bezittingen te beschadigen. U kunt melding maken van het incident bij de politie, of direct voor hulp van een (pro deo) advocaat kiezen. Deze legt de verschillende juridische mogelijkheden aan u voor en kan u ondersteunen bij het vervolg.

Hoe weet ik zeker dat er sprake is van een onrechtmatige daad?

Voor mij is niet duidelijk wanneer men spreekt van een onrechtmatige daad. Kunt u mij beschrijven aan welke voorwaarden voldaan moet worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om te kunnen spreken over een onrechtmatige daad moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van schade en moet er een causaal verband op te merken zijn tussen deze schade en de gepleegde (onrechtmatige) daad. Ten derde moet de onrechtmatige daad aan een dader toe te rekenen zijn. Ook moet er sprake zijn van een zekere relativiteit; de geschonden norm of regelgeving moet normaliter bescherming bieden tegen de schade die ontstaan is. Raadpleeg een (pro deo) advocaat voor advies, wanneer u twijfelt of er sprake is van een onrechtmatige daad.

Jongeren hebben hekwerk beschadigd bij het voetballen, is dit een onrechtmatige daad?

Voor de deur waren vanmiddag een aantal jongeren aan het voetballen. Zij hebben hierbij het hekwerk vernield. Is er sprake van een onrechtmatige daad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om over een onrechtmatige daad te kunnen spreken moet aan een aantal eisen worden voldaan. De precieze omschrijving van een onrechtmatige daad vindt u terug in het Burgerlijk Wetboek, artikel 6:162. In beginsel moet de casus aan vijf vereisten voldoen: er moet sprake zijn van een onrechtmatigheid, van toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit. In de situatie die u omschrijft kan het lastig zijn om te voldoen aan deze eisen. U weet wellicht niet precies wie de schade veroorzaakt heeft. Daarbij staat op voorhand mogelijk niet vast of er sprake is van causaliteit. Raadpleeg een (pro deo) advocaat om u te adviseren over het vervolg in deze kwestie.

Wat betekent causaliteit bij een onrechtmatige daad?

Mij is verteld dat er sprake moet zijn van causaliteit om van een onrechtmatige daad te kunnen spreken. Hoe moet ik causaliteit precies zien? Wat betekent het?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer men over causaliteit spreekt in relatie tot een onrechtmatige daad, betekent dit dat er een causaal verband moet bestaan tussen de oorzaak en het gevolg van schade. Met andere woorden, er moet worden vastgesteld dat andermans handelen de schade aan u als persoon of uw bezittingen veroorzaakt heeft. Wanneer dit onvoldoende kan worden vastgesteld zal er geen sprake zijn van een onrechtmatige daad. Een (pro deo) advocaat kan u meer vertellen over de eisen die gelden bij het vaststellen van onrechtmatige daden. Er moet bijvoorbeeld ook sprake zijn van toerekenbaarheid.

Verdacht van plegen onrechtmatige daad, hoe verdedig ik mijzelf?

Momenteel word ik verdacht van het plegen van een onrechtmatige daad. Ik moet mij hier binnenkort voor verantwoorden. Hoe kan ik mijzelf het beste verdedigen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u verdacht wordt van het plegen van een onrechtmatige daad is het allereerst verstandig om een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze adviseert u over uw verdediging en kan u daarbij van ondersteuning voorzien in de rechtszaal. Voordat de rechter u daadwerkelijk als schuldige aan zal merken, moeten verschillende zaken worden vastgesteld. Zo moet er een duidelijke causaliteit zijn tussen uw handelen en de ontstane schade. Evenals dat de onrechtmatige daad toerekenbaar moet zijn aan u als mogelijke dader. Een (pro deo) advocaat helpt u ervoor te pleiten dat hiervan geen sprake is in uw situatie.

Schade aan bushokje, dader onbekend. Wat nu?

Het bushokje tegenover onze woning is vernield door kwajongens. Volgens mij is er sprake van een onrechtmatige daad. Hoe zit dat precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Zo moet er sprake zijn van schade, waarover in de door u beschreven casus geen twijfel lijkt te zijn. Verder moet de schade toerekenbaar zijn aan een of meerdere daders. Een derde aspect is causaliteit; het handelen van deze daders moet geleid hebben tot het ontstaan van de schade. Doordat in uw situatie onduidelijk is wie de schade veroorzaakt heeft, zal dit niet worden aangemerkt als onrechtmatige daad. Een (pro deo) advocaat kan u meer vertellen over deze voorwaarden.

Wordt schade bij onrechtmatige daad vergoed?

Recent ben ik het slachtoffer geworden van een onrechtmatige daad van iemand in mijn omgeving. Wordt de schade die hieruit voortgekomen is vergoed door deze persoon?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad moet de veroorzaakte schade worden vergoed door de betrokkene. Niet zonder meer staat vast dat het handelen van een betrokkene als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Het is daarom sterk aan te raden om in uw casus een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze helpt u voldoende bewijsmateriaal te verzamelen om hard te kunnen maken, dat de betrokkene onrechtmatig heeft gehandeld met schade aan uw persoon of bezittingen tot gevolg. Ook helpt deze u bij het vaststellen van de hoogte van de ontstane schade.