Wanprestatie - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over een wanprestatie

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een wanprestatie en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een wanprestatie?

Er is sprake van een wanprestatie als er schade is doordat één of meer partijen de verbintenissen uit een overeenkomst niet nakomt of niet juist nakomt. Schade na een wanprestatie kan pas worden terugvorderen als eerst de nakoming van de overeenkomst is gevorderd. Indien de andere partij(en) de overeenkomst na de vordering nog steeds niet of niet juist nakomt, dan dient deze partij in gebreke te worden gesteld. Als de overeenkomst na de termijn van de ingebrekestelling nog steeds niet of niet juist wordt nagekomen, is de andere partij (in dit geval de schuldenaar) in verzuim getreden. Indien het gebrek dat voortvloeit uit het niet of niet juist nakomen van de overeenkomst onherstelbaar is, treedt de schuldenaar direct in verzuim. Het in verzuim treden kan voor de schuldenaar grote gevolgen hebben. Zo kunnen:

 • Geldleningen in het geheel opeisbaar worden door de schuldeiser
 • Kan de schuldeiser de uitvoering in natura vorderen bij de rechter
 • Kan de schuldeiser een schadevergoeding vorderen bij de rechter
 • Kan de schuldeiser de overeenkomst ontbinden
 • Kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst van de schuldeiser worden opgeschort
 • Kan het recht van pand of hypotheek ingeroepen worden

Waarom een (pro deo) advocaat bij een wanprestatie

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een wanprestatie. Zoals reeds beschreven, dient u een partij in gebreke te stellen op het moment dat u vindt dat er sprake is van een wanprestatie. Het in gebreke stellen van een betrokkene doet u schriftelijk, aan de hand van een aangetekende brief. Laat u waar nodig bijstaan door een (pro deo) advocaat bij het opstellen van dit document. Zo weet u zeker, dat alle benodigde informatie op de juiste wijze in de brief verwerkt zit. U kunt ook voor het gebruik van een voorbeeldbrief kiezen en de (pro deo) advocaat inschakelen op het moment, dat de wederpartij ook na het in gebreke stellen hiervan niet overgaat tot de levering van een product of dienst. Het in gebreke stellen van een partij komt neer op het bieden van een laatste kans. Bespreek samen met een (pro deo) advocaat wat in uw situatie een logische vervolgstap is na het toesturen van een aangetekende brief om een partij in gebreke te stellen. Bij wanprestatie kunnen zowel de schuldeiser als de schuldenaar zich laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. In beide posities is het van belang dat u zich goed laat informeren wat voor u de mogelijkheden zijn. 

Geschikte (pro deo) advocaat zoeken na  een wanprestatie

Om de kans op een succesvol verloop van uw zaak naar aanleiding van een wanprestatie te vergroten, is het verstandig voor een ervaren (pro deo) advocaat te kiezen. Deze website biedt u een zoekmachine, die u helpt een geschikte advocaat te vinden. Filter de verschillende (pro deo) advocaten op basis van hun expertise- en werkgebied. Zo vindt u een raadsman of raadsvrouw in uw regio, welke vaker zaken op het gebied van de levering van een wanprestatie behandeld heeft. Op het profiel van de gevonden (pro deo) advocaat vindt u meer informatie over diens achtergrond. Ook kunt u hier direct een gratis kennismaking aanvragen. 

Wat houdt een gratis gesprek over een wanprestatie in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Contract en aansprakelijkheid hebben veel ervaring met zaken die over een wanprestatie gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een wanprestatie. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn