Bezwaar tegen het UWV

Gratis gesprek advocaat over bezwaar maken tegen het UWV 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u bezwaar wilt maken tegen het UWV en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Hoe kunt u bezwaar maken tegen het UWV?

Tegen een beslissing van het UWV kunt u bezwaar maken. De termijn voor het instellen van bezwaar is zes weken. In principe moet het UWV binnen zes weken een beslissing op het bezwaarschrift nemen. Het UWV heeft echter wel de mogelijkheid om deze termijn met zes weken te verlengen. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij bezwaar tegen het UWV

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar kunt u naar de rechter stappen. Een advocaat kan u helpen bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift tegen het UWV en/of bijstaan bij eventuele vervolgstappen naar de rechter.


Vergoeding pro deo rechtshulp 

Overweeg de keuze voor pro deo rechtshulp, wanneer u hulp wenst bij een bezwaar tegen het UWV. Bij pro deo rechtshulp wordt het merendeel van de gemaakte kosten voor de hulp van een advocaat vergoed door de overheid. U betaalt bij pro deo rechtshulp een kleine eigen bijdrage. Niet iedereen heeft recht op deze vorm van juridische ondersteuning. Zo geldt er een maximum voor uw eigen vermogen en mag uw bruto jaarinkomen niet hoger dan €29.600 zijn. Een pro deo advocaat kan tijdens een gratis kennismakingsgesprek meer vertellen over de voorwaarden die gelden bij de keuze voor pro deo rechtshulp.


Kosten advocaat bij bezwaar tegen het UWV declareren via rechtsbijstandverzekering 

Sloot u in het verleden een rechtsbijstandverzekering af? Kijk of de dekking hiervan toereikend is, om de kosten voor de hulp van een advocaat bij een bezwaar tegen het UWV vergoed te krijgen. Let op, u dient de verzekeraar vooraf altijd om toestemming te vragen voor het inschakelen van een advocaat. U heeft hierbij het recht om zelf een geschikte advocaat te selecteren; vaak gaat het slechts om een formaliteit. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Uitkering, belasting en overheid hebben veel ervaring met het instellen van bezwaar tegen het UWV. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u bezwaar wilt maken tegen het UWV. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ik heb een uitnodiging ontvangen voor een informeel gesprek over mijn bezwaar, wat nu?

Ik heb bezwaar aangetekend en naar aanleiding daarvan heb ik een brief ontvangen waarop te lezen is dat het bestuursorgaan met mij in gesprek wil om mijn bezwaar (informeel) te bespreken. Kan ik mijn bezwaar nu intrekken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Sinds enige tijd maken bestuursorganen (zoals het UWV) gebruik van de zogeheten ‘informele aanpak van bezwaren’. Op die manier proberen bestuursorganen tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld omdat bezwaarmakers het genomen besluit na een informeel gesprek wél accepteren of omdat het bestuursorgaan het besluit wijzigt. Het is belangrijk om het bezwaar nog niet in te trekken, ook als het bestuursorgaan aangeeft het besluit te gaan wijzigen. Dit komt omdat de bezwaartermijn doorloopt. Indien de gemaakte afspraken toch niet worden nagekomen, kan dit ertoe leiden dat de bezwaartermijn verloopt. In dat geval verliest u het recht op een herbeoordeling, terwijl u daar nog wel behoefte aan heeft.