Slecht uitgevoerd werk in huis - Gratis gesprek advocaat

Gratis gesprek advocaat over slecht uitgevoerd werk in huis 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over slecht uitgevoerd werk in huis en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is slecht uitgevoerd werk in huis? 

Als werk dat is uitgevoerd in een huis niet voldoet aan het geen duidelijk vooraf is afgesproken is het werk slecht uitgevoerd. U kunt of wilt niet alles zelf doen wat in huis moet gebeuren en huurt hier iemand voor in. U kunt hierbij denken aan het schilderen van kozijnen, een verrot kozijn te vervangen, een dakkapel plaatsen etc. Als verf na een korte tijd weer van uw kozijnen loskomt of een dakkapel wordt scheef geplaatst is het werk slecht uitgevoerd en hoeft u hier niet mee akkoord te gaan.  


Waarom een advocaat bij slecht uitgevoerd werk in huis? 

Op het moment dat u ontevreden bent over het uitgevoerde werk binnen uw woning, loont het om de hulp van een advocaat in te schakelen. Dit is om verschillende redenen aan te raden. Een advocaat helpt u bijvoorbeeld de juiste bewijsstukken bij elkaar te zoeken, om juridische vervolgstappen te kunnen nemen tegen de uitvoerder van het werk. Wanneer al snel blijkt dat het bewijs te summier is, loont het zeer waarschijnlijk niet om deze stappen te nemen. Dit kan tot onnodig hoge kosten leiden. Ook adviseert een advocaat u over het proces wat gevolgd moet worden om de uitvoerder van het werk aansprakelijk te kunnen stellen voor schade die hieruit voortgekomen is. Evenals dat deze u begeleidt bij het vaststellen van de hoogte van een schadevergoeding, die u wellicht bij deze uitvoerder als claim wilt indienen om het slecht uitgevoerde werk te kunnen laten herstellen. 


Wat kunt u doen als u over het resultaat ontevreden bent? 

Op basis van wat eerder vastgelegd is, kunt u later aantonen dat het resultaat niet beantwoordt aan wat was afgesproken. Uw mogelijkheden worden voor een belangrijk deel bepaald door wat u vooraf heeft afgesproken. Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij slecht uitgevoerd werk in huis. 

Stap 1. Afspraken in kaart brengen

Het is belangrijk om alle afspraken die u heeft gemaakt en vastgelegd (papier, mail, WhatsApp) in kaart te brengen. 

Stap 2. Probeer eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen

Wanneer u ontevreden bent is de eerste stap om met degene die verantwoordelijk is voor wat is gepresteerd overleg te voeren. Als dit in onderling overleg tot nieuwe afspraken leidt, is opnieuw het advies: leg ook die afspraken zoveel mogelijk schriftelijk vast. Het is te hopen dat het werk naar tevredenheid wordt afgesloten, maar soms blijkt dat niet zonder meer mogelijk.

Stap 3. Ingebrekestelling

Als u voor uzelf duidelijk heeft waar het nog aan schort, u er van overtuigd bent dat de ander niet heeft gedaan/gemaakt/geïnstalleerd wat was afgesproken, maar die persoon u niet verder tegemoet wil komen, is het tijd voor een 'ingebrekestelling'.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning, waarin wordt omschreven wat er niet goed is en waarbij de ander een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog te doen wat was afgesproken. Het is verstandig de ingebrekestelling per aangetekende brief te versturen.

Een ingebrekestelling behoeft overigens niet te worden uitgebracht als bij het maken van de afspraak ook heel uitdrukkelijk was vastgelegd wanneer het klaar moest zijn (juristen noemen dit een 'fatale termijn') en de ander te laat was.

Met een ingebrekestelling wordt de andere partij een laatste kans gegeven; als bij het aflopen van de gestelde termijn het nog niet goed is, komt op die dag vast te staan dat de ander niet heeft uitgevoerd wat was afgesproken (de ander is 'in verzuim').

Stap 4. Overeenkomst ontbinden

De opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden, of op kosten van de ander het tekort door een derde laten verhelpen. Het hangt heel erg af van de precieze omstandigheden welke mogelijkheden u heeft (neem geen overhaaste beslissingen), want dit kan hoge kosten met zich meebrengen. Vaak is het inmiddels een ingewikkelde kwestie geworden, waarbij juridisch advies onontbeerlijk is.

Stap 5. Betaling achterhouden

Als u voet bij stuk houdt dat het werk niet goed is uitgevoerd, u een ingebrekestelling heeft uitgebracht en u zeker bent van de financiële consequenties, kunt u ook de dreiging van een incassobureau weerstaan. U kunt overwegen om te betalen wat u wel verschuldigd bent en de rest achter te houden; dat moet u natuurlijk weer goed (schriftelijk!) uitleggen.


Conflict voorleggen aan geschillencommissies of rechter

Als u er samen met de andere partij niet uitkomt, kan die ander of kunt u zelf de zaak ter beslissing aan de rechter voorleggen. Soms is het ook mogelijk dat u een geschillencommissie vraagt uitspraak te doen; dat kan alleen als de ondernemer met wie u zaken deed aangesloten is bij een brancheorganisatie die zich heeft vastgelegd om de uitspraak van de geschillencommissie na te komen. Er zijn aparte (gespecialiseerde) geschillencommissies voor onder andere dakbedekking, klusbedrijven, schilders/behangers/glaszetters, verbouwingen en nieuwbouw en afbouw. De website van De Geschillencommissie geeft veel informatie over de wijze van afhandeling, de duur daarvan en de kosten.


Gesubsidieerde hulp advocaat bij slecht uitgevoerd werk in huis 

Kiest u voor de hulp van een advocaat voor een zaak bij slecht uitgevoerd werk in huis, dan loont het uit te zoeken of u aanspraak kunt maken op gesubsidieerde rechtshulp. Deze rechtshulp wordt aangeboden door een pro deo advocaat; vink de optie “PRO DEO” aan in de zoekmachine op deze website om een geschikte advocaat te vinden bij uw zaak. Pro deo rechtshulp betekent dat het merendeel van de juridische kosten die u maakt vergoed worden door de overheid. Gratis is de hulp van een advocaat bij slecht uitgevoerd werk in huis overigens niet. U betaalt nagenoeg altijd een eigen bijdrage.


Declareren juridische kosten bij slecht uitgevoerd werk in huis

Alternatief voor de keuze voor pro deo rechtshulp, waar niet iedereen voor in aanmerking komt, is het declareren van gemaakte kosten bij de verzekeraar. U moet hiervoor over een reeds afgesloten rechtsbijstandverzekering beschikken, welke een toereikende dekking biedt. Let op, u dient een verzekeringsmaatschappij vooraf om toestemming te vragen voor het inschakelen van een advocaat. 


Wat houdt een gratis gesprek over slecht uitgevoerd werk in huis in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken en conflicten die over slecht uitgevoerd werk in huis gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over slecht uitgevoerd werk in huis. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.