Koopovereenkomst ontbinden - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over koopovereenkomst ontbinden

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij conflicten over het ontbinden van een koopovereenkomst en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een koopovereenkomst?

U wordt eigenaar van een woning door het afsluiten van een koopovereenkomst en het inschrijven van de notariële transportakte in de openbare registers. De eigenaar van het huis wordt meestal ook eigenaar van de grond die eronder ligt. Bij de aankoop van een vakantiewoning, appartement of huis geldt een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Op deze gevallen is de Algemene Termijnenwet van toepassing, dat kan met zich meebrengen dat er soms een andere termijn geldt. Zo mag niet meer dan een dag van die drie een zaterdag, zondag of feestdag betreffen. Bij de koop van een vakantiewoning, appartement of huis dient altijd schriftelijk een koopovereenkomst overeengekomen te worden. Een mondelinge overeenkomst is niet rechtsgeldig.


Ontbindende factoren bij een koopovereenkomst 

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarin u een beroep kunt doen op ontbindende factoren om van een reeds gesloten koopovereenkomst af te komen. Bij de aankoop van een woning wilt u vooraf op de hoogte zijn van eventuele gebreken. Een verkopende partij is verplicht u deze gebreken te melden. Het kan gaan om de aanwezigheid van asbest in het dak, om een ernstige lekkage welke op dit moment niet goed zichtbaar is, enzovoorts. Worden dergelijke gebreken niet kenbaar gemaakt bij het sluiten van de koopovereenkomst, dan heeft u vaak het recht deze koopovereenkomst te ontbinden. Het is om deze reden dat wordt aangeraden een bouwtechnische keuring uit te voeren. Let op, u dient dit als voorwaarde op te laten nemen in de koopovereenkomst. 


Waarom (pro deo) advocaat als u een koopovereenkomst wilt ontbinden?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen als u een koopovereenkomst wilt ontbinden. Een koopovereenkomst kan in bepaalde gevallen ontbonden worden na het verstrijken van de wettelijke termijn. Bijvoorbeeld als er ernstige verborgen gebreken zijn die de verkoper niet heeft gemeld bij de verkoop maar naar alle waarschijnlijkheid wel heeft geweten. 


Overheidsvergoeding bij juridische hulp koopovereenkomst ontbinden 

Wanneer u voor juridische hulp kiest bij een koopovereenkomst ontbinden, hoeft u de kosten die u hierbij maakt niet altijd zelf te betalen. U kunt op basis van uw inkomen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtshulp, ook wel pro deo rechtshulp genoemd. Bij deze vorm van rechtshulp wordt het merendeel van de gemaakte kosten vergoed door de overheid. Gratis is de hulp van een pro deo advocaat echter niet; u betaalt standaard een kleine eigen bijdrage. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek met een pro deo advocaat kan deze u meer vertellen over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.


Vergoeding verzekeraar voor advocaat bij koopovereenkomst ontbinden 

Mocht uw inkomen te hoog zijn om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtshulp, dan zou u de kosten voor een advocaat bij een koopovereenkomst ontbinden kunnen declareren bij uw verzekeraar. U heeft de mogelijkheid zelf een advocaat in de arm te nemen, mits u de verzekeringsmaatschappij vooraf ingelicht heeft. Deze moet u toestemming geven om een advocaat in te schakelen voor uw zaak rond een koopovereenkomst ontbinden. 


(Pro deo) advocaat zoekmachine voor hulp bij koopovereenkomst ontbinden

Kies als u een koopovereenkomst wilt ontbinden voor de hulp van een (pro deo) advocaat, welke ervaring heeft met vergelijkbare zaken als de uwe. Het vergroot de kans dat uw zaak een voor u positief einde kent. Gebruik de zoekmachine op deze pagina, om het vinden van een geschikte raadsman of raadsvrouw makkelijker te maken. U filtert de verschillende (pro deo) advocaten niet alleen op basis van hun werkgebied, maar ook op basis van het expertisegebied waarbinnen zij de meeste zaken behandelen. Op het profiel van een geselecteerde (pro deo) advocaat leest u meer over diens ervaring met het ontbinden van een koopovereenkomst. Tevens kunt u hier een gratis kennismaking aanvragen. Het biedt u de kans uw zaak alvast voor te leggen, om samen te kijken welke vervolgstappen interessant zijn.  


Wat houdt een gratis gesprek over koopovereenkomst ontbinden in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken en conflicten die over koopovereenkomst ontbinden gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over het ontbinden van een koopovereenkomst. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ontbinding koopovereenkomst - Conflict met verkoper over asbest

Nadat wij de koopovereenkomst van ons nieuwe huis al hadden getekend zijn wij er achter gekomen dat zich op de zolder van de woning asbest bevindt. De verkoper heeft voor verkoop een vragenlijst ingevuld waarop door hem is aangegeven dat er geen asbest in de woning was. Nu beweert de verkoper dat hij geen idee had dat er asbest in de woning was. Wij hebben echter binnen de bedenktermijn van 3 dagen een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Daarbij werd heel snel duidelijk dat er sprake was van asbest. De verkoper moet dit geweten hebben, aangezien hij een paar jaar geleden herstelwerkzaamheden heeft laten verrichten aan het dak en de zolder. Uit onderzoek is gebleken dat het inderdaad gaat om asbest. Het verwijderen van de asbest zal veel geld gaan kosten, maar wij willen wel graag in het huis gaan wonen en dus niet ontbinden. Wij vinden dat de verkoper de kosten moet betalen. Kunnen we de verkoper de kosten laten betalen van het verwijderen van de asbest omdat hij hier ten tijde van de koopovereenkomst van op de hoogte moet zijn geweest?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In een dergelijk geval zijn er meerdere opties mogelijk. U kunt proberen te onderhandelen en de verkoper zo ver te krijgen de kosten voor het verwijderen van de asbest te laten betalen omdat hij niet heeft voldaan aan zijn mededelingsplicht. Ook zou een schadevergoeding kunnen vorderen na levering van de woning. Aangezien u aangeeft in het huis te willen gaan wonen, is ontbinding van de overeenkomst geen wenselijke optie. U kunt zich laten bijstaan door een advocaat. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp als u een conflict heeft met de verkoper van uw woning.