Erfpacht - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over erfpacht

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over erfpacht en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is erfpacht?

Veel gemeentes maken gebruik van erfpacht. Dit houdt in dat zij wel grond uitgeven maar daar nooit het eigendom van verliezen. De woningeigenaar betaalt in die gevallen jaarlijks een erfpachtcanon. Een recht van erfpacht kan op twee verschillende manieren ontstaan. De eerste manier is vestiging, dit gebeurt door middel van een notariële akte die wordt ingeschreven in de registers. Erfpacht kan ook ontstaan door verjaring. In principe zal daarvoor een termijn van tien jaren voldoende zijn. In de notariële akte staan de rechten en plichten van de erfpachter (persoon die de grond gebruikt) en de erfverpachter (persoon die het recht op erfpacht heeft). Eén van de plichten van de erfpachter is het betalen van een geldbedrag (de erfpachtcanon) voor het gebruik van de grond. In de notariële akte kan een periode worden afgesproken waarin de erfpachtcanon hetzelfde blijft. Ook kan daarin een mogelijkheid geboden worden aan de erfpachter om de erfpachtcanon voor een bepaalde periode af te kopen.

Waarom een (pro deo) advocaat bij een conflict over erfpacht

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een conflict over de erfpacht. In de meeste gevallen is de erfverpachter de gemeente, dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de erfpachtcanon. Indien de erfverpachter een particulier is, bestaat deze mogelijkheid niet. U wordt geacht zelf met een particulier te overleggen over de hoogte van de erfpachtcanon.

Wat houdt een gratis gesprek over erfpacht in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken en conflicten die over erfpacht gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over erfpacht. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn

Vraag en antwoord

Erfpacht of canonwijziging - Wijzigen erfpachtcanon door verbouwing

Wij zijn bezig met het plannen van een grote verbouwing, waarbij twee aparte woningen zullen worden samengevoegd. Wij vragen ons af waar wij juridisch gezien allemaal mee moeten houden en wat de eventuele gevolgen zijn van samenvoeging voor de erfpacht. Zou de canon verhoogd kunnen worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Amsterdam is het grootste gedeelte van de grond eigendom van de gemeente. De meeste woningen bevinden zich daarom op grond van de gemeente. Eigenaars van panden die zich op deze grond bevinden zijn ‘erfpachters’. Voor het gebruik van de grond moeten zij een vergoeding betalen: de erfpachtcanon. Indien u door een verbouwing twee woningen samenvoegt, of juist een woning splitst, zal dit gevolgen hebben voor de erfpachtcanon die u moet betalen. Dit is ook het geval indien de bestemming van een bouwobject wordt gewijzigd. Het is raadzaam u goed te laten adviseren door een specialist op dit gebied. Neem daarom vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp indien u vragen heeft over erfpacht en de erfpachtcanon.