Gratis gesprek advocaat over een WOZ bezwaar 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u WOZ bewaar wilt maken tegen een te hoog vastgestelde WOZ-waarde en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een WOZ bezwaar?

In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangt u de berekening van de WOZ-waarde van uw woning of appartement. Op basis van de WOZ-waarde berekent de gemeente hoeveel belasting u betaalt. Feitelijk is de WOZ-waarde niets meer dan de geschatte waarde van het pand op 1 januari van het vorige jaar. U kunt in  bezwaar gaan tegen een te hoog vastgestelde WOZ-waarde, wanneer u van mening bent dat uw woning op 1 januari van het vorige jaar minder waard was dan de gemeente nu stelt. Als de WOZ-waarde van een woning te hoog is vastgesteld kan dat leiden tot een te hoge belastingaanslag. Reden genoeg om te controleren of uw WOZ-waarde correct is vastgesteld. U kunt een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. U heeft zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen. Het kan verstandig zijn hier de hulp van een (pro deo) advocaat voor in te schakelen.


Waarom een (pro deo) advocaat bij bezwaar WOZ waarde?  

Zoals reeds werd aangehaald, heeft u de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, wanneer u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning onjuist is. Kies hier logischerwijs uitsluitend voor, wanneer u van mening bent dat het pand minder waard was dan nu is vastgesteld door uw gemeente. Op deze manier betaalt u minder belasting. Een (pro deo) advocaat kan namens u een bezwaarschrift indienen, of u ondersteunen wanneer u deze zelf op wenst te stellen. Het is belangrijk helder te onderbouwen waarom u vindt dat een WOZ-waarde niet correct is vastgesteld. Het vergroot de kans dat de gemeente meegaat in uw bezwaar. Indien uw WOZ bezwaar ongegrond verklaard wordt kunt u daartegen in beroep gaan bij de belastingrechter. Ook in dit geval is het verstandig om u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat die de procedure kent.


Overheidsvergoeding voor ondersteuning tegen een te hoog vastgestelde WOZ waarde

Mogelijk wenst u ondersteuning bij een bezwaar vastgestelde WOZ waarde. Een (pro deo) advocaat kan u de gewenste hulp bieden. Laat vooraf uitzoeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp. U betaalt in dit geval slechts een kleine eigen bijdrage, in plaats van de volledige kosten voor de hulp van een advocaat. Gesubsidieerde rechtshulp bij een bezwaar vastgestelde WOZ waarde wordt uitsluitend aangeboden door een pro deo advocaat.


Vergoeding via verzekeraar  

Mocht u niet in aanmerking komen voor de hulp van een pro deo advocaat, bijvoorbeeld doordat uw bruto jaarinkomen te hoog is, dan kunt u kosten mogelijk declareren bij uw verzekeraar. U betaalt in dit geval een eigen bijdrage voor de juridische ondersteuning van een advocaat. Let op, het declareren van kosten is uitsluitend mogelijk wanneer u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afsloot met de juiste dekking. 


Wat houdt een gratis gesprek in?

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met bezwaar maken tegen een te hoog vastgestelde WOZ-waarde. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u WOZ bewaar wilt maken tegen een te hoog vastgestelde WOZ waarde. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Bezwaar tegen te hoge WOZ-waarde woning

De WOZ-waarde van onze woning is volgens ons te hoog ingeschat. De woning van onze buren is namelijk veel lager ingeschat, terwijl de huizen gelijk zijn. Wij moeten nu dus hogere belastingen betalen dan onze buren. Dat is toch niet terecht? Kunnen we bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De gemeente stelt de waarde van uw woning vast. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd (Wet Onroerende Zaken). Verschillende belastingen worden gebaseerd op de waarde van uw woning. Indien deze te hoog wordt vastgesteld, dan betaalt u dus teveel belasting. De gemeente kijkt naar vergelijkbare woningen in uw omgeving om de waarde van uw woning vast te stellen. Het is echter moeilijk om de echte waarde van woningen met elkaar te vergelijken. U kunt bij de gemeente navragen met welke woningen uw woning is vergeleken. Indien u van mening bent dat die woningen een hogere waarde hebben dan uw woning, dan is het mogelijk interessant om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Laat u adviseren door een van de gespecialiseerde advocaten die zijn verbonden aan Eerste Rechtshulp als u bezwaar wenst te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning.