Erfdienstbaarheid - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over erfdienstbaarheid 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een geschil over erfdienstbaarheid en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is erfdienstbaarheid?

Van erfdienstbaarheid wordt gesproken indien een stuk grond ten behoeve van een ander stuk grond met een last wordt bezwaard. Dit houdt in dat de eigenaar van het dienende erf gedeeltelijk wordt beperkt in zijn eigendom. Een voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het recht van overpad. Daarbij moet de eigenaar van het dienende erf toelaten dat de eigenaar van het heersende erf zijn grond gebruikt. Bijvoorbeeld omdat dat de enige manier is om bij het huis van de eigenaar van het heersende erf te komen. De eigenaar van het dienende erf kan een geldelijke vergoeding krijgen voor het dulden van de erfdienstbaarheid. Dit moet dan echter wel in de vestigingsakte zijn opgenomen.

Erfdienstbaarheid kan op twee manieren ontstaan

Erfdienstbaarheid ontstaat zowel door vestiging als door verjaring. Indien erfdienstbaarheid door vestiging ontstaat, houdt dat in dat de eigenaar van het dienende erf en de eigenaar van het heersende erf samen een erfdienstbaarheid overeenkomen in een notariële akte. Deze akte is alleen geldig indien die is ingeschreven in de openbare registers.

Indien erfdienstbaarheid ontstaat door verjaring, dan houdt dat in dat enkel door verloop van een bepaalde tijd een erfdienstbaarheid is ontstaan. Over het algemeen is de verjaringstermijn 10 jaar. Indien de eigenaar van het heersende erf wist dat hij ten onrechte gebruik maakte van een erfdienstbaarheid (juridisch wordt dit niet te goeder trouw handelen genoemd), dan bedraagt de termijn 20 jaar.

Erfdienstbaarheid opzeggen

Als u een erfdienstbaarheid wilt opzeggen, kan dit eveneens bij notariële akte die dan ingeschreven wordt in de openbare registers. De eigenaar van het heersende erf is verplicht de erfdienstbaarheid dusdanig uit te oefenen dat de eigenaar van het dienende erf daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.


Waarom een (pro deo) advocaat bij een conflict over erfdienstbaarheid  

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een geschil over erfdienstbaarheid. U kunt zich tot de rechter wenden indien u een geschil heeft over de uitoefening of de beëindiging van een erfdienstbaarheid. Het is daarbij raadzaam om de hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Een ervaren (pro deo) advocaat kent de procedure en kan u hier vooraf op voorbereiden. Daarbij weet deze met welke factoren rekening gehouden moet worden, om uw positie zo goed mogelijk te verdedigen tegenover de rechter. Ook helpt deze u voldoende bewijs te verzamelen, wat uw punt over de erfdienstbaarheid aantoont en onderbouwt. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die vindt het recht van overpad te hebben, terwijl deze ook een andere route zou kunnen nemen over publiek terrein. Door dit zo helder mogelijk aan te tonen, is de kans aannemelijk dat een rechter meegaat in uw punt. 


Pro deo rechtshulp bij geschil over erfdienstbaarheid 

Kampt u met een geschil over erfdienstbaarheid? Afhankelijk van de hoogte van uw bruto jaarinkomen en uw eigen vermogen, kunt u mogelijk een beroep doen op pro deo rechtshulp. Een groot deel van de juridische kosten wordt hierbij vergoed door de overheid; zelf betaalt u slechts een fractie van de kosten. In uitzonderlijke gevallen betaalt u helemaal niets. Tijdens een eerste gratis kennismakingsgesprek met een pro deo advocaat kan deze u meer vertellen over de geldende voorwaarden voor gesubsidieerde rechtshulp.


Declareren kosten advocaat bij geschil over erfdienstbaarheid 

Alternatief voor de keuze voor hulp van een pro deo advocaat bij een geschil over erfdienstbaarheid, is het declareren van gemaakte kosten bij uw verzekeringsmaatschappij. U dient hiervoor over een reeds afgesloten rechtsbijstandverzekering te beschikken, waarvan de dekking toereikend is. Wist u dat u in Nederland een vrije advocaatkeuze heeft? Een verzekeraar mag u niet weigeren zelf een advocaat te kiezen. Wel dient u vooraf formeel om toestemming te vragen bij de verzekeraar. 


Wat houdt een gratis gesprek over erfdienstbaarheid in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Huren, wonen en buren hebben veel ervaring met zaken en geschillen die over erfdienstbaarheid gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een geschil over erfdienstbaarheid. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Erfdienstbaarheid - Buurman beperken in recht overpad

Wij zijn woonachtig op een boerderij in Groningen en hebben al jaren veel conflicten met onze buurman. Het vervelende is dat hij een recht van overpad heeft: wij moeten toestaan dat hij over een stuk van ons terrein gaat om bij zijn landbouwgrond te komen. Vanwege alle ruzies hebben wij er geen zin meer in dat de buurman met zijn tractor over ons terrein rijdt. Mijn man heeft daarom laatst het pas versmald zodat er geen tractor meer door kan. Je kunt er nog wel prima over lopen en zo hebben wij minder overlast. De buurman kan met zijn grote tractor prima op zijn terrein komen via een ander weggetje. Nou heeft de buurman gezegd dat we dit niet mogen doen en dat hij ermee naar de rechter gaat. Kan de rechter ons dwingen om het pad weer te verbreden omdat wij een erfdienstbaarheid hebben?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als vast staat dat uw buurman inderdaad een recht van overpad heeft over uw terrein, dan mag u het gebruik van het pad niet belemmeren. Dat zou in dit geval goed kunnen betekenen dat u het pad niet mag versmallen waardoor er geen tractor meer over kan rijden. Uw buurman moet het pad immers kunnen gebruiken om met landbouwwerktuigen bij zijn perceel te komen. Het hoeft daarbij niet uit te maken dat het landbouwterrein van uw buurman ook op een andere manier toegankelijk is. De rechter zou kunnen bepalen dat u de wijzigingen die uw man aan het pad heeft gemaakt weer ongedaan moet maken. Het is raadzaam contact op te nemen met een advocaat die u kan adviseren over uw kansen in deze zaak.