Onbetaalde facturen

Gratis gesprek advocaat over onbetaalde facturen

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij onbetaalde facturen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat te doen bij onbetaalde facturen?

Onbetaalde facturen kunnen een financieel risico vormen voor uw organisatie. U heeft de betaling van deze facturen immers nodig om uw eigen leveranciers tijdig van een betaling te kunnen voorzien. Zou een klant u niet betalen, dan leidt dit er mogelijk toe dat u zelf een wanbetaler van uw eigen leveranciers wordt. Reden genoeg om onbetaalde facturen zo snel mogelijk aan te pakken. Bij onbetaalde facturen kunt u verschillende stappen zetten. Wanneer het om een klant gaat die voorheen op tijd betaalde, is het logisch eerst op informele wijze contact te zoeken. Klanten die al vaker niet tijdig betaald hebben, kunt u op formele toon benaderen om de betaling alsnog uitgevoerd te krijgen.


Juridisch advies bij onbetaalde facturen

Betaalt een klant nog steeds niet? In dat geval kunt u een externe partij de onbetaalde facturen laten incasseren bij de klant. Let op, dit is pas toegestaan wanneer u deze klant een officiële betalingsherinnering of aanmaning gestuurd heeft. Het is sterk aan te raden om u hierover te laten adviseren door een advocaat. Deze kan u meer vertellen over de wijze waarop u onbetaalde facturen via zo’n traject alsnog betaald kan krijgen en de stappen die u hierbij dient te doorlopen. Ook kan deze u meer vertellen over een gerechtelijk incassotraject.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek bij onbetaalde facturen.


Vergoeding via verzekeraar bij zaak rond onbetaalde facturen 

Wanneer u bij een zaak rond onbetaalde facturen voor de hulp van een advocaat kiest, kunnen de gemaakte kosten al snel oplopen. U betaalt deze kosten niet altijd zelf; wellicht kunt u een groot deel declareren bij uw verzekeraar. Let op, de verzekeraar dient u toestemming te geven voor het inschakelen van een advocaat. Vaak gaat het hierbij slechts om een formaliteit. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle advocaten met het expertisegebied Onderneming en ZZP hebben veel ervaring met het betaald krijgen van onbetaalde facturen. Selecteer een advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die: 

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij onbetaalde facturen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Dekt mijn verzekering schade door openstaande facturen?

Een aantal klanten betaalt mijn facturen niet. Kan ik mijn verzekering inschakelen om deze facturen alsnog betaald te krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van de dekking van uw rechtsbijstandverzekering bij de verzekeraar, of schade door onbetaalde facturen vergoed wordt. In sommige gevallen vergoed een verzekeraar de kosten voor het inschakelen van een externe partij om deze onbetaalde facturen alsnog betaald te krijgen. Voordat u een dergelijke externe partij in mag schakelen, dient u de niet-betalende klant een officiële betalingsherinnering toe te sturen. Zonder deze betalingsherinnering of aanmaning is het niet mogelijk om een dergelijk traject op te starten. Laat u ook eens adviseren door een juridisch specialist. Deze kan onder meer voor u uitzoeken welke dekking de verzekeraar u biedt bij openstaande facturen. Ook kan deze u helpen bij een gerechtelijk incassotraject.

Mag ik direct een extern bureau de factuur laten incasseren?

Ik wil onbetaalde facturen laten incasseren bij mijn klanten. De betalingen heb ik nodig om mijn leveranciers te betalen. Kan ik deze facturen direct laten incasseren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet mogelijk om direct een externe partij naar een klant te sturen voor het incasseren van de onbetaalde facturen. U dient altijd eerst een officiële betalingsherinnering of aanmaning naar een klant te versturen. Zo’n externe partij kan u wel begeleiden bij dit traject. Dat geldt overigens ook voor een juridisch specialist, waar een advocaat een voorbeeld van is. Deze kan u tevens meer vertellen over de stappen die u kunt zetten als u overgaat tot een gerechtelijk incassotraject. Dit is gezien de kosten niet altijd de beste optie. Laat u hierover adviseren door de advocaat.