Product­aansprakelijk­heid - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over product­aansprakelijk­heid

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio over product­aansprakelijk­heid en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is productaansprakelijkheid?

Productaansprakelijkheid is voor veel mensen een ietwat vaag begrip. Toch kan het grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Wanneer een klant namelijk schade oploopt als gevolg van een defect product welke u geleverd heeft, kunt u als producent verantwoordelijk worden gehouden voor de schade bij de klant. Neem bijvoorbeeld een wastafel, waarvan het aansluitstuk veel te ruim is. Als gevolg hiervan kan er een lekkage en daarmee vochtschade ontstaan. De klant kan u op basis van productaansprakelijkheid verantwoordelijk houden voor deze schade. Productaansprakelijkheid geldt ook, wanneer een product niet defect maar wel gebrekkig is.


Advies over productaansprakelijkheid

Wanneer een klant een beroep doet op deze productaansprakelijkheid zijn er een aantal aspecten om rekening mee te houden. De definitie van een gebrekkig product kan voor de consument anders zijn, dan voor u als producent. Het is verstandig om een advocaat in de arm te nemen, wanneer een klant zich op deze aansprakelijkheid beroept en schade vergoed wil krijgen van uw organisatie. De advocaat kijkt samen met u of er inderdaad sprake is van een gebrekkig of defect product. Om u te adviseren raadpleegt de advocaat de Wet Productaansprakelijkheid waarin dergelijk definities duidelijk zijn vastgelegd.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek over productaansprakelijkheid.


Declareer kosten zaak productaansprakelijkheid bij uw verzekeraar 

Heeft u een lopende rechtsbijstandverzekering? Bij een zaak rond productaansprakelijkheid kunt u mogelijk een groot deel van de gemaakte advocaatkosten vergoed krijgen. Kijk de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering nog eens na, om te zien welke dekking u geboden wordt door de verzekeraar. U dient de verzekeraar voor het inschakelen van een advocaat om toestemming te vragen. Vaak gaat het slechts om een formaliteit; u heeft het recht zelf een advocaat te kiezen. 


Wat houdt een gratis gesprek over productaansprakelijkheid in? 

Alle advocaten met het expertisegebied Onderneming en ZZP hebben veel ervaring met zaken die over productaansprakelijkheid gaan. Selecteer een advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de advocaat: 

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een advocaat als u een zaak over productaansprakelijkheid heeft. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Productaansprakelijkheid - Is een leverancier of producent aansprakelijk?

Mij is niet helemaal duidelijk wie er aansprakelijk wordt gehouden voor ontstane schade als gevolg van een gebrekkig product. Gaat het hier om de producent, of ook om de leverancier?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een leverancier hoeft niet per definitie de producent van een gebrekkig product te zijn. Wie aansprakelijk is, hangt van verschillende factoren af. Het kan gaan om de producent van losse onderdelen, de producent van het eindproduct en de producent van een grondstof die gebruikt is bij de productie van het eindproduct. Een leverancier kan aansprakelijk zijn, als deze zich voordoet als de producent van een product. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier die producten van een eigen merknaam voorziet. In dit geval heeft de leverancier het product niet zelf geproduceerd, maar is deze wel aansprakelijk als iemand een beroep doet op de productaansprakelijkheid.

Productaansprakelijkheid - Wanneer spreekt men van een gebrekkig product?

De klant beweert dat er schade ontstaan is als gevolg van een gebrekkig product die ik geleverd zou hebben. Wanneer spreken we van een gebrekkig product?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onder een gebrekkig product verstaan we een product, waarvan de veiligheid en kwaliteit niet voldoet aan hetgeen de klant hier redelijkerwijs van had mogen verwachten. Verschillende factoren bepalen wat een redelijke kwaliteit en veiligheid is. Denk aan de gebruikte materialen, de situatie waarin het product gebruikt is en de afwerking hiervan. Het is aan de klant om te bewijzen dat er inderdaad sprake is van een gebrekkig product. Als producent kan het slim zijn om een advocaat in de arm te nemen, wanneer een klant zich beroept op de productaansprakelijkheid. Een advocaat kan u adviseren over hetgeen in uw situatie de beste volgende stap is.