Werkgeversaansprakelijkheid - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over werkgeversaansprakelijkheid

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio over werkgeversaansprakelijkheid en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Onder werkgeversaansprakelijkheid verstaan we de verantwoordelijkheid die u als werkgever heeft, om goed voor uw medewerkers te zorgen. Zo bent u als werkgever verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, om grote risico’s op bedrijfsongevallen uit de weg te kunnen gaan. Op het moment dat een werknemer iets zou overkomen bij het uitvoeren van werkzaamheden voor uw organisatie, bent u op basis van de werkgeversaansprakelijkheid aansprakelijk voor het herstel van het opgelopen letsel door een werknemer. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering helpt u dergelijke hoge kosten te vermijden als werkgever.


Juridisch advies over werkgeversaansprakelijkheid

Het kan best lastig zijn om in te schatten wat de werkgeversaansprakelijkheid voor uw organisatie betekent. Met welke risico’s dient u rekening te houden? Waarop moet u letten bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering als werkgever? Naast de werkgeversaansprakelijkheid geldt er een zorgplicht voor werkgevers. Die zorgplicht dwingt u als werkgever om alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, om bedrijfsongevallen te kunnen voorkomen. U moet bij een ongeval aantonen dat u aan deze zorgplicht heeft voldaan. Schakel een advocaat in om u hierbij te helpen, wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. Ook kan een advocaat u op voorhand adviseren over de te nemen maatregelen om aan deze zorgplicht te voldoen.

Kortom: vraag een advocaat om een gratis juridisch gesprek over werkgeversaansprakelijkheid.


Kosten advocaat zaak werkgeversaansprakelijkheid declareren 

Kiest u bij een zaak rond werkgeversaansprakelijkheid voor de ondersteuning van een advocaat? Zoek in dat geval vooraf uit of uw lopende rechtsbijstandverzekering deze kosten dekt. Mocht dat het geval zijn, dan dient u de verzekeraar vooraf om toestemming te vragen voor het inschakelen van een advocaat. Zou u dit vergeten, dan worden de kosten mogelijk niet vergoed. In de meeste gevallen gaat het slechts om een formaliteit. Let op, u heeft het recht zelf een advocaat te selecteren. 


Wat houdt een gratis gesprek over werkgeversaansprakelijkheid in? 

Alle advocaten met het expertisegebied Onderneming en ZZP hebben veel ervaring met zaken die over werkgeversaansprakelijkheid gaan. Selecteer een advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de advocaat: 

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een advocaat als u een zaak over werkgeversaansprakelijkheid heeft. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Werkgeversaansprakelijkheid - Draai ik op voor de kosten bij een bedrijfsongeval?

Een van mijn werknemers is betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval. Draai ik als eigenaar op voor de kosten van het herstel van deze werknemer?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De meeste bedrijven hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zichzelf te beschermen tegen hoge kosten bij een bedrijfsongeval. In een dergelijke situatie zal de verzekeraar u vragen aan te tonen, dat u voldaan heeft aan de zorgplicht. Bij een bedrijfsongeval geldt de werkgeversaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat u als werkgever in vrijwel alle gevallen verantwoordelijk zal worden gehouden voor de ontstane (lichamelijke) schade. Wanneer u aan kunt tonen dat u aan de zorgplicht voldaan heeft, zal de verzekeraar de kosten vergoeden. Raadpleeg een advocaat om u meer te laten vertellen over de wijze waarop u aan kunt tonen dat u aan deze zorgplicht heeft voldaan.

Werkgeversaansprakelijkheid - Wat houdt de werkgeversaansprakelijkheid in?

Iemand wees mij op de werkgeversaansprakelijkheid, toen hij zag hoe werknemers bepaalde klussen uitvoeren. Wat houdt deze aansprakelijkheid in?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als werkgever heeft u een werkgeversaansprakelijkheid en zorgplicht. De zorgplicht betekent dat u er alles aan gedaan moet hebben om bedrijfsongevallen te voorkomen. Bij een bedrijfsongeval geldt de werkgeversaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat u als werkgever vrijwel altijd verantwoordelijk zal worden gehouden voor het letsel wat een werknemer oploopt. Dit kan gepaard gaan met hoge kosten. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering helpt u uw organisatie hiertegen te beschermen. U moet echter altijd aan kunnen tonen dat u aan de zorgplicht voldaan heeft. Een advocaat kan u juridisch adviseren over de werkgeversaansprakelijkheid en hetgeen dit voor u betekent als ondernemer.