Loon­doorbetaling bij ziekte

Gratis gesprek advocaat over loon­doorbetaling bij ziekte

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio over loon­doorbetaling bij ziekte en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is loondoorbetaling bij ziekte? 

Heeft u te maken met een personeelslid dat ziek is? In dat geval heeft u als werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Wanneer het om een medewerker gaat die langdurig ziek is, bent u ook verantwoordelijk voor diens re-integratie binnen de organisatie. Het is belangrijk om al in de beginfase van de ziekte van een personeelslid te kijken op welke manier deze medewerker zo snel mogelijk terug kan keren op de werkvloer. Dit doet u onder meer door eens per week of eens per twee weken contact te zoeken met de betrokken medewerker. In de basis geldt de loondoorbetaling bij ziekte voor de eerste twee jaar. Soms kunt u een Ziektewet-uitkering voor een medewerker aanvragen.


Advies over loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte kan grote financiële gevolgen hebben voor uw organisatie. Naast het feit dat u het loon van de zieke medewerker door moet blijven betalen, wilt u wellicht ook een extra kracht inhuren om de zieke medewerker te vervangen. Het leidt tot dubbele kosten voor dezelfde positie binnen de organisatie. Advies van een advocaat kan wenselijk zijn, wanneer u meer wilt weten over uw verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte. Een advocaat kan u meer vertellen over het percentage van het loon wat u in het eerste en tweede jaar betaalt. Ook kan deze u adviseren over de mogelijke Ziektewetuitkering voor uw personeelslid.


Juridische kosten rond conflict loondoorbetaling bij ziekte declareren 

U kunt de kosten die u maakt bij een zaak rond loondoorbetaling bij ziekte mogelijk gedeeltelijk vergoed krijgen via uw verzekeraar. Uitgangspunt is hierbij wel, dat u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afsloot. Kijk de dekking hiervan eens na, om te zien of u gemaakte kosten kunt declareren. Een advocaat kan u hier bij een eerste gratis kennismaking meer over vertellen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle advocaten met het expertisegebied Onderneming en ZZP hebben veel ervaring met zaken die over loondoorbetaling bij ziekte gaan. Selecteer een advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die: 

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een advocaat als u een conflict over loondoorbetaling bij ziekte heeft. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Heeft een werknemer recht op loon tijdens ziekte?

Ik heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een werknemer afgesloten, maar die is door ziekte niet in staat om zijn werkzaamheden uit te voeren. Heeft hij nu recht op loon?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werknemer die met ziekte te kampen heeft staat sterk in zijn recht. De werkgever heeft tijdens ziekte van werknemers een verplichting om gedurende minstens twee jaar loon door te blijven betalen, ter hoogte van minimaal 70 procent van het salaris. Het eerste ziektejaar dient dit minstens het minimumloon te zijn. De arbeidsovereenkomst of cao kan echter wel maximaal twee ‘wachtdagen’ bevatten. Schakel voor meer informatie over uw specifieke kwestie een advocaat in. 

Ik ben ziek geworden op vakantie, wat nu?

Sinds gisteren heb ik vakantie, maar ik ben op mijn tweede dag ziek geworden. Moet ik me nu ziekmelden bij mijn werkgever en heb ik recht op loon?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Kort en goed: ja! Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie verliest namelijk geen vakantiedagen. Dit betekent dat u deze vakantiedagen later kan opnemen. Tegelijkertijd heeft de werkgever de verplichting om uw loon door te betalen, omdat er voor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting geldt tijdens ziekte van de werknemer. Voldoet de werkgever hier niet aan? Schakel dan een advocaat in.

Welk percentage van het loon betaal ik door bij ziekte?

Ik heb ergens gehoord dat ik niet het volledige loon van een zieke werknemer hoef door te betalen. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een medewerker langdurig ziek is, bent u verplicht een deel van diens loon door te betalen. Verschillende factoren bepalen om welk percentage van het loon het gaat. In de eerste twee jaar waarin de medewerker ziek is, betaalt u tenminste 70% van diens loon. Kijk hierbij goed of u een Ziektewet-uitkering aan kunt vragen voor de medewerker. Mocht de 70% van het loon van een medewerker betekenen dat de medewerker minder ontvangt dan het minimumloon, dan vult u die 70% aan tot het loon van de zieke medewerker gelijk is aan het minimumloon. Het is verstandig om een juridisch adviseur te raadplegen, wanneer u zich in een dergelijke situatie bevindt. De advocaat kan u meer vertellen over hetgeen u rekening mee dient te houden.

Moet ik mijn medewerker blijven betalen bij langdurige ziekte?

Een van mijn medewerkers zal voor meerdere maanden afwezig zijn. Moet ik diens loon door blijven betalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft als werkgever een verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte. Dit geldt gedurende de eerste twee jaar waarin de medewerker ziek is. Niet alleen betaalt u het loon van de medewerker door. Ook bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerker. Dit kan leiden tot hogere kosten, omdat een opleiding noodzakelijk kan zijn voor deze re-integratie. Schakel een juridisch adviseur in, om u bij te laten praten over de wijze waarop u moet handelen bij langdurige ziekte van een medewerker. Mogelijk kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen voor de medewerker. Ook kan deze advocaat u meer vertellen over het percentage van het loon wat u door blijft betalen in de eerste twee jaar.