Hoe moet een verkoper algemene voorwaarden opstellen om problemen te voorkomen?

Als u diensten levert of producten verkoopt aan consumenten, dan kunt u ervoor kiezen om algemene voorwaarden op te stellen. Hiermee kunt u eenvoudig en snel een aantal standaardvoorwaarden laten gelden tegenover iedere nieuwe consument die iets bij u wilt kopen. De algemene voorwaarden staan ook wel bekend als ‘de kleine lettertjes’ en worden vaak gebruikt door bijvoorbeeld bedrijven die stelselmatig producten verkopen. Alhoewel koper en verkoper altijd terug kunnen vallen op de wet, kan de verkoper middels algemene voorwaarden extra regels opstellen die in lijn zijn met de specifieke bedrijfsvoering. Zo kunnen er bijvoorbeeld voorwaarden worden gesteld omtrent betaling, garantie en service. Om te voorkomen dat er problemen ontstaat over de algemene voorwaarden, is het van belang dat de verkoper bij het opstellen van algemene voorwaarden rekening houdt met een aantal aandachtspunten.

Kenmerken algemene voorwaarden
Ten eerste is het belangrijk om te beseffen wat de kenmerken zijn van algemene voorwaarden. Het moet gaan om randvoorwaarden, de voorwaarden mogen niet gaan over de belangrijkste kenmerken van de koop. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat de verkoper de prijs van een bepaald product vastlegt in de algemene voorwaarden. Een tweede kenmerk is dat de algemene voorwaarden worden gebruikt bij alles wat de verkoper aan consumenten levert. Het is dus bijvoorbeeld niet zinnig om in detail te treden over kenmerken die bij de levering van ieder soort dienst kunnen verschillen. 

Verkoper moet goed op de hoogte zijn van de opgestelde algemene voorwaarden
Om problemen over de algemene voorwaarden te voorkomen, moet de verkoper goed op de hoogte zijn van de eisen om algemene voorwaarden te kunnen laten gelden. Ten eerste is vereist dat de consument er bij de koop van op de hoogte is dat er algemene voorwaarden zijn. De consument moet ze kunnen lezen; het is echter niet zo dat de consument ze ook moet hebben gelezen. Daarnaast is in de wet bepaald dat er bepaalde voorwaarden zijn die niet rechtsgeldig door de verkoper kunnen worden opgenomen. In de zogenoemde ‘zwarte lijst’ zijn voorwaarden beschreven die op zichzelf zo onredelijk zijn, dat die in geen geval gehanteerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is een voorwaarde die bepaalt dat de consument een abonnement verplicht op een bepaald moment moet opzeggen. De ‘grijze lijst’ bevat voorwaarden die slechts onder bepaalde omstandigheden te onredelijk zijn. De consument moet zich hierop beroepen, waarna de verkoper moet bewijzen dat de voorwaarde niet te onredelijk is. Een voorbeeld hiervan is een voorwaarde die de verkoper een ongebruikelijk lange termijn geeft om op het verzoek van een consument te reageren. De verkoper dient er bovendien op te letten dat de algemene voorwaarden goed leesbaar zijn en op een heldere wijze zijn geformuleerd. Op het moment dat er twijfel kan bestaan over de inhoud van een bepaalde voorwaarde, zal de bepaling namelijk in het voordeel van de consument worden uitgelegd.

Op het moment dat de verkoper deze aandachtspunten niet in acht neemt, loopt deze het risico dat de consument de algemene voorwaarden kan ‘vernietigen’. Dit kan betekenen dat de voorwaarden na de verkoop buiten toepassing worden verklaard, waarna de nadelige gevolgen hiervan voor het risico van de verkoper komen. Een verkoper doet er dus goed aan om bovenstaande aandachtspunten in acht te nemen, om problemen over de algemene voorwaarden te voorkomen. Wij raden daarom altijd aan om bij algemene voorwaarden opstellen een advocaat of jurist te raadplegen.