Verwerken van persoonsgegevens

Gratis gesprek advocaat over het verwerken van persoonsgegevens

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij het verwerken van persoonsgegevens en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat zijn persoonsgegevens?

Als organisatie kunt u bijna niet ontkomen aan het verwerken van persoonsgegevens. Denk aan de persoonsgegevens van uw personeelsleden, welke zijn vastgelegd in het dossier van een individuele werknemer. Of wat te denken van de persoonsgegevens die u vergaart bij het verwerken van orders van consumenten? Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dient u zich aan strikte regels te houden bij het verwerken van persoonsgegevens. Fouten in de verwerking hiervan kunnen grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Denk aan een hoge boete die aan u kan worden opgelegd, als blijkt dat u niet alles gedaan hebt om een datalek te voorkomen.


Advies over verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn er in verschillende soorten. Denk bijvoorbeeld aan de NAW-gegevens van een consument, maar ook gegevens over de gezondheid van een medewerker. Een lek van dergelijke gegevens kan grote gevolgen hebben voor de betrokken personen. U dient er als ondernemer alles aan te doen dit te voorkomen. Het valt onder uw zorgplicht. Raadpleeg een advocaat, wanneer u meer informatie wenst over de wijze waarop u persoonsgegevens mag en moet verwerken binnen uw organisatie. Een advocaat kan u meer vertellen over de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).


Vraag en antwoord

Wanneer verwerk ik eigenlijk persoonsgegevens?

Mij is niet helemaal duidelijk wat men verstaat onder het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer is hier sprake van?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onder het verwerken van persoonsgegevens verstaat men meer dan het verzamelen hiervan. Ook het opslaan van persoonlijke gegevens en het vernietigen hiervan vallen onder de actie verwerken van persoonsgegevens. In de Algemene verordening gegevensbescherming, beter bekend als de AVG, vindt u de exacte definitie hiervan en de handelingen die onder deze definitie vallen. Het is verstandig om een juridisch specialist te raadplegen, wanneer u het idee heeft dat u persoonsgegevens verwerkt binnen uw organisatie. U dient zich in dit geval aan wet- en regelgeving te houden, die de persoonsgegevens beschermt. Een lek van deze data kan grote gevolgen hebben voor de betrokken personen.

Wat verstaat men onder persoonsgegevens?

Zijn alle gegevens die ik van een persoon X heb persoonsgegevens? Wordt er nog ergens onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten persoonsgegevens?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij het verwerken van persoonsgegevens kunt u in de basis twee soorten persoonsgegevens tegenkomen: reguliere persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Onder reguliere persoonsgegevens vallen onder meer de NAW-gegevens van een klant of medewerker, diens geboortedatum, enzovoorts. Het zijn gegevens die u bijvoorbeeld nodig heeft voor de verwerking van een bestelling. Bij bijzondere persoonsgegevens kunt u denken aan iemands afkomst of geloof. Het zijn gegevens die normaliter niet verzameld worden. Mocht u persoonsgegevens verwerken, dan is het raadzaam een advocaat te raadplegen. Deze kan u juridisch adviseren over de wet- en regelgeving die geldt voor de verwerking van de verschillende soorten persoonsgegevens.