Wet arbeidsmarkt in balans - Gratis gesprek advocaat

Gratis gesprek advocaat over Wet arbeidsmarkt in balans

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio over de Wet arbeidsmarkt in balans en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat houdt de Wet arbeidsmarkt in balans in? 

In Nederland hebben werkgevers sinds 1 januari 2020 te maken met de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wet moet het voor een werkgever aantrekkelijker maken om een werknemer in vaste dienst te nemen. Niet alleen interessant voor een werkgever, maar ook voor de werknemer zelf. Het biedt hem of haar een grotere baanzekerheid. Concreet heeft de Wet arbeidsmarkt in balans geleid tot een situatie waarin een vaste arbeidsovereenkomst minder vast is dan voorheen het geval was. Evenals dat een flexibele overeenkomst met een werknemer minder flexibel is. Het uit zich in het gegeven dat een werkgever sinds de inwerkingtreding van de wet een lagere WW-premie betaalt voor een werknemer met een vaste aanstelling. Andersom is de rechtspositie van medewerkers met een contract voor bepaalde tijd verbeterd. Daarbij komt dat mensen met een flexibel contract direct recht hebben op een transitievergoeding. Voorheen gold dit uitsluitend voor medewerkers met een vaste aanstelling. 


Advies (pro deo) advocaat bij juiste toepassing Wet arbeidsmarkt in balans

Het is om verschillende redenen verstandig om bij de toepassing van de Wet arbeidsmarkt in balans hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Organisaties die op 1 januari 2020 al personeel in dienst hadden, zullen deze nieuwe wetgeving verwerkt hebben in de overeenkomst die zij aangaan met nieuwe medewerkers. Partijen die voorheen geen personeel in dienst hadden, hebben baat bij een toelichting op de Wet arbeidsmarkt in balans van een (pro deo) advocaat. Hoe verwerk ik de regelgeving uit deze wet in de arbeidsovereenkomst die ik sluit met personeel? Is het verstandig om direct voor een vast contract voor nieuwe medewerkers te kiezen, of doe ik er verstandig aan het te houden bij een flexibel contract? Tot wanneer heb ik het recht deze flexibele contracten te verlengen met een nieuw contract voor bepaalde tijd? Een (pro deo) advocaat biedt u het antwoord op dergelijke vraagstukken.