Bewindvoering aanvragen - Gratis gesprek bewindvoerder

Hoe kunt u bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering aanvragen is verstandig als iemand lichamelijk of verstandelijk steeds verder achteruit gaat of iemand heeft schulden waar die niet meer zelf uitkomt. Het startpunt bij bewindvoering aanvragen is om te beslissen of het bewind door een bekend persoon (familielid, vriend(in) of kennis) wordt uitgevoerd of door een professional. Vervolgens zijn er verschillende stappen die doorlopen moeten worden 


Stappen bewindvoering aanvragen

Bewindvoering aanvragen bestaat uit drie stappen: 

Stap 1. Om bewindvoering aan te vragen, moet eerst een verzoek daartoe worden ingediend bij de kantonrechter. 

Stap 2.  Als de rechtbank de bewindvoering aanvraag in behandeling neemt, wordt een zittingsdag bepaald. De persoon voor wie bewind is aanvraagt, wordt uiteraard voor deze zitting uitgenodigd. Hierbij zijn de persoon die de aanvraag heeft ingediend uitgenodigd, alsmede eventuele belangstellende familieleden en/of de persoon die de bewindvoering op zich zal nemen. 

Stap 3.  Tot slot doet de kantonrechter uitspraak. In de uitspraak staat of de rechter de aanvraag voor bewindvoering toewijst of afwijst. Tegen deze beslissing kan binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld. 


Wie mag bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering kan worden aangevraagd door: de persoon waarvoor bewind wordt aangevraagd, partner, familie (tot de vierde lijn), De gezaghebbende (in geval van minderjarigen), curator, mentor, instelling waar de persoon verblijft of wordt verzorgd, officier van justitie, wethouders en/of burgemeester.  

De persoon waarvoor bewindvoering wordt aangevraagd heet de 'betrokkene' en de persoon die de bewindvoering aanvraagt de 'verzoeker'. Als de betrokkene zelf bewind aanvraagt dan is deze ook de verzoeker. 


Wat zijn de voorwaarden voor een bekende?  

De bekende mag niet werkzaam zijn voor de instelling waar een betrokkene verblijft of wordt verzorgd, geen problematische schulden hebben (in schuldsanering zitten), niet failliet zijn en niet zelf onder bewind staan.


Gratis gesprek over bewindvoering aanvragen

Vraag een gratis gesprek aan als u of iemand in uw omgeving bewindvoering wilt aanvragen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  • U kunt kennismaken en uw vragen stellen
  • U kunt de financiële situatie bespreken
  • De dienstverlening wordt aan u uitgelegd
  • De procedure om bewind aan te vragen wordt met u doorgenomen

Vraag en antwoord

Kan ik altijd bewindvoering aanvragen?

Het kost mij steeds meer moeite om mijn financiële situatie onder controle te houden. Ik ben bang binnenkort tegen schulden aan te lopen. Kan ik bewindvoering aanvragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis kan iedereen bewindvoering aanvragen. U heeft hierbij het recht zelf een geschikte bewindvoerder in uw regio te zoeken. Gebruik hiervoor de zoekmachine op deze website. Houd er rekening mee dat het aanstellen van de bewindvoerder via de kantonrechter verloopt; u kunt een bewindvoerder zelf niet machtigen uw financiële situatie te beheren en namens u transacties uit te voeren. U dient hier een verzoek in wanneer u besluit bewindvoering aan te vragen. Bewindvoering aanvragen voor iemand anders is mogelijk voor een partner, familie en bijvoorbeeld een curator.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn