Vrijspraak - Gratis schadevergoeding aanvragen na vrijspraak

Na een vrijspraak heeft u recht op €100 - €130 per dag dat u onterecht heeft vastgezeten

Justitie hanteert na een vrijspraak de volgende standaardvergoedingen per dag:

 • 1 nacht politiebureau €130
 • 1 nacht Huis van Bewaring (HvB) €100
 • 1 nacht Huis van Bewaring (HvB) + beperkingen €130

Naast de vergoeding per dag dat u onterecht heeft vastgezeten kunt u als u bent vrijgesproken door de stafrechter aanspraak maken op een materiële en/of een immateriële schadevergoeding.

Materiële schadevergoeding na vrijspraak

Onder een materiële schadevergoeding na vrijspraak wordt alle schade gerekend die direct in geld is uit te drukken en het rechtstreekse gevolg is van uw strafrechtelijke vervolging. Is bijvoorbeeld de deur van uw woning vernield door de politie, of heeft u kosten gemaakt voor de rechtsbijstand van een advocaat en bent u uiteindelijk vrijgesproken? In al deze gevallen kunt u al deze “rechtstreekse” geleden schade vergoed krijgen.

Immateriële schadevergoeding na vrijspraak

Onder immateriële schadevergoeding na vrijspraak wordt de schade gerekend die wordt toegekend voor geleden smart. U kunt aanspraak maken op een immateriële schadevergoeding na vrijspraak als u ten onrechte op het politiebureau of in het huis van bewaring heeft doorgebracht.


Aanvraagprocedure schadevergoeding na vrijspraak (gratis) 

E-mail naar: info@eersterechtshulp.nl

 1. Aanhef
 2. Achternaam
 3. Telefoonnummer
 4. Geboortedatum
 5. Wanneer u bent vrijgesproken (datum)
 6. Het parketnummer van de strafzaak (zie dagvaarding of vonnis)
 7. Heeft u in voorlopige hechtenis gezeten? (ja/nee)
 8. Heeft u advocaatkosten gemaakt bij deze strafzaak?  (ja/nee)

Binnen 24 uur wordt uw aanvraag in behandeling genomen en nemen wij contact met u op. 

Belangrijk: 

 • U moet uiterlijk binnen drie maanden en veertien dagen nadat u bent vrijgesproken een verzoek tot schadevergoeding indienen. Doet u dat niet binnen deze termijn nadat u bent vrijgesproken, dan bent u te laat en krijgt u geen schadevergoeding.
 • Zodra wij uw aanvraag in behandeling hebben genomen is het niet de bedoeling dat een andere partij (bijvoorbeeld uw advocaat) dezelfde schadevergoeding namens u indient.

Vraag en antwoord

Kosten rechtsbijstand na vrijspraak vergoed krijgen

Dankzij goed werk van mijn advocaat (van Eersterechtshulp.nl) ben ik vrijgesproken door de strafrechter. De kosten die ik heb gemaakt voor de rechtsbijstand wil ik graag vergoed krijgen. Kan ik een schadevergoeding na vrijspraak aanvragen voor de kosten voor rechtsbijstand nu ik ben vrijgesproken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u bent vrijgesproken heeft u recht op een vergoeding van de advocaatkosten. U kunt deze materiële kosten door middel van een verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak vergoed krijgen. Indien u dat wilt verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@eersterechtshulp.nl. Geeft u hierin een korte omschrijving wanneer en waarvoor u bent vrijgesproken en welke schade u vergoed wilt krijgen. Een van onze advocaten neemt binnen 24 uur gratis contact met u op om de mogelijkheden van uw verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak met u te bespreken. Als u recht heeft op een schadevergoeding na vrijspraak, dan wordt dit verzoek geheel gratis voor u ingediend.

Recht op schadevergoeding na vrijspraak

Ik ben door de rechter vrijgesproken van diefstal. Heb ik recht op een schadevergoeding na vrijspraak? In totaal heb ik bijna drie weken vastgezeten op het politiebureau en in het huis van bewaring. Krijg ik nu automatisch een schadevergoeding nu ik ben vrijgesproken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft recht op een schadevergoeding na een vrijspraak als de aan u ten laste gelegde feiten niet bewezen konden worden. U krijgt deze vergoeding niet automatisch. U moet zelf een verzoek tot schadevergoeding indienen na een vrijspraak. Dit moet binnen drie maanden en veertien dagen nadat u bent vrijgesproken. Stuur een e-mail naar info@eersterechtshulp.nl met daarin een korte omschrijving wanneer en waarvoor u bent vrijgesproken en welke schade u vergoed wilt krijgen. Een van onze advocaten neemt binnen 24 uur contact met u op. Heeft u recht op een vergoeding, dan wordt dit verzoek geheel gratis voor u ingediend.

Hoogte schadevergoeding

Ik ben vrijgesproken, maar ik heb wel een tijd vastgezeten. Hoeveel schadevergoeding krijg ik nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel zijn er vaste schadevergoedingsbedragen voor de tijd dat u vastgezeten heeft. Zo krijgt u €130 per dag dat u in een politiebureau hebt verbleven, of in alle beperkingen zat. Voor iedere dag van uw voorlopige hechtenis die u in het huis van bewaring heeft doorgebracht krijgt u €100.Een verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak moet binnen drie maanden en veertien dagen worden ingediend nadat u bent vrijgesproken. Stuur een e-mail naar info@eersterechtshulp.nl met daarin een korte omschrijving wanneer en waarvoor u bent vrijgesproken en welke schade u vergoed wilt krijgen. Een van onze advocaten neemt binnen 24 uur gratis contact met u op. Heeft u recht op een vergoeding, dan wordt dit verzoek geheel gratis voor u ingediend.

4 weken vastgezeten en vrijgesproken

Ik heb bijna vier weken vastgezeten voordat ik werd vrijgesproken door de rechter. Heb ik recht op schadevergoeding door deze vrijspraak?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt een verzoek tot schadevergoeding indienen na een vrijspraak. Dit moet binnen drie maanden en veertien dagen nadat u bent vrijgesproken. Stuur een e-mail naar info@eersterechtshulp.nl met daarin een korte omschrijving wanneer en waarvoor u bent vrijgesproken en welke schade u vergoed wilt krijgen. Een van onze advocaten neemt binnen 24 uur gratis contact met u op. Heeft u recht op een vergoeding, dan wordt dit verzoek geheel gratis voor u ingediend.

Wanneer is er precies sprake van vrijspraak?

Wanneer is er precies sprake van vrijspraak en heb ik dan recht op een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er is sprake van vrijspraak als de rechter vindt dat het ten laste gelegde feit (of feiten) niet kan worden bewezen. De rechter is dan van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat u het ten laste gelegde heeft begaan. Als de rechter u schuldig verklaart, maar geen straf oplegt of een voorwaardelijke straf oplegt, dan is er geen sprake van vrijspraak. Als u bent vrijgesproken, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding doen. U kunt dan schadevergoeding vragen voor de materiële en immateriële schade. Het gaat dan onder meer om kosten voor de rechtsbijstand. Kijk hiervoor op de website van Eerste rechtshulp of stuur direct een mail naar info@eersterechtshulp.nl.Een verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak moet binnen drie maanden en veertien dagen worden ingediend nadat u bent vrijgesproken. Stuur een e-mail naar info@eersterechtshulp.nl met daarin een korte omschrijving wanneer en waarvoor u bent vrijgesproken en welke schade u vergoed wilt krijgen. Een van onze advocaten neemt binnen 24 uur gratis contact met u op. Heeft u recht op een vergoeding, dan wordt dit verzoek geheel gratis voor u ingediend.

Niet van alle ten laste gelegde feiten vrijgesproken

De rechter heeft mij niet van alle ten laste gelegde feiten vrijgesproken. Heb ik niettemin recht op een schadevergoeding voor de dagen die ik heb vastgezeten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Alleen als u bent vrijgesproken voor alles wat u ten laste is gelegd, kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. Dus als een rechter u voor een feit op de dagvaarding veroordeelt en voor een andere verdenking vrijspreekt, dan heeft u geen recht op een schadevergoeding.

Wordt een schadevergoeding altijd toegewezen?

Als ik na mijn vrijspraak een verzoek tot schadevergoeding indien, wordt dit dan altijd toegewezen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Na de indiening van het verzoek tot schadevergoeding bij vrijspraak, zal de rechter uw verzoek beoordelen. De rechter kan dan uw verzoek afwijzen of toewijzen. De rechter kan uw verzoek tot schadevergoeding ook (gedeeltelijk) afwijzen of matigen. U krijgt dan ondanks een vrijspraak en uw verzoek tot schadevergoeding in dat geval een lagere of soms in het geheel geen schadevergoeding. Raadpleeg daarom altijd eerst een advocaat via Eerste rechtshulp. Mail geheel vrijblijvend naar info@eersterechtshulp.nl.Een verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak moet binnen drie maanden en veertien dagen worden ingediend nadat u bent vrijgesproken. Stuur een e-mail naar info@eersterechtshulp.nl met daarin een korte omschrijving wanneer en waarvoor u bent vrijgesproken en welke schade u vergoed wilt krijgen. Een van onze advocaten neemt binnen 24 uur gratis contact met u op. Heeft u recht op een vergoeding, dan wordt dit verzoek geheel gratis voor u ingediend.

Voor welke zaken kan ik een schadevergoeding krijgen?

Ik ben vrijgesproken en wil een schadevergoeding hebben. Voor welke zaken kan ik een schadevergoeding krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij de toekenning van schadevergoeding kan het gaan om twee soorten schade, namelijk materiële en immateriële schade. Bij materiële schade gaat het bijvoorbeeld om verlies van inkomsten, omdat u tijdens uw (onterechte) detentie niet heeft kunnen werken. Bij immateriële schade moet u denken aan psychische schade door de (onterechte) detentie en de stress die u hierdoor heeft gehad. Hoeveel schadevergoeding u na een vrijspraak krijgt, is niet altijd op voorhand even duidelijk. De rechter zal namelijk bij de toekenning van schadevergoeding na een vrijspraak rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Het uitgangspunt bij immateriële schadevergoeding is dat u €100,- per dag kunt krijgen voor het vastzitten in een Huis van Bewaring en €130,- per dag kunt krijgen voor het vastzitten in een politiecel.Een verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak moet binnen drie maanden en veertien dagen worden ingediend nadat u bent vrijgesproken. Stuur een e-mail naar info@eersterechtshulp.nl met daarin een korte omschrijving wanneer en waarvoor u bent vrijgesproken en welke schade u vergoed wilt krijgen. Een van onze advocaten neemt binnen 24 uur gratis contact met u op. Heeft u recht op een vergoeding, dan wordt dit verzoek geheel gratis voor u ingediend.